Debatt: Mer avgifter? (uppdaterad)

Igår fick LFK ett brev från Swedavia där man klagade mot att vi brutit mot regelverket avseende krav på avtal för “stipulerad marktjänstoperatör” på Arlanda. Swedavia krävde en utredning för hur detta kunnat inträffa samt en åtgärd för att förhindra att det händer igen.

Bakgrunden var att ett av våra flygplan landat på Arlanda den 16 maj. Läraren och eleven ombord hade inte förstått den nya skrivningen som kommit in i AIP. Innan dess var det en lokal flygplatsregel på Arlanda (Airport Regulation A-31-2011) som inte alltid är så lätt att hitta. I AIP AD ESSA 1-11 avsnitt 2.20 står numera följande text:

”1.2 Marktjänst

Anlitande av marktjänstbolag alternativt lokalt avtal om egenhantering är obligatoriskt för alla flygningar till och från STOCKHOLM/Arlanda. Undantaget är ambulansflyg och stadsluftfartyg.

Operatören skall försäkra sig om att avtal om egenhantering finns före ankomst och avgång. För ytterligare information om marktjänst och egenhantering se under ”Flygmarknad” på www.swedavia.se/flygplatser/stockholm-arlanda-airport/

Men problemet är att tittar man på Swedavias hemsida så blir man inte mycket klokare. De tjänster som erbjuds är de som eftersöks av större bolag inom trafikflyg eller transportflyg. Knappast något som en liten flygklubb som besöker Arlanda ett par gånger per år som ett led i utbildningen av elever för PPL och IR behöver.

Vår lärare blev lovad att ett avtalsförslag skulle skickas till LFK, men något sådant har vi ännu inte sett. I brist på avtal så undviker klubben just nu att landa på Arlanda.

När detta särskilda krav på avtal för Arlanda kom upp under 2011 så skrev AOPA ett brev till Swedavia där man kraftigt ifrågasatte kravet. Nu har dock denna lokala flygplatsregel smugit sig in i AIP och är därmed ett myndighetskrav.

LFK har dock tolkat att vi redan har ett avtal i form av Swedavias årskort för start, landning och parkering på många svenska flygfält, inklusive Arlanda. Där står endast följande särskilda krav för Arlanda:

“Movement of aircraft with an authorized MTOW not exceeding 2,000 kg is allowed until further notice at Stockholm Arlanda for those who pay an annual card or hold a weekly season card (see chapter 5) as follows:

Stockholm Arlanda

Domestic traffic Monday to Sunday 10.00 p.m. – 6.00 a.m. local time

Aircraft movement at Stockholm Arlanda airport requires an accepted and confirmed time of departure and arrival (slot time). Ref AIP-Sweden/AD2/ESSA (http://www.lfv.se/sv/IAIP/).”

Övrig tid betalar vi slot-tid precis som alla andra landande flygplan.

En PA-28 väger betydligt mindre än 2000 kg och vi hade i det aktuella fallet slot-tid för landning. Vi ansåg därför att vi uppfyllt alla krav på avtal och betalt alla avgifter.

I klubbens brev som svar till Swedavia så har vi pekat på denna tolkning av våra avtal och de avgifter vi betalar. Brevet avslutades med följande meningar:

“Linköpings Flygklubb bedriver utbildning för PPL och IR. I kurserna ingår det landning på större flygplats, sträckflygningar och minst en flygning utanför svensk territorium, vanligtvis Åland. Vi har tidigare oftast nyttjat oss av Bromma som landningsfält under Ålandsresan. Tyvärr så är detta inte längre möjligt på grund av avsaknad av 100LL flygbränsle och höga avgifter.

Fler och fler flygfält väljer att ta ut egna avgifter och hoppa av årskortet. Detta har bl.a. inneburit att LFK, utöver Bromma inte längre landar på Skavsta. Vi har även nyligen haft en diskussion med flygplatsledningen på Norrköping avseende om vårt årskort täcker ombasering av flygplan sommaren 2014 då Saab-fältet är stängt.

Om det tillkommer mer avgifter för att landa på Arlanda så är tyvärr den enda lösningen för vår flygklubb att på samma sätt som vi redan undviker Bromma och Skavsta helt undvika Arlanda framöver. Tyvärr så leder detta till en sämre utbildning för våra elever. Elever som om några år i vissa fall kommer att sitta längst fram i de passagerarflygplan som trafikerar Arlanda.”

Det är bara att inse att klimatet för allmänflyget i Sverige blir bara tuffare och tuffare. Det blir inte lättare av att statliga bolag utan större protester från politikerna kan få in sina krav på avtal och därmed också avgifter i lagtexterna. Avståndet mellan de statliga bolagen och de statliga myndigheterna är dessa fall bevisligen inte tillräckligt långt.Eller så är det för långt då de statliga bolagen i eget vinstintresse kan skära ner på gemensam infrastruktur som gör att den svenska staten som helhet förlorar på det hela.

Uppdaterad 14-07-09, 07:24

Nu har vi fått besked om var man kan hitta mallen för att beställa “egenservice” på Arlanda. Den heter lite kryptiskt “ansökan om licensavtal”.

När man läser den så undrar man stilla vad detta har att göra med ett besökande flygplan från en liten flygklubb i Östergötland?

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *