Vinterns kurser börjar snart

NamnlösTisdagen den 2/9 klockan 18.30 så håller LFK en informationskväll för höstens PPL/LAPL – Private Pilot License/Light Aircraft Pilot License kurs. Välkomna dit och lyssna om vad kursen går ut på. Här är den kompletta inbjudan till PPL 2014

Vi kommer under vintern också genomföra IR-utbildning och kunna examinera det nya Enroute IR certifikatet.

Därmed kommer Linköpings Flygklubb att kunna erbjuda en komplett stegvis utbildning till fullständig PPL – IR.

* LAPL: Ca 30 timmars skolning i luften. Med detta certifikat får du flyga de flesta normala flygplan på en flygklubb. Du får även ta med upp till tre passagerare. De första examinationerna kommer att kunna ske 8 april 2015.

* PPL: Vi utbildar med samma teori som LAPL, så att du senare i kursen kan välja om du vill ta ett LAPL eller PPL-certifikat. Ca 45 timmars skolning, eller komplettera ditt LAPL-certifikat med ca 15 timmars skolning där du får tillgodoräkna dig en del flygtid som du har flugit på egen hand efter att du tagit ditt LAPL. PPL krävs för att du ska kunna gå vidare med IR – Instrument Rating utbildningarna och sjöflyg.

* Enroute IR (EIR): Teoriutbildningen har minskats till ca 80 timmar jämfört med dagens 200h för IR. Flygutbildningen är på ca 15 timmar. Du får flyga i moln under sträckflygningen, men du får inte göra instrumentinflygningar. Detta gör det dock möjligt för dig att flyga i de flesta vädersituationer där vädret på landningsbasen tillåter molngenomgång till lägsta enroutehöjd, d.v.s. 1000 ft över högsta hinder inom 5 nm.

* Kompetensbaserad IR: Ingen extra teoriutbildning jämfört med EIR. Komplettera med instrumentinflygningspraktik samt instrumentflygningstid som du flugit på egen hand med EIR certifikat. Totalt ska du ha 40 timmars IR-utbildning, men 30 av dessa får tillgodoräknas från tidigare EIR-utbildning eller liknande samt ensamflygning.

Den stora fördelen med detta upplägg är att nya elever kan välja att stegvis höja sina certifikat. Det innebär att kostnaderna för en utbildning kan fördelas över en längre tid än vad som tidigare var möjligt.

Till dessa utbildningar kan du komplettera med mörkerutbildning, avancerad flygning och roteflygning.

Välkommen till vår informationskväll där du får reda på mer om de olika utbildningarna!

Bookmark the permalink.

2 Comments

  1. Clas ekeroos

    Är intresserad men kunde inte komma idag.
    Med vänlig hälsning, Clas Ekeroos

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *