Upp och ner

P1050265Det pågår parallella hangararbeten på klubben just nu. Vi bygger upp och vi river ner.

På Norra Plattan/GAC så har alla takstolar kommit på plats och nu läggs taket och väggarna sätts upp. Färgen blir vit för att matcha den hangar som hemmabyggarna håller till i. Den 30 oktober så har vi inspektion av den nya hangaren och sedan är det dags att flytta in våra flygplan.

P1050261Parallellt med detta pågår demontering av plåthagaren vid klubbhuset. Den kommer att flyttas till Ölanda på Öland. Kul att den kommer till användning som hangar och inte bara blir ett förråd någonstans på en industritomt i Sverige. Köparen har meddelat att LFK-medlemmar framöver landar gratis på Ölanda för att kunna hälsa på hangaren!

Nästa steg i flytten blir att städa ur trähangaren och flytta allt till det förrådstält som vi ställt upp på Norra Plattan. Samling kl 10.00 den 25/10. Den 15/11 kl 10.00 så samlas vi igen för att demontera elkablar, element, armaturer, fönster m.m. Sedan kommer trähangaren att rivas under december.

Klubbhuset kommer att bli kvar en bit in på nästa år. Planen är att det nya klubbhuset ska vara klart i februari så att vi kan flytta in i mars och riva det nuvarande klubbhuset i april. Även där kommer vi att behöva medlemshjälp.

Sedan återstår bara det roliga, d.v.s. att inreda det nya klubbhuset och hangaren så att klubbatmosfären återfås.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *