2015 blir ett bra år

Igår kväll så bjöd LFK in alla medlemmar till allmänt klubbmöte på Flygets Hus i Malmslätt.

Syftet med detta möte har historiskt varit att göra en avstämning halvvägs av året som gått samt att baserat på en budgetansats för nästa år bestämma nästa års medlemsavgifter. Från och med förra året så genomförs också ett val av kommande års styrelse. Tanken är att den kommande styrelsen ska få chansen att ta över arbetet från den avgående på ett smidigt sätt.

Ny styrelse 2015

Mötet beslutade enhälligt att anta valkommitténs förslag. Så här kommer LFK styrelse att se ut från 1 januari 2015.

Ordförande Björn Rystedt Omval 1 år

Ledamöter Peter Lundgren Omval 2 år
Jonna Johansson Omval 2 år
Mattias Kastman Nyval 2 år
Nils-Erik Petterson Nyval 2 år
Björn Mårtensson Nyval 2 år

Stefan Ahlgren Vald till 151231
Mats Johansson Vald till 151231
Per Wernholm Vald till 151231
Erik Bodin Vald till 151231
Per Ekhall Vald till 151231

Jag tycker att årets styrelse har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga upp en ny klubb. Den nya styrelsen är även den mycket bra komponerad och kommer att kunna ta tag i arbetet med att bygga upp verksamheten på Norra Plattan/GAC samt öka antalet klubbaktiviteter.

LFK siktar på att starta ungdomsverksamhet under 2015 samt att tillsammans med de andra flygklubbarna i Linköping genomföra en större Fly-In för att inviga hangaren och klubbhuset.

Flytt

Nicke drog utkastet till den nya Driftsinstruktionen för Norra Plattan. Vi siktar bl.a. mot att ha elektroniska lås på alla grindar och dörrar. Detta innebär att alla medlemmar behöver bara en nyckel. Den programmeras sedan för att medge tillgång till de utrymmen som man har behörighet till. Detta underlättar även om någon tappar en nyckel då det är lätt att spärra behörigheten utan att behöva byta lås.

Det kommer att finnas en värmestuga i hangaren där vi ska ha olja, bogstänger, dräneringsutrustning m.m.

I samarbete med Saab-tornet så har det också tagits fram rutiner för hur vi ska taxa ut på banan via taxibana Ludvig och Martin.

Givetvis så kommer driftinstruktionen att behövas finslipas, men vi har i varje fall något att starta upp verksamheten med när hangaren levereras i slutet av veckan.

Ekonomi

Per drog det ekonomiska läget. Vi har trots flytten lyckats bra med ekonomin. Nu vet vi inte ännu exakt hur mycket klubbhusflytten kommer att kosta, men vi räknar att hamna väl inom ramen som bestämdes på det särskilda klubbmötet i början av året. Detta kommer också att medge att vi under 2015 börjar arbetet med att förnya vår flygplansflotta.

Tyvärr så har vi under 2014 flugit mindre än budgeterat. Framför allt är det medlemsuthyrningen och IR-skolningen som sackat efter. IR-skolningen beror på färre elever detta år. Medlemsflygningen beror med stor sannolikhet på att medlemmar upplevt året som turbulent. Att vi dessutom fick ombasera till Norrköping och sedan inte kunde flyga ett antal helger och kvällar när det var bra väder p.g.a. banarbete gjorde inte saken bättre. Som tur väl var så har brandflyget och FFK flugit desto mer, så ekonomiskt så har flygtidsuttaget gått ihop.

Medlemsavgifterna bestämdes att vara oförändrade för ordinarie och gästmedlemmar, d.v.s. 2500 resp 2050.

Detta följdes av en lång diskussion avseende om vi skulle ha kvar associerad medlem eller inte. Associerad medlem är en kategori som infördes framför allt på grund av att LFK hade säkerhetsansvaret för det nuvarande klubbområdet och att man hade fått ett delegat från Saab att ge tillträde till området. På Norra Plattan är det inte så. Alla som har hangarplatser har givetvis också rätt till att komma in på området utan att vara medlem i LFK. Frågan var om vi skulle ha någon avgift för att kunna nyttja klubbhuset eller inte. Kalla det associerad medlem eller klubbhusmedlem?

Till slut beslöt mötet att ta bort associerad medlem. Vi vill att alla de som är medlem i LFK i första hand är så för att flyga klubbens flygplan. Tillgången till klubbhuset kommer som en bonus. De som inte är medlem i LFK är givetvis välkomna att besöka klubbhuset.

Mötet beslöt även att höja avgiften för stödjande medlem då den legat på en konstant nivå d senaste 15 åren. Den nya avgiften beslutades till 300 kr/år.

Alla medlemmar i LFK kommer att mot en avgift kunna kvittera ut nyckel som då gäller till grinden och till klubbhuset. Enbart de som genomgått säkerhetsutbildning kommer att få tillgång till hangarområdet.

En mycket positiv presentation på mötet var ansatsen till nya flygtimpriser. LFK kommer att börja tanka 91/96 i våra PA-28 från 1 januari och det resulterar i ett betydligt lägre flygtimpris. Även priset för 100LL till DA-20 kommer att sänkas något. T.ex. kommer en medlem som betalt in full insats (18.000 kr) att kunna hyra DA-20 samt SE-KII för 950 kr/h. SE-KMH kommer att kosta 1050 kr/h och Archrarna 1150 kr/h. Detta är en sänkning med upp till 250 kr/h från de nuvarande priserna! Förhoppningsvis så kommer detta få medlemmarna att börja flyga igen så att klubben vänder den nedåtgående trenden avseende det årliga flygtidsuttaget. Kom ihåg att ju mer vi flyger, desto billigare blir det per flygtimme då de fasta kostnaderna kan slås ut på fler flygtimmar!

Sammanlagt så ser det ljust ut för LFK inför 2015!

Mer än halvfullt

Är glaset halvtomt, eller är det halvfullt? Ja, det brukar vara en klassisk fråga för att bedöma om man är pessimist eller optimist. Handen på hjärtat. Vilken kategori tillhör du?

Den sista tiden har jag fått en del frågor från medlemmar som är bekymrade och helt enkelt funderar på att sluta flyga då allt verkar vara så jobbigt i klubben. Tyvärr så får jag nog ta på mig en del av skulden för detta. Jag ar hela tiden försökt att gå ut med information om vad som händer i klubben. Det är stora utmaningar och styrelsen samt en hel del medlemmar gör ett hästjobb för att få allting att gå ihop. Utmaningarna kan kanske låta negativt, som vi inte klarar av läget och att allt bara är mörker i tillvaron.

Men det är min klara övertygelse om att vi kommer att lyckas med att övervinna dessa utmaningar! Vi är redan på mycket god väg att göra så:

* Den nya hangaren är snart färdigbyggd. Om ett par veckor kommer vi att kunna flytta in våra flygplan där. Varje flygplan kommer att få ett eget fack och framöver så slipper vi rangera runt flygplan för att komma åt det som står längst in.

* Den nya bränsleanläggningen finns på plats. Nu gäller det bara att koppla in elledningar och få tankarna besiktigade och klara. Sedan kan vi nyttja bränsle som är upp till 4 kr billigare än dagens bränslepris.

* Klubbhuset är lite försenat, men vi får vara kvar i det gamla klubbhuset i ett antal månader längre än vad vi först hade planerat med, så den flytten kommer vi också att klara av på ett bra sätt. Vår skolchef, Jonna, har läget fullt under kontroll för att klara av utbildningarna under hösten och våren oavsett vilka lokaler som blir aktuella från gång till gång.

* De gamla hangarerna är på god väg att monteras ned. Därmed så klarar vi tidplanen mot kommunen och vårt arrendeavtal som går ut den sista december 2014. Klubben har dessutom än så länge gått plus på hangardemonteringarna. Rivningen av trähangaren och klubbhuset kommer dock att kosta en smula, men allt ligger inom ramen för vår flyttkalkyl.

* Vi har ett nytt upplägg för klubbens flygplansunderhåll som kommer att sänka våra kostnader. Dessutom har Transportstyrelsen valt att sänka en hel del avgifter till nästa år. En del redan detta år, så vi kommer faktiskt att få tillbaka lite pengar till klubbkassan!

* Ekonomin i klubben ser bra ut och vi kommer att klara av flytten och ha pengar över för att börja byta ut vår flygplansflotta under nästa år. Detta har vi dessutom klarat av utan att behöva höja flygtimpriserna under 2014 och vi räknar dessutom med att sänka dem något under 2015!

Så läget är inte så dåligt som man skulle kunna tro när man läser nyhetsbreven där vi tar upp allt som händer i klubben. Det har varit ett tufft år, men jag anser att vi kommer att klara av det med flaggan i topp. Glaset är varken halvfullt eller halvtomt. Det är alldeles perfekt fyllt!

Upp och ner

P1050265Det pågår parallella hangararbeten på klubben just nu. Vi bygger upp och vi river ner.

På Norra Plattan/GAC så har alla takstolar kommit på plats och nu läggs taket och väggarna sätts upp. Färgen blir vit för att matcha den hangar som hemmabyggarna håller till i. Den 30 oktober så har vi inspektion av den nya hangaren och sedan är det dags att flytta in våra flygplan.

P1050261Parallellt med detta pågår demontering av plåthagaren vid klubbhuset. Den kommer att flyttas till Ölanda på Öland. Kul att den kommer till användning som hangar och inte bara blir ett förråd någonstans på en industritomt i Sverige. Köparen har meddelat att LFK-medlemmar framöver landar gratis på Ölanda för att kunna hälsa på hangaren!

Nästa steg i flytten blir att städa ur trähangaren och flytta allt till det förrådstält som vi ställt upp på Norra Plattan. Samling kl 10.00 den 25/10. Den 15/11 kl 10.00 så samlas vi igen för att demontera elkablar, element, armaturer, fönster m.m. Sedan kommer trähangaren att rivas under december.

Klubbhuset kommer att bli kvar en bit in på nästa år. Planen är att det nya klubbhuset ska vara klart i februari så att vi kan flytta in i mars och riva det nuvarande klubbhuset i april. Även där kommer vi att behöva medlemshjälp.

Sedan återstår bara det roliga, d.v.s. att inreda det nya klubbhuset och hangaren så att klubbatmosfären återfås.

Färre tillstånd för klubben

1-aircraft-maintenanceFör mindre än ett år sedan så lämnade LFK in sitt tillstånd för att bedriva kommersiellt bruksflyg. Orsaken var att kostnaderna för att ha detta tillstånd översteg intäkterna från verksamheten. Trist, då det med jämna mellanrum fortfarande kommer förfrågningar om att vi ska utföra rundflyg, fotoflyg eller reklamflyg. Aktiviteter som vi inte längre har möjlighet att göra. Brandflyg får vi fortfarande utöva, men då med befogenheter från KSAK bruksflygstillstånd.

Nu är det dags för nästa steg i LFK omstrukturering och det är att lämna tillbaka följande tillstånd till Transportstyrelsen:

* EC 2042/2003 Del M,F. D.v.s. vårt tillstånd att bedriva en egen underhållsverkstad.

* EC 2042/2003 Del M, G eller CAMO. D.v.s. vårt tillstånd att övervaka luftvärdigheten på våra flygplan i en s.k. “kontrollerad miljö”.

Orsaken till att vi nu lämnar tillbaka tillstånden är tudelad:

* I samband med flytten till andra sidan fältet så har vi rivit vår varmhangar där vi  tidigare kunde bedriva större underhåll. Att bygga upp en egen verkstad skulle bli för dyrt. Under en övergångsperiod så har LFK hyrt plats i gamla Skywayshangaren, men eftersom denna sålts till Saab så är detta inte möjligt hur länge som helst framöver.

* Transportstyrelsens tillstånd kostar för mycket och med det låga flygtidsuttag vi haft i år så hämtar vi inte hem dessa kostnader på samma sätt som för AOC:t.

I stället för att fortsätta bedriva en egen underhållsverksamhet inom LFK har vi valt att lägga ut detta på en extern firma i form av IAPS där LFK tekniker Håkan har sina egna tillstånd att bedriva underhåll och kontinuerlig luftvärdighetsbevakning.

Fortsättningsvis så kommer LFK att fokusera mot kärnverksamheten, d.v.s. utbildning av piloter inom ramen för tillståndet i vårt ATO samt att ge möjlighet för klubbmedlemmar att hyra klubbens flygplan.

Vår tekniske chef Lasse slutar därmed på klubben efter två års anställning. Vi får tacka honom för den tid som varit. Håkan kommer att fortsätta vara anställd på LFK under en övergångsperiod där han framför allt skall avveckla vårt reservdelslager samt säkerställa att nödvändig dokumentation över statusen på våra flygplan arkiveras eller förs över till CAMO.