Dan före dan före dan före dan…

Det närmar sig byggstart! SE-KEG har nu ca tre timmar kvar innan hon ställs undan för renoveringsarbetet, vilket senast kommer att ske den 1 april. Vi i projektgruppen har därför börjat kavla upp ärmarna. Den 18 mars hölls ett första uppstartsmöte där sex projektmedlemmar deltog. Resultatet blev en grov tidplan samt en uppdelning av årets planerade arbete i ett antal team:

  • Vänster vinge, avdukning, inspektion, reparation, dukning.
  • Höger vinge, avdukning, inspektion, reparation, dukning.
  • Klaffar och skevroder, avdukning, inspektion, reparation, dukning.
  • Stjärtparti, avdukning, inspektion, reparation, dukning.
  • Motor, konservering och byte av fästkuddar. (Motorn kommer troligen att demonteras och förvaras i tillsynshangaren, propellern skickas på tillsyn.)
Fler uppgifter kommer efter hand, men t.ex. landställ, bromsar etc. sparar vi ett tag så inte alla kostnader kommer i klump. Vi måste även invänta resultatet av inspektionen efter avdukningen så vi inte har stora okända skador att hantera innan vi går vidare.
Helgen 6-7 april samlas vi så många som möjligt för att starta demonteringen. Ju fler som kommer dess bättre, det behövs när vingarna ska av.
Efter det kommer arbetet att bedrivas främst på onsdagskvällar. Första onsdagsträffen blir 10 april, då vi hoppas kunna komma igång med att ta bort klädsel på vingar, roder och stjärtparti.
Styrelsen har godkänt att de som deltar i renoveringen slipper jourplikten. Man har dessutom gett OK för kostnaderna för det första delsteget (upp till 20.000) för att köpa verktyg, fixa till arbetslokalen och demontera/inspektera vingar.
För att hålla nere kostnaderna för klubben så ber vi medlemmarna i klubben att gå igenom förråden för att se om det finns utrustning att avvara för arbetet. Vi har fått en del verktyg, men det behöver mer, t.ex. skruvmejslar, knivar, snabbstålsborrar i tum-dimensioner etc. Även en verktygstavla, lagerhyllor, benbockar och förvaringsbackar är välkommet, så kolla i era gömmor.
Projektet kommer att hålla till i maskinverkstaden mellan trähangaren och den öppna hangaren. Alla klubbmedlemmar som är intresserade är givetvis välkomna in att ta en kopp kaffe och titta på eller hjälpa till med arbetet!
Att nu få starta arbetet och demontera SE-KEG är som julafton. Vad finns inne i “paketet”? Själv så önskar jag mig i “julklapp” att det inte finns allt för mycket rost innanför duken!