Filma i luften

Jag är sugen på att skaffa en GoPro. Bl.a. skulle jag vilja filma hur ett riktigt trevligt flygpass går till så att jag kan locka fler till att pröva på. Vi har dessutom i klubbstyrelsen diskuterat om klubben ska skaffa in en gemensam kamera som medlemmar skulle kunna hyra samt som vi skulle kunna använda för att dokumentera prova-på-lektioner så att de som testar kan få med sig ett minne hem. Vi är dock inte helt överens om det är ekonomiskt gångbart. De flesta som vill fota har en egen kamera, eller lånar av en kompis, så behovet är kanske inte så stort.

En sak som vi har noterat är den ökade användningen av GoPro i klubbens flygplan. Vi tycker detta givetvis är helt OK, men ett par regler gäller.

1. Det är helt förbjudet att fästa GoPro på utsidan av våra klubbflygplan! Detta oavsett hur den fästs. Om den skulle lossna så kan klubben och den enskilde piloten bli ekonomiskt ansvarig för eventuella skador. Det kan även ställa till skada på tredje man. Dessutom om den skulle lossna på banan så kan det skada andra flygplan eller fördröja en start/landning med KLM eller Gripen, något som knappast kommer att ses med blida ögon från våra grannar.

2. Om kameran fästs på insidan av rutorna så ska man vara försiktig så att man inte skadar dem. Dessutom ska man göra rent efteråt, då sugpropparna lämnar märken.

3. Fundera lite på vilka bilder du tar och hur de sprids. Det är OK att fotografera från flygplan, men det svenska regelverket säger att man ska vara försiktig med offentlig spridning, då detta kräver tillstånd från Försvarsmakten.

“För spridning av flygbilder, och liknande registreringar, från luftfartyg över svenskt territorium krävs tillstånd från Försvarsmakten, enligt 6 § lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Tillstånd ska ges om spridning kan ske utan att det kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

Däremot finns det inte längre något krav på förhandstillstånd för flygfotografering över någon del av Sverige, så länge inte höjd beredskap är anbefalld eller under annan tid som regeringen bestämmer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap.

Det krävs således inte tillstånd i förväg för flygfotografering eller liknande registrering inom Sveriges territorium för närvarande, men alltid för spridning oavsett hur detta sker.”

GoPro har en sugpropp till sina kameror som enligt reklamen är testad upp till 150 mph. Men testad är en sak. Godkänd för att sätta på ett flygplan är en helt annan.

Det finns särskilda fästen för att montera kameror på utsidan av flygplan, men de bygger på att man lossar någon lämplig skruv på vinge eller skrov för att fästa kameran. Detta kan man göra på sitt eget experimentalklassat flygplan, men inte på klubbens flygplan eller ens ett eget som är normalklassat då det räknas som modifiering av flygplanet. Dessa typer av modifieringar får enbart utföras av auktoriserad tekniker och på underlag från flygplanstillverkaren.

För att underlätta för medlemmarna och för att minska risken för skador på flygplanen så funderar vi på att se till att det finns riktiga fästen för både kamera och iPad i våra flygplan. T.ex. så kan man byta ut platehållaren på styrspaken till en iPadhållare. Kravet på platehållare är numera borttaget för IFR flygning.

Som sagt var så uppmuntrar vi till att fotografera under flygning och sprida bilder till vänner och bekanta. Det är ett bra sätt att göra reklam, vilket klubben givetvis tjänar på. Men tänk efter före! Läs den här artikeln på Sportys som ger lite tips om hur man hanterar sin GoPro i flygplan.