Långresor

NamnlösPå årsmötet den 6 april så delades för första gången LFK pris för årets långresa, “Le Globetrotter de L’année”.

2015 års pris gick till Otto Werneskog för hans 740 nm långa resa från ESSL (Saab Linköping) – EFVA (Vasa, Finland) – ESNU (Umeå) och tillbaka till ESSL. Tyvärr inte de 1000 nm enkel väg (2000 nm totalt) som krävs för en diamant i LFK nya utbildningstecken… Men det finns fler tillfällen.

Just nu planerar ett antal av klubbens medlemmar en långresa till Penemünde (EDCP) i sommar för att besöka museum för det tyska raketprogrammet som låg som grund för det amerikanska månprogrammet. Det blir en resa på ca 280 nm enkel resa. Med 110 kt tar det ca 2 h 30 min. Är vädret bra så blir det en dagsutflykt till EDAH och besök på flygmuseum i Heringsdorf.Namnlös2

Klubbens flygplan är alla godkända för långresor. Enligt klubbreglerna så ska man flyga minst 2 h per dag för att nyttja flygplanen för långresa. Avsteg kan medges av motorflygchef.

SE-IUD uppgraderades förra sommaren med Mode S transponder och SE-KIT kommer att få det inom kort. SE-MEB har haft Mode S ända sedan leverans. Alla PA-28 är dessutom fullt utrustade och godkända för IFR-flygning. På klubben kan man låna flytvästar, livbåtar och nödpackar om man vill flyga i fjällmiljö.