Tack!

P1050046I fredags så hade klubben avtackning av Carina och Wiktor. Det var Carinas sista dag på jobbet efter 13 år som anställd i klubben. Hon har varit klubbens kontakt utåt då de som haft behov av att få kontakt med någon på klubben oftast kontaktat LFK:s expedition, d.v.s. Carina.

Dessutom har hon skött den dagliga administrationen av LFK i form av löner, fakturor, leveranser av materiel, kontorsutrustning m.m.

Det kommer att bli mycket svårt att ersätta henne och klubbens medlemmar kommer nog att märka en nedgång i den service som vi kan erbjuda medlemmarna framöver. För den ekonomiska administrationen så kommer vi framöver att använda oss av en extern revisorfirma tillsammans med vår kassör och vicekassör. Styrelsen kommer att ta över en del av arbetsuppgifterna, men en hel del måste medlemmarna framöver räkna med att få göra själva.

Wiktor som har tjänstgjort som tekniker och stöttat Håkan i underhållet av våra flygplan har sökt och fått ett nytt jobb och vi önskar honom all lycka till med detta. Vi kommer inte att ersätta Wiktor då det finns planer på att förändra underhållsstrukturen för klubben.

De första ändringarna som vi har gått ut med är att mailen till expeditionen och Carina har försvunnit och i stället ersatts av info-, medlem- och kassor-mailadress där styrelsen kommer att vara kontaktpersoner.

Klubben kommer inte längre att acceptera betalningar för externa bränslekunder inne på klubben. Alla som tankar får betala med kort direkt i Shells bränsleanläggning. Detta ska ändå ändras nästa år när vi har fått den nya tankanläggningen för 91/96 och 100LL färdigbyggd på Norra Plattan.

Vi kommer heller inte att fakturera icke medlemmar, utan betalning sker via vår kortautomat.

Provlektioner och Spaka-självpass beställs och betalas via vår hemsida.

Allt detta är givetvis följdverkningar av de neddragningar klubben fått göra för att rymmas inom de ekonomiska ramar vi har. Minskat flygtidsuttag och ökade myndighets- och bränslekostnader gör att vi måste skära ner på de fasta kostnaderna. Vi tycker att dagens priser är för höga och jobbar för att sänka dem så att medlemmarna ska kunna flyga mer framöver. Fokus ligger hela tiden på att vi skall erbjuda bästa möjliga flygning och bra klubbaktiviteter för medlemsavgiften och timpriserna.

Tack Carina och Wiktor för det arbete ni har lagt ner för klubben genom åren och lycka till framöver!