Färre tillstånd för klubben

1-aircraft-maintenanceFör mindre än ett år sedan så lämnade LFK in sitt tillstånd för att bedriva kommersiellt bruksflyg. Orsaken var att kostnaderna för att ha detta tillstånd översteg intäkterna från verksamheten. Trist, då det med jämna mellanrum fortfarande kommer förfrågningar om att vi ska utföra rundflyg, fotoflyg eller reklamflyg. Aktiviteter som vi inte längre har möjlighet att göra. Brandflyg får vi fortfarande utöva, men då med befogenheter från KSAK bruksflygstillstånd.

Nu är det dags för nästa steg i LFK omstrukturering och det är att lämna tillbaka följande tillstånd till Transportstyrelsen:

* EC 2042/2003 Del M,F. D.v.s. vårt tillstånd att bedriva en egen underhållsverkstad.

* EC 2042/2003 Del M, G eller CAMO. D.v.s. vårt tillstånd att övervaka luftvärdigheten på våra flygplan i en s.k. “kontrollerad miljö”.

Orsaken till att vi nu lämnar tillbaka tillstånden är tudelad:

* I samband med flytten till andra sidan fältet så har vi rivit vår varmhangar där vi  tidigare kunde bedriva större underhåll. Att bygga upp en egen verkstad skulle bli för dyrt. Under en övergångsperiod så har LFK hyrt plats i gamla Skywayshangaren, men eftersom denna sålts till Saab så är detta inte möjligt hur länge som helst framöver.

* Transportstyrelsens tillstånd kostar för mycket och med det låga flygtidsuttag vi haft i år så hämtar vi inte hem dessa kostnader på samma sätt som för AOC:t.

I stället för att fortsätta bedriva en egen underhållsverksamhet inom LFK har vi valt att lägga ut detta på en extern firma i form av IAPS där LFK tekniker Håkan har sina egna tillstånd att bedriva underhåll och kontinuerlig luftvärdighetsbevakning.

Fortsättningsvis så kommer LFK att fokusera mot kärnverksamheten, d.v.s. utbildning av piloter inom ramen för tillståndet i vårt ATO samt att ge möjlighet för klubbmedlemmar att hyra klubbens flygplan.

Vår tekniske chef Lasse slutar därmed på klubben efter två års anställning. Vi får tacka honom för den tid som varit. Håkan kommer att fortsätta vara anställd på LFK under en övergångsperiod där han framför allt skall avveckla vårt reservdelslager samt säkerställa att nödvändig dokumentation över statusen på våra flygplan arkiveras eller förs över till CAMO.

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Torbjörn Kronander

    Bra!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *