Vision och verklighet

VisionNär man rensar i skåp och lådor inför flytten så hittar man en del intressanta godsaker lite här och där. Bl.a. så hittade jag denna lilla reklambroschyr för Linköping Aviation Park Vision 2014. Eftersom slutet på 2014 nu närmar sig med stormsteg så tyckte jag att det kunde vara kul att jämföra visionen med verkligheten. Vad ville man åstadkomma och vad har vi åstadkommit idag?

Vissa saker har blivit verklighet. Men, det är mycket som fortfarande bara är visioner.

Linköping City Airport har vuxit. Numera har både KLM och SAS har dagliga flygturer till Amsterdam och Köpenhamn. Men än så är det en bit kvar till visionen med 4 direktförbindelser ut till Europa, 4 charteralternativ, 4 lågprislinjer, 4 flygbolag och 4 kommersiella flygföretag etablerade i GAC.

Den nya dragningen av järnvägen med tillhörande resecentrum har nog ett par år innan den blir verklighet. Med den politiska röran i Sverige just nu så lär det inte tas några stora beslut än på länge. Flygplatsterminalen ligger därför kvar på södra sidan av området.

Det som har längst att gå från vision till verklighet är företagsparken som bara finns på arkitekternas ritningar i detaljplanen över området.

GAC, eller General Aviation Center har dock påbörjats. Hemmabyggarna har haft sin hangar på plats i ett par år och nu kommer även LFK dit. I och med vår flytt så fördubblas antalet flygplan som är baserade där. Vi har byggt en ny stor hangar med 16 platser som nu är fylld med våra flygplan. Vi håller på att bygga ett nytt klubbhus. En ny tankanläggning med 100LL och 91/96 är snart färdig. Det kommer att bli liv och rörelse inom området.

Problemet är bara att det fortfarande saknas kommersiella aktörer. Privatflygare i all ära, men vi har inte särskilt gott om pengar. Varenda öre vi har går till att få verksamheten att gå runt.

Det behövs därför en ekonomisk motor i området. Om det kommer dit något större kommersiellt flygföretag så kommer det att automatiskt dra med sig andra aktörer som på egen hand inte klarar av att etablera sig i området. T.ex. skulle både Linköpings Tekniska Högskola och Anders Ljungstedts Gymnasium kunna vara intresserade av att koppla sina flygtekniska utbildningar närmare flygverksamheten.

På GAC finns numera många flygplan som skulle kunna nyttjas i deras utbildningsverksamhet. Malmslätt ligger i och för sig närmare dessa skolor i dagsläget, men eftersom det är en militär flygbas så är det svårt att få bedriva civil flygverksamhet där, något som borde vara fullt möjligt på Saabfältet. Närheten till den största flygtekniska arbetsplatsen i Linköping och Sverige, d.v.s. Saab borde också vara attraktivt.

Jag hoppas på att den uppsving som vi nu ser på GAC kommer att resultera i att det dyker upp fler aktörer på området. Det kommer att höja värdet på marken i området och göra det lättare för nya företag att få lån för att bygga upp verksamheter där. En positiv uppåtgående spiral som skulle kunna dra nytta av den verksamhet som LFK nu har dragit igång. Visionen finns. Nu gäller det bara att göra verklighet av den!

Vinterns kurser börjar snart

NamnlösTisdagen den 2/9 klockan 18.30 så håller LFK en informationskväll för höstens PPL/LAPL – Private Pilot License/Light Aircraft Pilot License kurs. Välkomna dit och lyssna om vad kursen går ut på. Här är den kompletta inbjudan till PPL 2014

Vi kommer under vintern också genomföra IR-utbildning och kunna examinera det nya Enroute IR certifikatet.

Därmed kommer Linköpings Flygklubb att kunna erbjuda en komplett stegvis utbildning till fullständig PPL – IR.

* LAPL: Ca 30 timmars skolning i luften. Med detta certifikat får du flyga de flesta normala flygplan på en flygklubb. Du får även ta med upp till tre passagerare. De första examinationerna kommer att kunna ske 8 april 2015.

* PPL: Vi utbildar med samma teori som LAPL, så att du senare i kursen kan välja om du vill ta ett LAPL eller PPL-certifikat. Ca 45 timmars skolning, eller komplettera ditt LAPL-certifikat med ca 15 timmars skolning där du får tillgodoräkna dig en del flygtid som du har flugit på egen hand efter att du tagit ditt LAPL. PPL krävs för att du ska kunna gå vidare med IR – Instrument Rating utbildningarna och sjöflyg.

* Enroute IR (EIR): Teoriutbildningen har minskats till ca 80 timmar jämfört med dagens 200h för IR. Flygutbildningen är på ca 15 timmar. Du får flyga i moln under sträckflygningen, men du får inte göra instrumentinflygningar. Detta gör det dock möjligt för dig att flyga i de flesta vädersituationer där vädret på landningsbasen tillåter molngenomgång till lägsta enroutehöjd, d.v.s. 1000 ft över högsta hinder inom 5 nm.

* Kompetensbaserad IR: Ingen extra teoriutbildning jämfört med EIR. Komplettera med instrumentinflygningspraktik samt instrumentflygningstid som du flugit på egen hand med EIR certifikat. Totalt ska du ha 40 timmars IR-utbildning, men 30 av dessa får tillgodoräknas från tidigare EIR-utbildning eller liknande samt ensamflygning.

Den stora fördelen med detta upplägg är att nya elever kan välja att stegvis höja sina certifikat. Det innebär att kostnaderna för en utbildning kan fördelas över en längre tid än vad som tidigare var möjligt.

Till dessa utbildningar kan du komplettera med mörkerutbildning, avancerad flygning och roteflygning.

Välkommen till vår informationskväll där du får reda på mer om de olika utbildningarna!

“Mitt Sommarlov” – Resa till Palanga

I juli genomförde jag en resa med vår PA-28 Turbo Arrow till den litauiska badorten Palanga. Jag har flera vänner som besökt staden, bland annat ett par där ena hälften kommer från Palanga och som alltid spenderar en del av sommaren där. De har alla talat sig varma för staden, och mina förväntningar kändes därför högt uppskruvade när jag reste dit. Samtliga förväntningar överträffades dock! Palanga är en riktig, och för oss svenskar ganska dold, pärla på andra sidan Östersjön. Jag kommer garanterat att resa dit igen nästa år. Jag rekommenderar alla som har tillgång till en resekapabel flygmaskin att resa dit – det är lätt att flyga dit även under VFR! Jag har därför inte skrivit en regelrätt reseberättelse utan fokuserar istället på att ge praktiska tips för den som vill flyga dit.

Milsvida stränder längs med baltiska kusten

Milsvida stränder längs med baltiska kusten (bild från hemresan)

Färdplanering

Min VFR-rutt hade Kungsängen (ESSP) som avgångsflygplats eftersom Saab-fältet var stängt för renovering. Rutten gick till Palanga (EYPA) via följande punkter:

DCT 5815N01701E DCT HANSA DCT ELKOM DCT EVONA DCT DESON DCT LEP DCT RUCAV.

Rutt ESSP-EYPA

Rutten gick alltså genom lettiskt luftrum mellan EVONA och RUCAV. Palangas CTR går ända upp till litauisk-lettiska gränsen. RUCAV ligger på gränsen och kan användas som inpasseringspunkt till CTR om man kommer längs med kusten.

Rutten genom Lettland gick endast genom okontrollerat luftrum klass G. I västra Lettland erhålls FIS genom kontakt med Liepaja Information dagtid. Nattetid är Liepaja Information stängd och man får istället kontakta Riga Control. För frekvenser, se lettisk AIP ENR 6.1-3 (Lower Airspace Chart). Palanga CTR och TMA är kontrollerat luftrum klass C.

Lettland och Litauen använder likt flera andra NATO-länder Flexible Use Airspace, vilket innebär att militären tillfälligt kan reservera delar av luftrummet. Områdena som kan reserveras kallas TSA/TRA och fungerar likt NOTAM-aktiverade D- och R-områden. Reservationerna publiceras vanligtvis kvällen före de träder i kraft i Airspace Use Plan (AUP). Rutten jag använde för min flygning passerade dock inte genom någon TSA eller TRA. Det fanns vid tidpunkten för min flygning även flera aktiva tillfälliga D-områden som alltså inte fanns inritade på VFR-kartorna. Om du ska flyga i Lettland och Litauen, håll därför koll på såväl NOTAM som AUP.

Com/nav med 8.33 kHz channel spacing är i skrivande stund ej krav under FL195 i Lettland och Litauen. Transponder Mode S är i skrivande stund ej krav i Lettland. B-RNAV krävs i båda ländernas FIR över FL95. Ref. AIP GEN 1.5.

Kom ihåg att ange beräknad tid till båda FIR-gränserna i färdplanen, exempel:
/EET EVONA0110 RUCAV0145

Flygningen var okomplicerad och gick helt enligt plan. Bra FIS/ATC-tjänst i Lettland och Litauen.

Praktiska tips

Enroute:

 • Vid kontakt med Liepaja Information, avge en fullständig positionsrapport vid varje brytpunkt, till exempel vid inpassering i FIR: “SE-xxx estimating EVONA 1134 FL75 maintaining, next position DESON 1158”.
 • Liepaja Information bad mej kvarligga på deras frekvens ända fram till litauiska gränsen, vilket även i mitt fall var inpasseringspunkt till Palanga CTR. Det upplevde jag som lite stressande men det verkar vara så de gör så jag antar att de koordinerar mellan ATS-enheterna.

Ankomst till Palanga:

 • IFR-lik fraseologi används av TWR: “Report field in sight” / “Cleared visual approach RWY xx, report on final”
 • Servicen på flygplatsen är jättebra, men de har också vett att ta betalt för den. Räkna med att bli behandlad som en bizjet-pilot.
 • Marshaller på plattan.
 • Följ taxilinjen 45° vänster inne på plattan, ställ upp flygplanet med nosen ut mot banan på den plats som Marshallern anvisar. Inte helt enkelt att inse vilken taxilinje man ska följa, bifogar därför ett exempel i bild nedan. Jag hamnade felaktigt med nosen mot terminalen…

Rätt väg vid intaxning

Efter intaxning kommer personal från handlingbolaget till flygplanet med ett formulär där de önskar få information om följande:

 • Antal passagerare (arr/dep)
 • Behov av bränsle (typ, mängd). Tanka nu eller före avgång?
 • Planerad dag och tidpunkt för avgång. Ring eller maila dem om planerna ändras under vistelsen, så att de kan ha fakturan förberedd när ni kommer.
 • Personalen lotsar sedan besättning och passagerare ut genom terminalen.

Kontaktuppgifter till handlingbolaget (Palanga ground handling agency, kallas ibland endast för “Agency”):

 • Tel +370 460 56400
 • ops@palangaground.aero

Avgång från Palanga:

 • Gå till handlingbolagets kontor.
 • Två fakturor ska betalas före start:
  • En från handlingbolaget, betalas i kontoret före säkerhetskontrollen.
  • En från luftfartsmyndigheten, betalas i briefingrummet (airside).
 • När briefingrummet är obemannat ska fakturaunderlag fyllas i, formulär finns i briefingrummet.
 • Briefingrummet måste alltså alltid besökas före start!
 • För att komma till briefingrummet måste du gå ut genom terminalen till airside och gå utomhus. Briefingrummet ligger i en angränsande byggnad norr om terminalen. Ingången är märkt med “C”.
 • Av briefing officer får du en packe med papper innehållande NOTAM, väderkartor, samt METAR/TAF för flygplatser längs din planerade rutt. Nice!
 • Normalt högersväng vid start bana 19. Klarering “Right turn out” ges inte vid “Cleared for Takeoff” utan tidigare, tillsammans med övrig klarering som ges under uttaxning. Lyssna noggrant!

Om Palanga

Palanga är Litauens främsta semesterstad, och en mycket trevlig sådan! Jämfört med badorter jag besökt i t.ex. Spanien genom åren är stämningen lugn – trots att det är tätt med nattklubbar, barer och restauranger på huvudgatan syns inte mycket av bråk eller fylleri. Jag kände mej trygg och säker under hela vistelsen där. Turisterna utgör på sommaren den absoluta majoriteten av invånarna i staden. Majoriteten av turisterna var litauer. Det är en blandning av ungdomar, äldre och familjer. Det är rent och snyggt i stan, servicen på restauranger m.m. är bra och korrekt. Alla i serviceyrken talar engelska. Maten är god och vällagad. Prisnivån på mat och dryck är betydligt lägre än i Sverige.

J. Basanavicaus Gatve, Palanga

På sommaren arrangeras många evenemang i Palanga med omnejd, allt från musikfestivaler till ett stort racing-event där en del av motorvägen spärras av för racet. Huvudgatan heter J. Basanavicaus Gatve, den är ett populärt promenadstråk och längs den ligger de flesta av stadens barer, restauranger och nattklubbar. Den leder ned till stranden och till Palangas främsta landmärke som är en lång L-formad promenadpir från vilken man kan betrakta stranden utifrån havet.Stranden är jättefin och sträcker sig milsvitt längs med kusten. Det går att hyra cyklar och cykla över 100 km längs med stranden, norrut ända till den lettiska gränsen.

Stranden i Palanga

Om maten och drycken är billig så kan istället hotellrum vara desto dyrare. Jag har hört talas om priser motsvarande över 3000 SEK per natt vid kort framförhållning. Ett billigare (och vanligare) alternativ är att hyra lägenhet av en privatperson. Även detta kräver viss framförhållning då det kan snabbt kan bli ont om lägenheter vid tidpunkterna för populära event, och då går priserna upp. Man ska även vara medveten om att standarden på lägenheter som hyrs ut kan variera kraftigt. Jag hade tur och fick tag på en toppenfräsch central lägenhet på 2 rum och kök avsedd för 4 personer för under motsvarande 1000 SEK per natt. Om ni är intresserade av att hyra lägenhet kontakta mej så kan jag förmedla lägenhetskontakter.

Valutan i Litauen heter Litas, övergång till Euro planeras närmsta året. Kontanter skaffar man enklast genom uttag i bankomater som finns lite varstans. De flesta ställen accepterar kreditkort. Dvs. det fungerar precis som i Sverige.

Slutligen lite fler bilder:

Plattan, Palanga International

Plattan, Palanga International. Nosen mot terminalen, bilden hamnade typiskt nog i tidningen “15 minutes”! 😉

Piren, ett populärt ställe att beskåda solnedgången

Piren, ett populärt ställe att beskåda solnedgången

Trevliga restauranger

Trevliga restauranger

Tyszkiewicz slott, numer bärnstensmuseum

Tyszkiewicz slott, numer bärnstensmuseum

Šaltibarščiai - en litauisk specialitet

Šaltibarščiai – en litauisk specialitet

Avgångshallen, Palanga International

Avgångshallen, Palanga International

På väg hem, norrut längs med baltiska kustan

På väg hem, norrut längs med baltiska kusten

av Per Ekhall

En sommar i Norrköping

P1040667Idag börjar renoveringen av bansystemet på Saab. Ny ytbeläggning, nya dräneringskanaler under banan samt uppfräschning av utrullningshindren. Arbetet är tänkt att ta sex veckor och det går inte att flyga från Saab-fältet under den perioden. För att våra medlemmar ska ges möjlighet till flygning under sommaren så har LFK, likt KLM, valt att ombasera till Norrköping under sommaren 2014.

I söndags så samlades därför stora delar av styrelsen för att packa ihop all materiel som skulle tas med. Förutom flygplanen så var det livvästar, livbåt, bromsklotsar, bogstänger, förankringslinor, Internetdator, tvättutrustning m.m.

IMG_5241Vi flög i sexgrupp till Norrköping. Förutom klubbens fyra PA-28:or så var det Thorleifs RV-6 SE-XYB samt MVFK:s Bulldog SE-MEK. Då inte alla är utbildade i formationsflygning så valde vi att flyga i kolonn med ca en km avstånd. Ja, alla utom Per som har svårt att se skillnaden på kilometer och meter… 😉

På plats möttes vi av ordföranden för NAFK som hälsade oss välkomna och visade oss runt i lokalerna så att vi fick koll på var vi skulle göra av vår utrustning.

P1040666Internetdatorn har vi ställt längst inne till vänster i NAFK klubblokal. Det saknas ännu en uppkoppling på Internet då det enbart fanns trådlöst. Vi ska skaffa en liten dongel så att datorn kan få kontakt med det trådlösa nätverket.

Livvästarna, livbåten och tvättutrustningen har vi ställt i den röda hangaren längst norrut på plattan. Flygplanen står förankrade med linor, vilket de ska göra när de står utomhus. Glöm inte att låsa rodren också.

Flygplansdokumentationen står i rummet till höger om ingången. Där finns en väska till varje flygplan. Loggbok och nyckel till flygplanet ligger i väskan. Allt ska ställas tillbaka på samma ställe på kvällen. Glöm inte att låsa flygplanet, även bagageutrymmet innan ni lämnar dem.

Tyvärr så fick vår DA-20 SE-MEB ett fel på avgasröret i veckan, så henne kunde vi inte flytta med. SE-IUD är nära 100-timmars service, men vår tekniker Håkan har fixat ett avtal med hangar i Norrköping, så den servicen genomförs på plats i Norrköping.

I slutet av sommarperioden tänker vi bjuda våra värdar på en grillfest! Håll ögonen öppna i medlemskalendern.

P1040671Det var i sista sekunden som vi kom iväg. När vi kom tillbaka till Linköping så mötte vi den stora asfaltsmaskinen som kom farandes på flaket på ett transportfordon. I morgon kommer det att lukta asfalt kring ESSL.

I filarkivet på MyWebLog så finns det ett dokument som beskriver hur vi flyger från Norrköping. Det kommer att uppdateras under dagen med några småsaker som vi pratade om i helgen. Om ni upptäcker att det finns fler saker som ska uppdateras så kan ni maila er ordförande.

Passa på och hyr flygplan till ett lägre pris under sommaren och utnyttja de nya uthyrningsreglerna till att åka ut på långresa.

Tack till alla som ställde upp och transporterade flygplanen. Extra stort tack till de som ställde upp med bil och skjutsade oss tillbaka till Linköping.

Årsmöte

L1035309I måndags så höll LFK sitt ordinarie årsmöte i Flygets Hus. I vanliga fall så väljs den nya styrelsen på årsmötet, men eftersom LFK valt att göra detta redan på Höstmötet så innebär det att årsmötet fokuserar på årsredovisningen från föregående styrelse samt att mötet ska ge föregående styrelse ansvarsfrihet. Därför så hade vi i år valt att mötet delas upp i två delar.

En inledande del där föregående ordförande Göran Berséus gick igenom verksamhetsberättelsen och årsbokslutet samt en avslutande del där den nuvarande styrelsen berättade om planerna för klubbens flytt till Norra Plattan samt införda  och planerade ändringar som t.ex. den nya IT-infrastrukturen.

Årsberättelsen för 2013 visade att ekonomin hade stabiliserats, men att medlemsantalet och flygtiden sjunkit. Medlemsaktiviteterna hade drastiskt stigit under året toppat av 80-årsfesten. För 2014 räknar vi med en sänkning i flygtidsuttaget beroende bl.a. på att Saabfältet kommer att hålla stängt för renovering under sommaren. Flygplanen kommer att under denna tid ombaseras till Norrköping.

Mellan de två delarna så bjöds på Bullens korv samt kaffe och kaka. Det delades ut priser för vinnarna av LFK:s landningstävlingar “Gripen” och “Nattugglan”. Mer om detta i ett senare inlägg.

Dessutom så tackades Göran av för sina år som ordförande. Som minne fick han en tavla på klubbens flygplan framför vår nuvarande trähangar. En tavla i mindre format på samma bild har satts upp inne på klubben och kommer att finnas i det nya klubbhuset för att komma ihåg hur det såg ut under 2013.

Under den avslutande diskussionen så presenterades den nya hangaren och klubbhuset. Det uppstod många frågor kring bygget, men jag tror att de flesta medlemmar fick en god inblick i hur det nya klubbområdet kan komma att se ut om mindre än ett år. Hangaren kommer att beställas inom någon vecka och sedan kommer markarbetet att sätta fart. Klubbhuset finns det ett antal olika lösningar på, men i första hand är det tänkt som “Aeronauternas hus” och inte bara för LFK, utan också för de andra flygklubbarna i Linköping.

Mötet var välbesökt. Ca 40 medlemmar hade dykt upp.

P.S: Filer från årsmötet finns på myWebLog under “verktyg/filarkiv/års och medlemsmöten/2014”.

Bild 1 mini

Snabba ändringar (uppdaterad)

Just nu sker det stora förändringar i klubben. Det stora arbetet med att flytta klubben till andra sidan fältet för dessutom med sig en massa småändringar. Det är en hel del nytt som kommer att påverka sättet vi arbetar på.

På fredag börjar vi demontera servicehangaren och car-porten. Det visade sig dock att all el, telefonlinor och vattenanslutningar till klubben gick via servicehangaren. Antagligen eftersom det var det första huset som byggdes på området.

I tisdags så kopplades därför elnätet om. Den inkommande elkabeln kopplades förbi alla elinstallationer i servicehangaren och direkt in till trähangaren. Dock så fick vi ta ett beslut att helt kapa telefonanslutningen. Den var helt enkelt för svår att koppla förbi och eftersom det ändå bara skulle bli en temporär koppling för resten av året så beslöt vi att det inte var värt kostnaderna.

Konsekvensen av detta blev att vi blev av med Internetuppkoppling och telefonanslutning. Som tur väl var så hade vi redan börjat förbereda oss för nya IT-lösningar.

Bl.a. hade vi redan påbörjat ett arbete att lägga ut vår IT-infrastruktur på web-baserade lösningar. T.ex. så har vi infört MyWebLog för att redovisa flygningar. Vi har tagit fram en lösning för att även boka flygning via MyWebLog och denna lösning var tänkt att starta upp den 1/4. Nu tvingas vi starta upp den redan i morgon. På den obligatoriska säkerhetsutbildningen så har vi genomfört en utbildning av MyWegLogs bokningsfunktioner, men alla har ännu inte haft möjlighet att deltaga på dessa kvällar. Nästa tillfälle är den 19/3.

Den gamla hemsidan har vi haft på en server i klubbhuset. Just nu kommer man bara åt den gamla internt i klubbhuset. Vi håller på att lägga över den på ett webhotell och kommer nu att aktivera även den tidigare än tänkt.  Den nya hemsidan kommer att ha ett rejält uppfräschat användargränssnitt.

I klubbhuset finns det nu tre bärbara telefoner med en gemensam 3G basstation. Allihopa kopplade till det nya telefonnumret 013-4737803. Förhoppningsvis så ska vi kunna få tillbaka vårt gamla klubbnummer, men tills vidare är det detta nya nummer som gäller. Så fort vi bestämt vilket slutgiltigt nummer klubben ska ha så kommer AIP och Svenska Flygfält att uppdateras via NOTAM.

Internetuppkopplingen går via 4G och har en begränsning på hur mycket data per månad vi kan sända med hög hastighet. Det är beräknat att gott och väl räcka till för att surfa till vädersidor, LFV NOTAM, Jeppeson uppdateringar, lektionsförberedelser m.m. Vad det inte räcker till är att titta på filmer över nätet och vi ber därför alla medlemmar att vara restriktiva med detta när de nyttjar klubbens trådlösa nätverk.

Funktioner som tills vidare inte fungerar är vår fax samt vindmätaren. I stället för fax får man scanna in dokument och e-posta dem.

På fredag kommer byggfirman som ska demontera hangarerna. Det innebär också att det kommer att pågå arbete kring klubbhuset den närmaste veckan. Till helgen kommer jouren att få stötta med inpassering genom grinden. Vi måste vara noggranna med hur vi taxar med flygplanen kring hangarerna då dessa byggare inte är vana vid att jobba kring flygplan. Vi kommer att genomföra en säkerhetsutbildning med dem, men vi klubbmedlemmar måste stötta deras arbete så att inga olyckor inträffar.

Jag hoppas att alla medlemmar har förståelse för att vi måste ändra på rutiner och infrastruktur i klubben. Det kommer att ta ett tag att vänja sig vid allt nytt, men i slutändan så hoppas vi på att det ska bli minst lika bra som vi har haft det tidigare.

Uppdaterad 14-03-13, 21:08

Nu är den nya hemsidan igång. Det som saknas är bl.a. att få in Färdplaneraren. Bägge våra gamla bloggar (SE-KEG och Kontakten) är också överförda till hemsidan.

Urkopplingen av den gamla telefonlinan ställde till en del problem. När vindmätaren stängdes av så påverkade det alla abonnenter av vinddata kring Saab-fältet. Felet har dock redan korrigerats.

Uppdaterad 14-03-16, 22:00

Det visade sig att telefonurkopplingen ställde till ytterligare problem. Kontokortsfunktionen på vår tankanläggning var kopplad via vår telefonuppkoppling. En trådlös kommunikationslösning kommer att kopplas in. Under tiden så får vi sköta betalningen av bränsle manuellt på flygplatsterminalen.

Flygglädje!

Flyga ska vara kul. Det handlar inte om att gå ner till en hyrfirma, hyra ett flygplan, ta sig från punkt A till punkt B och sedan bara lämna tillbaka nyckeln och gå hem, utan om en gemenskap. Det senaste året så har vi i styrelsen drivit tesen att vi måste återskapa klubbkänslan i LFK. Flygning är kanske inte den billigaste hobbyn, men trivs man och har kul så är det värt pengarna.

I år har LFK en hel del utmaningar som kan påverka flygandet, men jag tror i slutändan att samlokaliseringen av alla flygklubbarna på Norra Plattan kan förbättra gemenskapen och flygglädjen i Linköping. Med mer flygplan och fler piloter på samma ställe så kommer det att vara liv och rörelse kring klubbhuset på ett helt annat sätt än tidigare. Även dagar då solen gömmer sig bakom molnen kommer det att finnas medlemmar där som bygger flygplan, tränar i vår simulator eller helt enkelt tar en kopp kaffe och diskuterar flyg med andra flygintresserade.

Kom ihåg att utmaningar stärker kamratskapen, även om det kan kännas tungt när man står mitt inne i det. En av mina favorit TV-serier är “Band of brothers“. Titeln på serien hänvisar till Shakespears “Henry V” där kungen inför det stora slaget peppar sina soldater. Det kan vara ord väl värda att tänka på under det kommande året.

“And Crispin Crispian shall ne’er go by,
From this day to the ending of the world,
But we in it shall be remembered-
We few, we happy few, we band of brothers;
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother; be he ne’er so vile,
This day shall gentle his condition;
And gentlemen in England now-a-bed
Shall think themselves accurs’d they were not here,
And hold their manhoods cheap whiles any speaks
That fought with us upon Saint Crispin’s day.”

Jesper Rådegård har hittat just denna kamratskap och flygglädje och dokumenterat den i ett antal kortfilmer som finns att titta på Youtube. Se och njut. Precis så ska det vara. För tillfället är det regnigt och blåsigt och flygtidsuttaget är kanske inte det bästa. Men snart är det sommar och då kommer vi att hitta flygglädjen igen!
Medlemsaktiviteter 2014 (uppdaterad)

I förra inlägget om flygdagar 2014 så började ni säkert fylla kalendern med trevliga aktiviteter. I detta inlägg så kommer planerade LFK medlemsaktiviteter att presenteras. Inlägget kommer att uppdateras under året allt eftersom vi hittar på mer att göra.

Pågående aktiviteter:

* Landningstävligarna har startat för säsongen med mörkerlandningar på måndagar. Kolla på klubbens hemsida för nästa tillfälle. Ett bra sätt att hålla flygskickligheten uppe.

* KEG-renovering. Vi håller till på klubben på måndagar och onsdagar.

Spikade aktiviteter:

* Säkerhetsutbildning. Denna utbildning är obligatorisk för alla medlemmar som vill nyttja klubbens flygplan. Vi kommer att gå igenom nya regelverk, vår nya haveriinstruktion, vinterflygning, tvättrutiner, uppdatera foton i medlemsregister, uppdatera anhörighetsdata m.m. För att ge möjlighet till så många som möjligt att deltaga så har vi tre tillfällen att dyka upp. Torsdagen 13/2, onsdagen 26/2 och onsdagen 19/3 klockan 18.00. För medlemmar som inte bor i Linköping så får vi lösa dessa genomgångar på något sätt innan nästa hyrning av klubbflygplan.

* Visning av hemmabyggarnas olika projekt. Onsdagen 26 mars. Klockan 18.00 på Norra Plattan.

* Rally. Lördagen den 24 maj. Kortare flygturer där vi samlas och planerar och genomför flygningar till nya flygplatser. Ett sätt att lära av andra samt komma längre från flygplatsen än vad många gör i vanliga fall. Anmälningslista sitter på klubbens anslagstavla.

* Grillfest med “Hans Gutman Memorial Rally Flight” 2014. Ett antal flygplan stannar i Linköping fredagen den 13 juni på vägen till Murmansk. Vi tänkte fixa besök på Flygvapenmuseum för våra gäster samt grilla med dem på kvällen runt 19.00. OBS: I presentationen jag länkar till så har de angett Malmen som planerad landningsbas i Linköping. Jag har talat om det olämpliga i det för dem och bett dem ändra till ESSL.

Planerade aktiviteter

* Nödträning. Vi planerar att träna hur man agerar vid landning på vatten med livväst och livbåt. Detta ska ske i Linköpings badhus, så räkna med att bli blöt. Vi återkommer med tidpunkt.

* Uppfräschning av PPL-kunskaper. Navberäkningar, bränsleberäkningar, last och tyngdpunktsberäkningar m.m. Handen på hjärtat? Hur ofta gör vi detta? Majoriteten av flygningar för medlemmar är kring fältet och mitt i skjortan där vi vet hur mycket bränsle som behövs och att vi ligger på rätt sida om tyngd och balansgränserna.

Uppdaterad 14-03-16, 21:19

På grund av lågt intresse så har vi tvingats avboka resan till Duxford. Vi kommer dock att göra ett nytt försök nästa år.

Flygdagar 2014

Just nu så är Linköping vitt av snö och sommaren känns som den är långt borta. Men det är inte så länge som man skulle kunna tro. Snart så smälter snön och de första vårtecknen för oss flygnördar dyker upp. D.v.s. flygklubbar och flygentusiaster bjuder in till Fly-In och flygdagar.

Därför så börjar det bli dags att boka upp kalendern så att man inte missar något viktigt. Jag har i detta inlägg fokuserat på arrangemang i Sverige.

I år kommer LFK inte att arrangera någon större tillställning liknande den vi arrangerade för vår 80-årsfest förra året. Men någon liten Fly-In ska vi kunna ordna till och något typ av öppet hus ligger också i planerna. Men eftersom Saab-fältet är planerat att vara stängt v 28-33 och vi har ganska så mycket att göra med flytt av klubblokal och hangarer så är det inget datum spikat ännu.

2014-02-28. Årsunda Speed Weekend Fly-In.

2014-03-08–09. Rättvik Is Fly-In. Mer info på Rättvik FK hemsida. Här en liten film från 2011. Landa på is är en trevlig vinteraktivitet och LFK medlemmar brukar arrangera möjlighet att landa på Roxen. Vi får hoppas på att årets isar blir bra.

2014-05-20–25. ILA Berlin. Eventuellt så kommer LFK och LuFF att arrangera en resa hit. Det kommer att komma mer information i medlemsmailen.

2014-05-24. Håtunaholm veteranflygsträff. Gånget på Håtuna är bland Sveriges flitigaste renoverare av gamla veteranflygplan, så det blir säker en hel del intressant. Endast sporrhjulsflygplan är välkomna! 😉

2014-05-25. Västerås flygmuseum Roll-Out 2014. Detta brukar vara en av årets höjdare som jag rekommenderar!

2014-06-01. F17 Flygvapnets huvudflygdag. F17 fyller 70 år och programmet blir nog späckat. Flygvapnet brukar satsa på svenska uppvisningar.

2014-06-12–14. Aerospace Forum 2014 i Linköping. Här ska LFK försöka ställa upp med reklam för flygutbildning i Linköping. Förhoppningsvis så kan vi kanske presentera vår nya klubblokal och hangar?

2014-06-14. Skå-Edeby veteanflygdag. Detta brukar också vara en av favorittillställningarna under året. Med tanke på att privatflyget mer eller mindre blivit utkastade från Stockholm så är Skå-Edeby ett av de sista fästena i Stockholm för oss som gillar att flyga.

2014-06-28. Eslöv flygdag.

2014-07-07. Kramfors 40-års flygdag.

2014-07-12–14. Duxford Flying Legends. LFK funderar även på att arrangera en resa till England. Håll ögonen öppna efter detta erbjudande i er medlemsmail.

2014-07-18–19. Falkenberg Wheels&Wings.

2014-07-23–30. Hedlanda Classic Aircraft Meeting.

2014-08-02-04. Örebro flygshow.

2014-08-09–10. Siljansnäs Kräftstjärtssvängen.

2014-08-15–17. Skövde flygplats 25 år.

2014-08-17. Landskrona flygdag. Del av Vallåkraträffen.

2014-08-24. Kristianstads flygdag.

2014-08-30-31. Motorflygets dag. Många KSAK-anknytna flygklubbar kommer att ha öppet hus.

2014-08-30. Kalmar 30-årsflygdag.

2014-08-31. Skavsta flygdag.

2014-09-07. Vallentuna flyg- och motordag.

Titta på flygplan och flyguppvisningar är trevligt, men det kan bli bättre. Boka ett av LFK:s flygplan och flyg dit! Ta med er en kamera, ta bilder och skriv en reseberättelse som ni skickar in till “Kontakten”.

Själv så drömmer jag om att åka till Oshkosh eller Reno. Vi får se vad plånboken säger om det…

Det finns ett antal sammanställningar på nätet som kan vara värda att titta in på utifall jag skulle glömt något. SFF,  Flygdagar.se, KSAK och EAA. Sedan kan man titta efter vad Swedish Air Force Historical Flight och Biltema har i sina kalendrar.

Detta inlägg kommer att uppdateras under året för att vara så aktuellt som möjligt. Eftersom det är tidigt på året så är alla datum inte helt spikade ännu.

Styrelsen 2014 är igång! (uppdaterad)

Igår höll LFK styrelse för 2014 sitt konstituerande möte samt ett första ordinarie styrelsemöte. På höstmötet valdes jag till ordförande och de övriga i styrelsen till styrelseledamöter. Men den nya styrelsen tog officiellt inte över ledningen av LFK förrän den 1 januari 2014. På det konstituerande mötet så fördelar vi arbetsuppgifterna i styrelsen.

Vi har valt ett litet annorlunda arbetssätt jämfört med tidigare år. Förr har ett antal medlemmar utanför styrelsen varit utpekade till nyckelfunktioner inom klubben. Styrelsen under 2013 har ändrat inriktning på jourtjänsten till att bli medlemstjänst där medlemmarna kan ställa upp för klubben på andra sätt än att bara finna på plats i LFK klubbhus på kvällar och helger. Tanken med den nya medlemstjänsten är att nyttja medlemmar för t.ex. ekonomi, IT, medlemsaktiviteter m.m. Under 2014 kommer en mycket viktig medlemsgrupp vara att hjälpa till med flytten av LFK:s verksamhet från nuvarande klubbhus och hangarer till norra plattan, det s.k. GAC-området.

Totalt har vi i dagsläget definierat 8 medlemsgrupper:

1 – Flytt. Rensa nuvarande hangarer och flytta över utrustning till andra sidan fältet. En viktig del av detta är vår simulator. En hel del kommer att slängas, men det som är viktigt för att bevara klubbkänslan och historien ska bevaras och flyttas över till det nya klubbhuset. Medlemmar med snickar-, el- eller VVS-behörigheter är bra att få tag på. Även medlemmar med behörighet för att köra lastbil eller tyngre släp kommer att vara eftersökta. Denna grupp är unik för 2014.

2 – Ekonomi/Administration. Då vi har dragit ner på vårt administrativa stöd i klubben till 50% så behöver medlemmar göra mer eget arbete. Vi har redan infört MyWebLog, men vi kommer att behöva mer hjälp med att planera och följa upp budget, skapa årsbokslut/deklaration samt kontrollera att flygplanens resedagböcker stämmer med redovisningen i MyWebLog.

3 – Medlemsaktiviteter. Planera flygrallyn, grillkvällar, studiebesök och Fly-Ins. Även tävlingsverksamhet i form av landningstävlingar och precisionsnavigering. LFK har historiskt sett alltid haft bra resultat inom dessa sporter och vi vill gärna fortsätta med denna verksamhet då det håller igång flygtrimmen hos våra medlemmar och bidrar till ökad flygsäkerhet. Denna grupp kommer även ta över hanteringen av vår fikaanskaffning. 2014 kommer att vara ett arbetsamt år med tanke på flytt m.m. Då gäller det inte att glömma bort att ha kul! Denna grupp är mycket viktig för att fortsätta med aktiviteter på onsdagar på samma sätt som vi drog igång under 2013.

4 – Ungdomsverksamhet. För att garantera klubbens framtida fortlevnad så krävs bra rekryteringsunderlag. LFK planerar att genomföra ungdomshelger med flygaktiviteter samt samarbete med andra flyginriktade ungdomsorganisationer i Östergötland som t.ex. FVRF, FFK Young Pilots och Flygvapenmuseum. Dessutom ska samarbetet med studenter på Linköpings Universitet inom ramen för LuFF utökas.

5 – IT. Flytten innebär att LFK behöver titta över infrastrukturen så att inte hemsidor m.m. slutar fungera när vi flyttar vår servermiljö. Vi kommer att titta på möjligheten att modernisera vår hemsida genom att lägga den på någon typ av Webbhotell samt lägga upp medlemsdokumentation på en s.k. moln-baserad lösning. Är du duktig på att hantera datorer (och inte bara spela spel), så är det här gruppen för dig!

6 – Flygplan. Vi har redan fått igång ett antal medlemmar som hjälper till med att hålla våra flygplan i bra skick. Vi behöver utöka denna grupp med medlemmar som kan hantera säkmatutrustning, laga head-sets m.m.

7 – SE-KEG. Denna grupp har redan varit igång under snart ett år och vår Super-Cub planeras vara renoverad och klar någon gång under 2015.

8 – Info/PR. Klubbinformationen internt kommer att skötas av styrelsen, men vi kommer att behöva hjälp med att exponeras utåt. Sätta upp affischer i samband med Fly-Ins m.m. Dessutom söker vi alltid efter intressanta inlägg/artiklar till “Kontakten”.

För varje medlemsgrupp så kommer en medlem i styrelsen att vara kontaktperson. tanken är att när styrelsen behöver få något utfört så samlar styrelsens kontaktperson ihop sin grupp och ger dem uppgiften. Sedan redovisar kontaktpersonen resultatet av uppgiften på kommande styrelsemöte.

På bilden ovan syns från vänster till höger:

Per Bankvall, vice ordförande och sekreterare. Ansvarig för medlemstjänsten.
Erik Bodin, vice kassör. Ansvarig för IT och ungdomsverksamhet (LuFF).
Peter Lundgren, styrelsemedlem. Flyttgeneral.
Peter Andersson, styrelsemedlem. Ansvarig för flygplansgruppen.
Björn Rystedt, ordförande. Ansvarig för klubbens tillstånd mot Transportstyrelsen, Info/PR och personal.
Stefan Ahlgren, styrelsemedlem.
Jonna Johansson, styrelsemedlem och LFK skolchef. Ansvarig för utbildningsverksamhet.
Mats Johansson, styrelsemedlem.
Per Ekhall, kassör. Ansvarig för ekonomigrupp.
Nenad Jancovic, styrelsemedlem.
Nils-Erik Peterson, adjungerad styrelsemedlem och motorflygchef. Ansvarig för klubbens flygsäkerhet.

Saknas på bilden gör Per Wernhom, styrelsemedlem och ansvarig för medlemsverksamheten samt Lars Dahlberg, adjungerad styrelsemedlem, teknisk chef och ansvarig för underhållet på LFK flygplan.

Utöver dessa styrelsemedlemmar och adjungerade styrelsemedlemmar så hjälper P-G Lundborg till med säkerhetsarbetet på klubben och stöttar med framtagandet av en SSM – Safety Management Manual. Per Söderpalm stöttar som kvalitetsrevisor och Lars Theodorsson och Håkan Börjesson stöttar som klubbens revisorer.

Protokollet från det konstituerande styrelsemötet samt det första ordinarie styrelsemötet kommer att läggas ut som vanligt på klubbens hemsida under fliken “Styrelsen informerar”.

Uppdaterad 14-01-11, 23:49
Hemsidans information är nu också uppdaterad.