Flyghelg med Young Pilots

I helgen genomfördes den första flyghelgen med Young Pilots i Östergötland. Det var ett samarbete mellan LFK, LFSK, NAFK, FFK och LuFF. LFK egna Piper PA-28, SE-IUD åkte tyvärr in på lite oplanerat underhåll bara några dagar innan, men som tur väl var så lyckades vi låna en Cessna, SE-IHI från NAFK. Det i sin tur resulterade i byten av piloter och Gert fick flyga IHI och jag själv fick bogsera segelflyg med en Ralley, SE-GTN som i sin tur ersatt LFSK Piper PA-18 SE-GCM som bogserflygplan i Finspång. (* Puh, många flygplansbyten blev det *)

Helgen inleddes på fredagskvällen med samling på tågstationen i Norrköping. Därefter så blev det en biltur till Finspång och samkväm inför lördagens flygningar. Gert dök förbi en liten stund med sin Jodel, SE-XED för att kolla läget. Vi andra grillade och förberedde navigeringsrundan innan det blev dags att krypa till kojs i klubbhuset (jag sov i tält för att inte störa ungdomarna med mina snarkningar).

På lördagen var det strålande väder. Det resulterade i att det inte bara var Young Pilots som ville flyga, utan även en massa medlemmar i LFSK. Gert kom vid 10-tiden och efter att ungdomarna hjälpt till med att ställa i ordning segelflygplanen så drog vi igång med flygningarna. Alla ungdomar fick ett pass i segelflyg och ett i motorflyg där de fick hjälpa till med navigeringen.

Allt genomfördes på ett mycket bra sätt och Gert kunde flyga tillbaka till Norrköping tillsammans med två ungdomar. Själv så blev jag kvar ett par timmar till och fortsatte att bogsera segelflyg för full fart. Totalt så blev det 7 pass Cessna och 21 segelflygslyft under dagen!

En mycket bra start för Young Pilots i Östergötlands verksamhet. Det finns planer för en kommande grillkväll med simulatorflygning i Linköping samt en flyghelg Linköping.

Stort tack till alla som ställde upp och arrangerade en bra helg för Young Pilots!

Young Pilots i Östergötland!

Young Pilots är FFK– Frivilliga Flygkårens ungdomsorganisation. Det har tyvärr inte funnits någon lokalavdelning i Östergötland, men nu är det äntligen på gång!

LFK har tidigare prövat på att driva ungdomsverksamhet på egen hand, men det har tyvärr lagts på is på grund av avsaknad av instruktörer. Young Pilots bedriver sin verksamhet med stöttning av sin centralorganisation. LFK stöttar med flygplan och piloter samt upplåter vårt klubbhus för Young Pilots verksamhet.

LFK har haft ett uppstartsmöte med representanter för Young Pilots och en verksamhetsplan för 2018 har tagits fram:

5/5. Öppet hus Malmen. Här tänkte vi inte så mycket mer än att vi möter upp medlemmar i entrén så att vi kan gå runt och titta tillsammans och ev. bjuda på fika i samband med detta.

25/5. Flyghelg med övernattning i Finspång. Gemensam samling vid Linköping Resecentrum på fredag kväll (eventuellt lördag eftermiddag) för transport ut till Linköping Segelflygklubb (LSFK) i Finspång. På fredagskvällen kör vi gemensam middag (t.ex. grillkväll) och planering av kommande flygningar för dagen efter. LFK flyger dit motorflyg och LSFK bidrar med segelflyg. Under dagen bjuder vi på frukost, fika och lunch till våra deltagare och piloter. Hemfärd lördag kväll, avslutning på Linköping Resecentrum.

  • Motorflyg: Navigeringsträning efter karta/rutt planerad kvällen innan. Alla deltagare skall få navigera en runda på ca 20–25 min i framsits var. Resterande får följa med som passagerare om man vill och vikten tillåter etc.
  • Segelflyg: Alla deltagare skall få en start var, flygtid kan variera beroende på antalet deltagare, väder, vind, termik bara alla hinner flyga en gång.

2/6. Grillkväll med simulatorflygning i Linköping. Vi tänkte en liten gemensam middag, gärna grill om möjlighet finns och genomgång av simulatorflygning vid LFK och eventuellt lite teori om intresse finns.

14/7. Flyghelg i Linköping vid LFK. Här tänkte vi oss något liknande det i Finspång med gemensam middag och planering kvällen innan i LFKs lokaler i Linköping sedan motorflyg dagen efter med navigeringsträning, TBOS etc.

11/8. Flygfesten Dala-Järna. Här skall vi göra ett litet miniläger i samband med flygfesten i Dala-Järna med övernattning, gemensam transport etc. där vi även bjuder på entrén för våra deltagare.

25/8. Huvudflygdag Uppsala. Här tänkte vi bara åka upp över dagen, hyra en minibuss som går från Linköping via Norrköping.

I oktober någonstans tänkte vi att ett studiebesök på SAAB och/eller Malmen vore kul.

I mitten av november tänkte vi oss besöka exempelvis Flygvapenmuseum och sedan åka till LFK för att bjuda på middag (t.ex. köpa Pizza), flyga simulator, teori, film.

1/12. Julbord! Här tänkte vi oss att ha ett litet trevligt julbord för att snacka med varandra, om året som varit, äta gott, mysa. Antingen i Norrköping eller Linköping. Tänkte att vi bjuder på lite mat och så kör vi lite knytkalas.

För att komma i kontakt med Young Pilots i Östergötland så skicka ett mail till ostergotland@youngpilots.se.

 

Frivilliga Flygkåren

Som många klubbmedlemmar har sett, så är våra plan ibland bokade för FFK. FFK har en betydande verksamhet och är representerade i hela landet och leds av länsflygchefen i resp län. Kårstaben finns för övrigt på Västerås flygplats.

FFK är en frivillig försvarsorganisation med c:a 2400 medlemmar. Vi utför olika uppdrag i hela Sverige och flyger totalt c:a 8000 tim/år.

Det finns 3 huvudspår i verksamheten, FIG (Flyginsatsgrupp), SIG (Sjöinsatsgrupp) och Hemvärnsflyg. Övrig verksamhet är viss havsövervakning, skogsbrandflyg och vi kan även vara behjälplig vid eftersök.

Jag själv är chef för en Hv-flygto (HemvärnsFlygTropp). To består av 2 st flyggrp med 9 man i varje grp (1 grpC, 1 stf grpC, 1 signalist, 6 st piloter) samt en bevakningsgrp om 8 man.  I varje flyggrp ingår det 2-3 plan. Dessa hyrs in av försvarsmakten vid övningar resp. skarpt läge.

Flygto ingår i ett HvUndkomp (HemvärnsUnderättelsekompani) där flyget ska fungera som en spaningssensor. Personalen som ingår i troppen bär militär uniform och är i skarpt läge beväpnade med pistol för eget självförsvar. Bevakningsgrp har tyngre beväpning.

Uppgifterna består bl.a av att ytövervaka områden, ta bilder av intressanta objekt, göra maskeringskontroller av egna förband, rekognosera, transportera både personal och viss materiel.

Hv-flygto är kontrakterade att göra 8 hv-dygn/år och är krigsplacerade vid Hv-Undkomp. Hur ser då vår övningsverksamhet ut? För att kunna hålla färdigheten så övar vi c:a 1 ggr/mån från februari till november med ”egenträning”. Därutöver tillkommer alltså kontraktsdelen med 4 dygn på våren och 4 dygn på hösten.

Nu i år hade man slagit ihop alla dygnen så vi gjorde alla 8 dygn sammanhängande. Detta berodde på att vi deltog i försvarsmaktsövningen AURORA. I den övningen grupperade vi på Stegeborgs flygfält. Förläggning i tält. Maten fick värmas på eget spritkök. Vi fick låna marinans duschar och toaletter så livet blev trots allt drägligt. Fältet var blött och halt vilket gjorde att flygskickligheten fick tas fram för att göra landningarna med stor precision.

Uppgiften var att ytövervaka Vikbolandet samt skärgården runt Arkösund. Det hela går ut på att samla in en ”normalbild” av området och därefter kunna lokalisera avvikelser typ fordonsansamlingar som normalt inte har funnits där tidigare mm.

Uppgiften i skärgården var att försöka utröna om det fanns ”fientliga” båtar i området…och det fanns det. Dessa hade som igenkänningstecken en nationalitetsflagga av specifik färgställning. Personalen ombord bar även vita armbindlar. Vi fotade av misstag egna båtar som deltog i övningen pga att de hade överlevnadsdräkter med vita reflexer på armarnas nederdel. Egna båtar förde också tretungad örloggsflagg men den missade vi i början. Det fanns alltså fientlig (spelad) verksamhet i området som störde normalbilden. Den fientliga verksamheten hittade vi spår efter och vi fick senare veta att den lede ”fi” hade svårt att ta sig in området pga av övervakningen både från luften och spaningsgrp på marken.

Efterhand som veckan gick tillfördes andra förband till området som så småningom tog över Hv-Undkomp uppgifter i området. Hv-Und kunde dra sig ur och avrusta samt rycka ut efter 8 intressanta dygn.

Lars Andersson
C Hv-flygto

Flyga gratis

LFK har idag ett av Sveriges lägsta flygtimpriser. Med insats så kan man hyra en fullt IFR-utrustad PA-28 eller en DA-20 för 950 kr/h. Men det går faktiskt att flyga billigare än så. Rent av gratis!

Brandflyg

Genom att deltaga i LFK brandflyg så får du ingen lön, men du får flygtid. Verksamheten bedrivs under KSAK Bruksflygtillstånd. En runda tar ca 2h och är det stor brandfara så kan det bli två rundor samma dag. Under en solig sommar går det med andra ord att skrapa ihop många timmar om man är beredd att offra timmar på stranden mot timmar i ett varmt flygplan. Dessutom bidrar du till LFK ekonomi och stöttar samhället genom att minska risken för att skogsbränder växer sig stora. Kravet för att få flyga som pilot i brandflyget är att du har minst 100 h flygtid och är influgen på de aktuella flygplanstyperna som används. Idag PA-28 eller DA-20. Dessutom måste du vara i flygtrim så att du får ta passagerare, d.v.s. din spanare. Det innebär minst tre starter och landningar de senaste 90 dagarna.

Bogsera segelflyg

Våra vänner i segelflygklubbarna har behov av någon som drar upp dem i lufthavet. Även här utgår inga ersättningar annat än den flygtid som man får när man bogserar. I Linköpings närhet är det bl.a. Linköpings Segelflygklubb som håller till i Finnspång och Motala Flygklubb i Motala som behöver bogserförare. Då flygpassen är korta så innebär det många tillfällen till att träna landning på korta gräsfält.

Regelverket kring bogserflyg styrs av LFS 2008:23. Har du ej segelflygcertifikat måste du minst ha 100 h flygtid på aktuell kategori av flygplan. Utöver LFS så är det Segelflyghandboken som styr verksamheten. Artikel 641 innehåller samma texter som LFS och tar upp villkor och utbildningsplan. Artikel 425 är specifika rutiner för flygbogsering av segelflygplan. Artikel 420 tar upp säkerhetsbestämmelser. Artikel 421 tar upp signaler vid flygbogsering. Sist och minst så tar artikel 426 upp bogsering i dubbelsläp, något som mycket sällan nyttjas. Sedan har varje klubb egna klubbregler som förtydligar kraven från de centrala reglerna samt tar upp lokala flygregler och tips & tricks baserat på erfarenhet från de aktuella flygplanstyperna inom klubben.

Fälla fallskärmshoppare

Likt segelflygarna behöver fallskärmshopparna någon som tar dem upp i luften. Linköpings Fallskärmsklubb är en av de närmaste klubbarna som kan behöva piloter.

Flygning med fallskärmshoppare regleras av LFS 2008:22. För fallskärmshopparnas del så styrs verksamheten av SBF – Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet. Kravet är att man som pilot har minst 200 h total flygtid. Dessutom ska det finnas en godkänd klubbhandbok som reglerar bl.a. nödrutiner om något skulle hända under fällning.

FFK

Frivilliga Flygkåren använder sig av LFK flygplan och piloter för sin verksamhet. Kravet för att flyga för FFK är minst 200 h total flygtid. För vissa typer av uppdrag är kravet minst 300 h total flygtid. Du måste dessutom genomgå FFK utbildningar. Inom FFK får du bl.a. utbildning på lågflygning. Förutom flygtiden så får man inom FFK även ersättning för förlorad arbetstid om man måste ta ledigt för uppdragen och övningar.

Tjänsteresor

Varför inte hyra ett av LFK flygplan för din tjänsteresa? I många fall så går det att spara både pengar och tid genom att resa med eget flygplan i stället för bil. T.ex. tar en resa till Ronneby med PA-28 ca 1,5 h. Samma resa med bil tar 3,5-4h. En resa till Visby tar 1h. Man kan alltså ta sig tur och retur på en dag och hinna genomföra ett möte. Samma resa med bil kräver oftast en övernattning.

Enda nackdelen är givetvis att man måste planera resan och boka ett flygplan i tid och när väl resdagen kommer så kan väder och vind stoppa det hela. Men å andra sidan så har t.ex. SJ heller inte 100% garanti att nå destinationen.

Kontrollera med ditt företag vad de har för policy för denna typ av resor. Märk väl att ditt företag inte kan beordra dig att genomföra en flygning eller att ta med passagerare, för då blir det helt plötsligt en kommersiell flygning som du inte får genomföra med ett PPL!

Flyga med kompisar

Detta är en av de flygaktiviteter som det debatteras mest om ibland privatflygare. Vad får man göra eller inte? Vad får man ta betalt för? LFK har sedan vi lade Östgötaflyg i träda inget eget AOC eller Bruksflygtillstånd. Därmed så får vi som klubb inte syssla med passagerarflyg eller kommersiell verksamhet! Det enda vi kan göra är provlektioner inom ramen för vårt skoltillstånd.

Vad får man då göra som privatflygare?

En sak är i varje fall helt klar. Med ett PPL så får man inte bedriva kommersiell flygning! Men detta hindrar givetvis inte att din kompis kan stå för delar av kostnaderna med flygningen. T.o.m. hela kostnaden om han och du är överens om detta. Men du får inte ta betalt för dina tjänster!

Vilka är då mina vänner?

Börjar man sprida verksamheten för långt eller t.o.m. annonserar ut sina tjänster, även om man bara tar betalt för kostnaden med flygtiden så är man ute på tunn is. Då börjar du närma dig gråzonen med svarttaxi och liknande verksamhet. LFK har gett ett tillstånd för vår studentförening LuFF som får flyga med medlemmar i sin universitetsklubb.

Regelverket är i övrigt att du ska minst ha utfört tre starter och landningar de senaste 90 dagarna för att få ta passagerare.

Att flyga med släkt och vänner är ett bra sätt att få bekanta i din omgivning att få pröva på att flyga, vilket kan resultera i ett flygintresse och en möjlig framtida pilot.

Sammanfattning

Även med ett PPL finns det många möjligheter att få gratis flygtid. Men förutom för flygning inom ramen för FFK verksamhet är det inte tillåtet att få ersättning för sin arbetstid.

Det principiellt viktiga är att det är du som är befälhavare ombord och att du alltid ska känna att du har rätt att säga nej till en flygning.

Bogserar du segelflyg så är det du som avgör om vädret är OK eller om banan är tillräckligt lång med avseende på segelflygplanets vikt. Ska du t.ex. skjutsa en kompis svensexa eller en kusins svåger så är det du som måste kunna säga nej om vädret inte håller, även om det innebär att kompisarna blir besvikna.

Det är detta som är grunden till regelverket om att man med ett PPL inte får sälja sina tjänster då det kan resultera i att man som pilot känner sig tvingad att genomföra ett uppdrag och t.ex. flyga i för dåligt väder.