Mer än halvfullt

Är glaset halvtomt, eller är det halvfullt? Ja, det brukar vara en klassisk fråga för att bedöma om man är pessimist eller optimist. Handen på hjärtat. Vilken kategori tillhör du?

Den sista tiden har jag fått en del frågor från medlemmar som är bekymrade och helt enkelt funderar på att sluta flyga då allt verkar vara så jobbigt i klubben. Tyvärr så får jag nog ta på mig en del av skulden för detta. Jag ar hela tiden försökt att gå ut med information om vad som händer i klubben. Det är stora utmaningar och styrelsen samt en hel del medlemmar gör ett hästjobb för att få allting att gå ihop. Utmaningarna kan kanske låta negativt, som vi inte klarar av läget och att allt bara är mörker i tillvaron.

Men det är min klara övertygelse om att vi kommer att lyckas med att övervinna dessa utmaningar! Vi är redan på mycket god väg att göra så:

* Den nya hangaren är snart färdigbyggd. Om ett par veckor kommer vi att kunna flytta in våra flygplan där. Varje flygplan kommer att få ett eget fack och framöver så slipper vi rangera runt flygplan för att komma åt det som står längst in.

* Den nya bränsleanläggningen finns på plats. Nu gäller det bara att koppla in elledningar och få tankarna besiktigade och klara. Sedan kan vi nyttja bränsle som är upp till 4 kr billigare än dagens bränslepris.

* Klubbhuset är lite försenat, men vi får vara kvar i det gamla klubbhuset i ett antal månader längre än vad vi först hade planerat med, så den flytten kommer vi också att klara av på ett bra sätt. Vår skolchef, Jonna, har läget fullt under kontroll för att klara av utbildningarna under hösten och våren oavsett vilka lokaler som blir aktuella från gång till gång.

* De gamla hangarerna är på god väg att monteras ned. Därmed så klarar vi tidplanen mot kommunen och vårt arrendeavtal som går ut den sista december 2014. Klubben har dessutom än så länge gått plus på hangardemonteringarna. Rivningen av trähangaren och klubbhuset kommer dock att kosta en smula, men allt ligger inom ramen för vår flyttkalkyl.

* Vi har ett nytt upplägg för klubbens flygplansunderhåll som kommer att sänka våra kostnader. Dessutom har Transportstyrelsen valt att sänka en hel del avgifter till nästa år. En del redan detta år, så vi kommer faktiskt att få tillbaka lite pengar till klubbkassan!

* Ekonomin i klubben ser bra ut och vi kommer att klara av flytten och ha pengar över för att börja byta ut vår flygplansflotta under nästa år. Detta har vi dessutom klarat av utan att behöva höja flygtimpriserna under 2014 och vi räknar dessutom med att sänka dem något under 2015!

Så läget är inte så dåligt som man skulle kunna tro när man läser nyhetsbreven där vi tar upp allt som händer i klubben. Det har varit ett tufft år, men jag anser att vi kommer att klara av det med flaggan i topp. Glaset är varken halvfullt eller halvtomt. Det är alldeles perfekt fyllt!