Fortsatt dukningsarbete

De senaste veckorna har vi fått jobba med att iordningställa servicehangaren och car-porten för demonteringen. Det har tagit tid och krafter från andra projekt. Men lite har vi ändå kunnat åstadkomma på SE-KEG projektet.

Det som pågår just nu är dukning av klaffar och skevroder. På samma sätt som för stabben, höjdroder och sidroder så börjar vi med att limma fast duken i fram och bakkant innan den sträcks genom att värmas försiktigt med strykjärn. Därefter sys den fast i spröjs. Sömmarna samt fram- och bakkanter förstärks med extra dukremsor. Sedan dopas allt med ett första grundlager enligt Seconites byggmanual.

Nästa steg är att skapa dräneringshål på roder och klaffar. Sedan ska vi sätta dit de nya klaffinfästningarna på vingarna och avslutningsvis ska vingarna dukas på samma sätt som rodren. Detta är nog allt vi hinner göra innan flytten till nya klubbhuset där det förhoppningsvis ska finnas en ny fin bygglokal att hålla till i med projektet.

SE-KEG bloggen ligger numer här på hemsidan. Alla gamla inlägg har flyttats hit. En del länkar kan ha påverkats, men all information inklusive kommentarer finns kvar.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *