Modellflygning

IMG_1669I tisdags så blev det äntligen tillfälle för modellflygning med ungdomarna i “Linköping Unga Vingar”. Förra kvällen blev inställd p.g.a. för hög vind, men den här gången så hade vi tur med vädret. Prognosen hade varnat för några regnskurar, men det blev i slutändan en mycket fin kväll.

Modellflyg är en bra inkörsport i flyglivet. Dessutom är det nyttigt för oss piloter att lära känna hur modellflygare opererar och var det finns modellflygfält i vår närhet. I Linköpings finns LMFK – Linköpings ModellflygklubbLEN – Linköpingseskadern och MFK – Malmens Modellflygklubb. I Linköping pågår just nu en diskussion om att skapa ett nytt modellflygfält efter det fältet vid Malmen kommer att försvinna. Även FOI och Linköpings Universitet önskar ett fält för att kunna testa förarlösa flygplan. Detta är något som vi inom flygklubbarna måste stötta då ett lättillgängligt fält minskar risken för att folk utan vetskap om vad som är rätt eller fel kör med modellflyg lite här och där.

MFK – Motala Modellflygklubb ställde upp med många flygplan och förevisade akrobatflygning av den högre skolan. En av klubbens ungdomar, som tillhör sverigeeliten i avancerad modellflygning, visade vart skåpet ska stå genom att bl.a. “hovra” med sitt flygplan med nosen rakt upp och fenan bara decimetrar från backen. Mycket imponerande!

IMG_1671Att modellflygning inte är helt enkelt visades med all tydlighet på klubbhusets vägg där det hängde rester av modellflygplan som slutat sin karriär lite för tidigt.

Två av våra ungdomar hade tagit med sig egna flygplan som de provflög. Sedan fick de möjlighet att testa ett av MFK flygplan som var utrustat med dubbelkommande där en instruktör kunde ta över om det såg ut att bli för svårt för eleven. Även föräldrarna till våra ungdomar fick möjlighet att pröva på detta.

Sedan visade man upp ett modellflygplan med kamera som piloten styr genom att se världen som flygplanet ser den i ett par VR – Virtual Reality glasögon. Tyvärr så strulade det med radiokontrollen, så det blev inte tillfälle att flyga denna modell.

Ett modellflygplan kan kosta allt från några hundralappar upp till hur mycket som helst. Elmotorerna i de största modellerna var på strax under 50 Volt och drog 120 Ampere från batterierna! Det krävdes en rejäl ledning mellan batteriet och motorn för att klara av detta.

Det är intressant att studera denna utveckling då elmotordrift börjar komma även på större flygplan, även om uthålligheten på batterierna ännu är långt från det som en bensin- eller dieselmotor klarar av idag.

Vilka regler gäller då för att flyga med modellflygplan? Svenska RC Flygförbundet, Sveriges Modellflygförbund och Transportstyrelsen har en hel del information. I grova drag så får man aldrig flyga högre än 120 meter och längre bort än 500 m (inom synhåll). För flygning i kontrollerat luftrum, t.ex. i närheten av flygplatser, så krävs tillstånd. Eftersom vi privatflygare får flyga ner till 500 ft över marken så är separationen inte alltid så stor.

Nu planerar vi för nästa ungdomstillfälle. Om vädret så medger så blir det flygning i segelflygplan!