Flygåret 2017

Vi summerar nu flygåret 2017 för LFK.

Ett år när vi vidareutvecklats som klubb genom flera gemensamma aktiviteter. Alla dessa positiva händelser har tillkommit genom att engagerade medlemmar lagt ett stort frivilligt arbete för klubbens bästa, ett axplock:

Klubbresa med samtliga klubbens flygplan och 17 personer till Lübeck och Berlin
– Simulatorn återinvigd
– Mycket lyckat arrangemang av SM i precisionsflygning och civil flygfemkamp, fly-in och fest
– Hög aktivitet på landningstävlingskvällarna
– Flera klubbkvällar med föredrag och säkerhetstema
Städ- och fixvardagar med stort deltagande
– Hedrande deltagande i Sture Bjelkåkers begravning med överflygning i “Missing man”-formation med fyra flygplan.
– Islandning på isstråk
– Klubbhusrenoveringen fortgår med hög takt
– Ytan utanför bygglokalen är numera bevuxen med gräs och armerad med ett nät för hållfastheten
Cubrenoveringen är återigen igång
– Vården av flygplanen efter flygning har fungerat bra
– En väl fungerande flygskola med många intressanta kurser för våra piloter
Julgransflygning med åtta flygplan
– Massor med individuella härliga flygupplevelser

Under året har vi seriöst undersökt sex relativt nya PA-28:or för att kunna föryngra flottan. Tyvärr har ingen av dem har gått i lås. Vi letar vidare efter ytterligare flygplan.

Vår totala tachotid 2017 har jämfört med 2016 minskat med 209 timmar. Detta är något som vi analyserar och vi har all anledning att återkomma till orsaken till minskningen på kommande möten och klubbkvällar. Det är upp till oss alla att återigen öka flygtiden under 2018! För att utöka flottan behöver vi komma tillbaka till 2016 års nivå.

2018 är här och med det kravet på 8.33 kHz kanalseparation. Vi beställde uppgradering av samtliga LFK PA-28:or redan i mars i år och fick då en tid för installation i oktober 2017. Efter diverse utmaningar är nu äntligen SE-KIT på radioinstallation. Därefter kommer IUD och KMH att uppgraderas.
Detta innebär att KMH fram till uppgraderingen är klar saknar möjlighet att sända med 8.33-frekvenser. Vi har varit i kontakt med Transportstyrelsen och SAAB-fältet om detta. I närtid kommer inga 8.33 frekvenser i vårt närområde att tas i bruk. Vi rekommenderar därför fortsatt flygning med befintlig utrustning.

Under året kommer även GPS-inflygningar att bli vanligare på de svenska flygplatserna. Vi står väl rustade för det genom att flygplanen blir utrustade och att vi kommer att kunna erbjuda skillnadsutbildning på flygskolan.

Årets första klubbkväll är bokad onsdagen 10/1 då kommer Alf Ingesson Thor och diskuterar flygsäkerhet inom flygvapnet och vi passar på att diskutera aktuella ämnen för klubben efter matpausen. Under året har vi många aktiviteter och flygningar i åtanke. Vi är övertygade om att 2018 blir ett mycket positivt år för LFKs medlemmar!

Flyg och njut!

För styrelsen
Nicke Peterson
Ordförande LFK

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *