Wanted!

Vårt nya klubbhus kommer att ha gott om utrymmen. Bl.a. så har vi tänkt ha ett arkiv för klubbens gamla handlingar samt ett bibliotek med flygrelaterade böcker och tidningar.

Men ett nytt klubbhus är inte allt. För att klubbens traditioner ska leva vidare så måste vi känna till vår historia. Nu är det allt för mycket som bara ligger nedpackat i lådor och som förr eller senare kommer att förstöras på grund av ålder.

Som ett första steg så har vi därför börjat att digitalisera våra handlingar så att de finns lätt tillgängliga för medlemmar och andra som vill veta mer om LFK.

På klubbens hemsida finns nu samtliga nummer som vi har hittat av vår medlemstidning “Kontakten” från 1969 och framåt. Tyvärr så saknas det några nummer. De flesta så långt tillbaka i tiden att det nog är svårt att få tag på kopior. Men ett exemplar från senare år som vi saknar är nummer 1, 2001. Om någon medlem skulle ha kvar en kopia av detta nummer så är vi oerhört intresserade av att få ett exemplar till vårt arkiv.

Vi har även lagt upp samtliga kapitel i klubbens jubileumsbok från 1983 när LFK fyllde 50 år. Många framstående flyghistoriker har bidragit till denna bok. För de som är intresserade finns det fortfarande några få exemplar kvar till salu på klubben.

Dessutom har vi lagt ut ett antal separata häften som getts ut för att dokumentera Rallyn m.m.

Har ni klubbmedlemmar andra intressanta skrivelser så är vi mycket intresserade av att ta del av dessa och kopiera för framtida generationer LFK:are. Bl.a. är vi intresserade av allt som har att röra med projektet att ta fram ett nytt klubbflygplan i början av 80-talet. Det gick under beteckningen JNS-280 eller senare LFK-280. En kopia av detta projekt hänger i taket inne i kartrummet. Men det fanns en komplett mock-up i en projektlokal i Linköping. Tyvärr så lades projektet ner då projektledaren flyttade tillbaka till Finland.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *