Nytt klubbhus

Baron_58_10Förra veckan så hölls ett allmänt klubbmöte på LFK där medlemmarna beslöt om inriktningen för det framtida klubbhuset.

Vägen framåt för den nya hangaren är sedan tidigare beslutad och klubben har valt att skaffa 6 stycken hangarplatser. (Fyra PA-28, en DA-20 och en PA-18 Supercub).

På detta möte så diskuterades i huvudsak tre förslag:

* Bygga ett nytt hus på ca 190 m2

* Flytta ett befintligt hus som är modulbaserat där varje modul är 3,5*12 meter. Totalt kan 14 stycken moduler ge upp till 588 m2.

* Temporärt hyra in oss i en industrilokal för att se om det finns bättre alternativ och inte tvingas in i en lösning för snabbt.

Efter omröstningen så stod det klart att inriktningen var att det modulbaserade huset var mest intressant. Medlemmarna tyckte att styrelsen skulle försöka flytta hela det aktuella huset då det då finns utrymme för framtida expansion av verksamheten i området. Givetvis så måste detta rymmas inom aktuell ekonomi. Klubbstyrelsen fick därför mandat att förhandla med banker om lånevillkor. Hälften av den nuvarande klubbkassan kommer att kunna användas för att delfinansiera huset, resten kommer att tas som lån från bank eller om möjligt från medlemmar. Om inte ekonomin medger att flytta hela huset så kommer färre än 14 moduler att nyttjas.

Presentationen från klubbmötet ligger på MyWebLog under filarkivet.

I det nya klubbhuset så kommer det att finnas en lektionslokal på ca 56 m2, ett fika/samlingsrum på ca 56 m2, plats för vår simulator (minst 30 m2), kök, lärarlokal, expedition, bibliotek, övernattningsrum för IR-elever och besökare samt ett par stora bygglokaler som även medger möjlighet för LFSK och MVFK att renovera flygplan under vintrarna.

En eller två av hangarplatserna ska framöver isoleras för att medge plats för större underhåll. Tanken är då att rotera flygplanen i hangaren, så att om något flygplan behöver ses över så kan det flytta in i den varma hangardelen och det flygplan som redan står där flyttas över till den lediga platsen.

Den närmaste veckan så kommer styrelsen att förhandla om arrendet för marken. Vi ska arrendera mark för både klubbhuset och en bränsleanläggning där vi planerar att ha både 100LL och 91/96.

På området finns redan hemmabyggarnas hangar. Förhoppningsvis så kommer det att komma fler aktörer och därmed vara full flygverksamhet mer eller mindre dygnet runt.

I huset kommer inte bara LFK att hålla till. LSFK har anmält intresse för att fortsätta hyra en byggplats för underhåll av segelflygplan på samma sätt som man gjort sedan klubbarna delades upp 1973. MVFK är också intresserade för underhåll av sina Safirer, men måste först säkra ekonomin inom sin förening. De privatister som hyr in sig i den nya hangaren, samt hemmabyggarna som håller till i den redan existerande hangaren och som inte redan är medlemmar i LFK kommer att erbjudas gästmedlemskap i LFK för att kunna nyttja utrymmena i klubbhuset.

Lösningen ser mycket bra ut. Dock så innebär det ökade kostnader för våra lokaler. Dessa kostnadsökningar måste vi möta genom att effektivisera vår nuvarande verksamhet.

Styrelsen kommer under 2014 att behöva en hel del hjälp från alla medlemmar för att plocka ur de nuvarande lokalerna, att förbereda för rivningen av trähangar och nuvarande klubbhus samt att inreda det nya klubbhuset.

Förhoppningsvis så kommer allt att stå klart i slutet av året och redo för PPL och IR-kurserna 2014-2015. Välkomna!

Baron_58_3

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *