Året som gick

Så här i början av ett nytt år så är det tradition att summera upp det förra. Själv så skulle jag vilja sammanfatta det med kalaskul! Klubben började livas upp en smula. Medlemmar började ställa upp för klubben och varandra. Vi målade om vårt klubbhus, vi hade en dunderbra Fly-In med flyguppvisning och som pricken över i ett mycket trevligt 80-årskalas.

Men detta var endast toppen på isberget. Under ytan så dolde sig det jobb som pågår hela tiden på en flygklubb med en flygskola. Våra lärare med skolchefen Jonna i spetsen har som vanligt gjort ett strålande jobb med att utbilda våra elever.

* PPL-kursen 2012 startade med 15 elever. 3 av dessa har blivit klara med sitt PPL och ytterligare 7 stycken har börjat flyga och ackumulerat 15-25 timmar vardera, d.v.s. halvvägs mot ett certifikat.
* PPL-kursen 2013 startade på hösten med 9 elever och tre av dessa har börjat flyga och fått ihop ett par timmar i luften.
* Tre elever från tidigare kurser håller på med att slutföra sina certifikat. Totalt har sex elever genomfört flygprov för PPL under 2013.
* IR-kurs 2012 (där jag är en usel elev) startade med fyra elever. En är klar med sitt cert och de andra har börjat flyga och fått ihop 6-12 timmar vardera.
* IR-kurs 2013 startade med tre elever. Två av dessa har börjat flyga och fått ihop ett par timmar vardera. Totalt genomfördes fyra flygprov för IR under 2013.
* Två stycken elever har genomfört mörkerutbildning. En har genomfört ava utbildning och ytterligare tre håller på med detta.
* Dessutom har vi genomfört flygteknisk introduktion för 30 ingenjörer vid Saab Combitech.
* 4 piloter har genomfört flygprov för att återta sitt Single Engine Piston certifikat och 9 stycken för att återta IR-behörighet.

Utöver skolning så är klubbens andra huvuduppgift att tillhandahålla flygplan för medlemsflygning. Totalt flög vi 1625,7 timmar förra året. Med en genomsnittsfart på 100 kt så motsvarar det ca 7,5 varv runt jorden! I topp låg SE-KMH med 394,2 h, tätt följd av SE-KIT (325,9) och SE-KII (324,4). Därefter ett litet hopp till SE-IUD (246), SE-MEB (233,9), SE-MEV (80,8) och slutligen SE-KEG (20,5). KEG:en kan dock förlåtas då hon redan tidigt under våren gick in på stor renovering. Klubben producerade ytterligare några timmar med SE-LBY, men eftersom hon såldes i början på året så hade jag inte tillgång till alla loggböcker m.m. när jag skrev detta inlägg.

Våra medlemmar och flygplan har besökt en mängd flygplatser under året. Längst bort var SE-KIT som var i Tyskland och besökte bl.a. Strassburg (EDAY) och Penemunde (EDCP) samt i Norge och besökte Stavanger (ENZV) och Sandefjord (ENTO) i närheten av Oslo.SE-KMH besökte Mariehamn. Troligtvis var det en PPL elev som fick sig en långtur. SE-KII var också utomlands och besökte Norge och Ringebu flygplats (ENRI) i närheten av Frya. Läs medlemmarnas egna berättelser om en resa till Hedlanda och en till Tyskland.

Jag hoppas att detta år ska bli minst lika bra. Visst finns det en hel del utmaningar i form av klubbhusflytt samt att Saab-fältet planerar att vara stängt i sommar. Men fint flygväder är trots allt till för att utnyttjas. Jag har varit i Norrköping och pratat med ordföranden i NAFK och vi planerar en ombasering av klubbens flygplan under tiden som Saab har stängt.

Klubben planerar också ett antal Rallyn (klubbutflykter) under året, där medlemmar som kanske i vanliga fall inte kommer så långt från fältet får pröva på att landa på andra flygplatser. Tävlingsverksamheten pågår för fullt med mörkerlandningar, men när det blir ljusare kommer de vanliga landningstävlingarna och precisionsnavigering att starta upp. Ett bra sätt att öva upp sin flygskicklighet. Ett annat tips är att flyga iväg till någon Fly-In eller flygdag. Det finns en hel del sådana att välja på under året.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *