Dan före dan före dan före dan…

Det närmar sig byggstart! SE-KEG har nu ca tre timmar kvar innan hon ställs undan för renoveringsarbetet, vilket senast kommer att ske den 1 april. Vi i projektgruppen har därför börjat kavla upp ärmarna. Den 18 mars hölls ett första uppstartsmöte där sex projektmedlemmar deltog. Resultatet blev en grov tidplan samt en uppdelning av årets planerade arbete i ett antal team:

  • Vänster vinge, avdukning, inspektion, reparation, dukning.
  • Höger vinge, avdukning, inspektion, reparation, dukning.
  • Klaffar och skevroder, avdukning, inspektion, reparation, dukning.
  • Stjärtparti, avdukning, inspektion, reparation, dukning.
  • Motor, konservering och byte av fästkuddar. (Motorn kommer troligen att demonteras och förvaras i tillsynshangaren, propellern skickas på tillsyn.)
Fler uppgifter kommer efter hand, men t.ex. landställ, bromsar etc. sparar vi ett tag så inte alla kostnader kommer i klump. Vi måste även invänta resultatet av inspektionen efter avdukningen så vi inte har stora okända skador att hantera innan vi går vidare.
Helgen 6-7 april samlas vi så många som möjligt för att starta demonteringen. Ju fler som kommer dess bättre, det behövs när vingarna ska av.
Efter det kommer arbetet att bedrivas främst på onsdagskvällar. Första onsdagsträffen blir 10 april, då vi hoppas kunna komma igång med att ta bort klädsel på vingar, roder och stjärtparti.
Styrelsen har godkänt att de som deltar i renoveringen slipper jourplikten. Man har dessutom gett OK för kostnaderna för det första delsteget (upp till 20.000) för att köpa verktyg, fixa till arbetslokalen och demontera/inspektera vingar.
För att hålla nere kostnaderna för klubben så ber vi medlemmarna i klubben att gå igenom förråden för att se om det finns utrustning att avvara för arbetet. Vi har fått en del verktyg, men det behöver mer, t.ex. skruvmejslar, knivar, snabbstålsborrar i tum-dimensioner etc. Även en verktygstavla, lagerhyllor, benbockar och förvaringsbackar är välkommet, så kolla i era gömmor.
Projektet kommer att hålla till i maskinverkstaden mellan trähangaren och den öppna hangaren. Alla klubbmedlemmar som är intresserade är givetvis välkomna in att ta en kopp kaffe och titta på eller hjälpa till med arbetet!
Att nu få starta arbetet och demontera SE-KEG är som julafton. Vad finns inne i “paketet”? Själv så önskar jag mig i “julklapp” att det inte finns allt för mycket rost innanför duken!

3..2..1..Liftoff!

Gårdagens styrelsemöte gav ett enhälligt beslut på att starta upp projektet! Det kommer dock att finnas ett antal beslutspunkter i projektet där styrelsen har rätt att avgöra om det är ekonomiskt möjligt att gå vidare. Detta beroende på om vi stöter på tekniska problem eller om klubbens ekonomi inte tillåter fortsatt arbete.

Vägen framåt just nu är att tillsammans med klubbens tekniker komma överens om lämplig utrymme i hangaren för att hålla till med arbetet. När detta är beslutat så kommer Cubgruppen att samlas för att röja plats. Det som behövs är utrymme för kroppen och avmonterade vingar.

Det är ca 7 timmars flygtid kvar innan den planerade 100-timmars servicen då klubben planerat att ställa SE-KEG för renoveringsarbetet. Det nuvarande luftvärdighetscertifikatet gäller fram tills mars, men troligtvis så hinner flygtiden ta slut först. Så först till kvarn att boka flygning! Det kommer nog att bli slagsmål om det sista passet.

Efter det så kommer vingar och stabilisator att monteras av och dukas av för inspektion. I samband med detta kommer den första beslutspunkten. Hittar vi för mycket korrosion så innebär det kanske större kostnader än planerat. Ser allt bra ut så kommer klubbstyrelsen att ge OK för anskaffning av material för sprygelreparation och dukning. Sedan gäller det att hitta en bra leverantör av delar. Exempel på priser kan ni hitta här.