Bygget har startat! (uppdaterad)

P1050166Under sommaren så har bygget av grunden för den nya hangaren pågått. Man har kanske inte sett så mycket framsteg från avstånd, men det är en hel del arbete som utförts i det dolda. Ett antal tusen kubik grus har förts till området för att skapa en rätt nivå för hangaren och den utökade plattan. Det har gjutits en grund som ska förankra hangaren i backen. Det har dragits kulvertar för el, vatten och avlopp som sedan ska vidare till det nya klubbhuset och den nya tankplattan. Det har byggts dränering längs med hangarväggen för att leda av fukt.

Men nu börjar arbetet nå en fas där det kommer att hända mycket som syns. I helgen började man bygga upp väggarna på den nya hangaren. Idag när jag var förbi hade de första bastanta reglarna som bl.a. ska bära upp portarna kommit på plats. Inom någon vecka kommer hela skalet på hangaren att vara rest. Då övergår arbetet till att dra in elledningar m.m. inuti hangaren.

Någon gång i senare delen av oktober räknar vi med att kunna börja flytta in i den nya hangaren!

P1050163Parallellt med detta så har arbetet med det nya klubbhuset också startats upp. Vi har fått byggtillstånd och vår projektledare Niklas har tillsammans med byggfirman haft ett uppstartsmöte med kommunen. Eftersom vi fick byggtillståndet lite sent så kommer tidplanen för klubbhuset att påverkas. Just nu så ser det ut som att klubbhuset kommer att vara inflyttningsklart någon gång i februari 2015.

Detta kommer i sin tur att påverka rivningsarbetet. Vi kommer att under hösten att fokusera på att få bort de kvarvarande hangarerna så att plattan är tömd innan årets slut. Klubbhuset kommer att behöva finnas kvar på nuvarande plats till det nya går att flytta in i. Detta innebär ett par utmaningar. Bl.a. behöver vi mellanförvara simulatorn då den nuvarande lokalen i trähangaren rivs samtidigt som övriga hangardelar.

När det nya klubbhuset är färdigt så kommer det att behövas en hel del insatser från er medlemmar för att inreda huset efter våra önskemål.

Under tiden så rekommenderar jag alla att titta förbi byggplatsen med jämna mellanrum.

Uppdaterad 14-09-18, 22:05

Nu finns plåthangaren till salu på Blocket!

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *