Fullt hus på sista säkerhetskvällen

1175152_10203621989374994_215738546_nIkväll höll LFK den sista av tre planerade säkerhetskvällar. Då det är obligatoriskt att ha deltagit på någon av kvällarna för att få hyra flygplan i klubben så var intresset stort från alla medlemmar som missat de två tidigare tillfällena. Bedömt så var ett 40-tal medlemmar närvarande, vilket innebär att närmare 100 medlemmar nu har genomgått utbildningen.

Orsaken att vi håller utbildningen är dels starka rekommendationer från KSAK motorflygchefskurs och dels att det på senare tid införts många nyheter inom klubben som vi anser att alla medlemmar har nytta av.

* Vår motorflygchef Nicke började med att gå igenom den nya haveriinstruktionen. Tillsammans med uppdaterade medlemsfoton och anhörighetslistor så är det ett bra verktyg att stödja sig mot om det värsta skulle inträffa. Hur kontaktar jag brandkår? Hur tar de sig in på fältet? Ska jag informera familj till berörda medlemmar? Får jag prata med pressen? Vilka telefonnummer når jag styrelsen på? På de tidigare mötena har även en representant från Saab flygplats deltagit, men ikväll fick Nicke dra all information på egen hand. Denna haveriinstruktion finns uppsatt på klubben och ligger också i jourpärmen samt kommer att ligga i filarkivet på myWebLog.

* Jonna drog sedan nyheter för alla certinnehavare. Vad händer om jag missar att skicka in min förnyelse av certifikat? Vad innebär LAPL och Enroute IR?

* Erik gick igenom hur man bokar flygning i myWebLog. Klubben började under hösten införa myWebLog för att redovisa flygning och på så sätt underlätta för den ekonomiska hanteringen. Men med den nya IT-infrastrukturen som införts för att underlätta flytten till Norra Plattan så har vi valt att även ersätta det tidigare bokningssystemet med funktionen i myWebLog.

* Jag och Nicke gick igenom status på arbetet med att flytta till andra sidan fältet. För hangarplatserna så finns det nu en färdig lösning där det i närtid kommer att skrivas avtal om att påbörja byggnationen. För klubbhuset så har vi också en bra lösning och detaljplanering av området kommer att tas fram under veckan. Därefter så vet vi vilka kostnader vi har i samband med flytt av klubbverksamheten till Norra Plattan och kan räkna på ekonomin för 2015.

Många medlemmar har nu genomgått utbildningen. Vi ska försöka ta fram ett extra tillfälle som kommer att hållas på en helg för att underlätta för de som haft svårigheter att komma på kvällar. Efter detta extra tillfälle så är det upp till var och en att t.ex. kontakta en instruktör för att få en genomgång och bli godkänt för att boka flygplan i myWebLog.

Elever som är under utbildning kommer att få dessa genomgångar av sina instruktörer som en del av sin utbildning. Medlemmar som genomför PC eller liknande flygning med instruktör kan passa på att få en genomgång i samband med detta.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *