Miljöpåverkan

Jag har suttit och läst motionerna från Miljöpartiets Kongress 2015. Framför allt så var det en motion som stack ut bland de andra:

“Nöjesflygandet måste bli tråkigare”
Thomas Deinoff
Stöds av: Miljöpartiet de gröna Nacka

Du vet säkert hur det är att landa på en amerikansk flygplats. Att du först måste fylla i en blankett som förklarar syftet med din vistelse i USA. Att du som flygresenär står där i flygplatskontrollen och oroar dig för om du kommer att få vända hem utan att få uppleva USA eller om du verkligen kommer att få tillfälle att skryta om din resa på sociala medier med nytagna bilder från din utlandsvistelse. Så här jobbigt som det kan kännas att möta en barsk amerikansk gränspolis för att få komma in i USA, precis så jobbigt borde det också kännas för den som försöker lämna Sverige via flyg från en svensk flygplats. Kommer jag att få flyga?! Eller får jag vända hem…

Jag yrkar
1. att MP verkar för att nöjesflygandet måste göras tråkigare,

2. att MP verkar för att t.ex. säkerhetskontrollen vid svenska flygplatser utökas med kontrollfrågor av typen: Du vet väl om att nöjesflygandet är den onödigaste formen av klimatförstöring?,

3. att MP verkar för att klimatkontrollfrågan måste besvaras skriftligt (eller elektroniskt) med Ja eller Nej (Yes or No) och att felaktigt svar genast leder flygresenären till ett informationsmöte med uniformerad klimatinformatör som försenar flygresenären tills resenären godkänns genom att t.ex. svara korrekt på frågan,

4. att MP verkar för att klimatkontrollfrågor vid svenska flygplatser bara är den första åtgärden som bör omgärda flygande och kommer att följas av utökade åtgärder som t.ex. byråkrati, kontrollfrågor, väntetider, extra säkerhetskontroller, sänkt bekvämlighet, höjda priser, flygransoneringar, bonus–malus-system, krav på visum för att få passera in på flygplats, med mera, till dess att nöjesflygandet bär sina klimatkostnader, och inte som nu är ett sätt att roa sig på andras bekostnad.

Partistyrelsens yttrande: avslag
Flygtrafikens ökning är mycket bekymmersam, men bör tacklas med införande av klimatskatt på flygbränslet och en utbyggnad av klimatvänligare alternativ i stället för de åtgärder som motionen förespråkar.

(Hmm…hur vet miljöpartister som inte vill att folk ska resa till USA hur man behandlas av tullen i USA?)

Ska man skratta eller gråta? Man kan hoppas på att det bara är ett inlägg för att väcka debatt. Det var nog bra att partistyrelsen avslog den motionen, men tyvärr så visar det på vad en del stollar i MP har för åsikter om svenskt flyg. Partistyrelsens kontraförslag på mer skatt på flygbränsle låter dock inte så särskilt mer upplyftande för svenskt allmänflyg. Och tyvärr så har MP idag ett stort inflytande över svensk politik, både på riks- och regionalnivå.

Allmänflyget i Sverige för en tynande tillvaro och används ofta som ett slagträ i miljödebatten. Vi lyfts upp som rent nöjesflygande och en stor bidragande faktor till den globala miljöförstöringen. Men hur sant är detta? Fyller vi ingen nytta för allmänheten och är vi verkligen den stora miljöskurk som vi ibland utmålas som?

6a00d83455737669e20120a5f35f08970c-640wiHur stort är då det totala utsläppet från allmänflyget? Globalt står flygtrafiken för ca 2% av det totala utsläppet av växthusgaser. Av dessa 2% är majoriteten givetvis kommersiell flygfrakt och passagerartrafik. I samband med anskaffningen av vår nya bränsleanläggning så fick vi information om att den totala försäljningen av flygbränsle till bensindrivna kolvmotorflygplan per år i hela Sverige motsvarade den årliga försäljningen på en medelstor bensinmack längs med E4:an.

Transportstyrelsen har precis gett ut ett kompendium om Miljöpåverkan från mindre luftfartyg. Fokus i denna rapport ligger på utsläpp av bly samt buller. Föreningen Svenskt Flyg gick för ett par år sedan ut med ett informationsblad om vad som görs för att minska flygets miljöpåverkan. Där pekar man bl.a. på vikten av att minska på blyat bränsle.

Hur stort är LFK:s årliga utsläpp? LFK flyger ca 1500 h per år och förbrukar ca 35 l/h. Det innebär 52.500 l/år. En personbil kör i snitt 1500 mil per år och drar i snitt 0.8 l/h, d.v.s. 1200 l/år. LFK förbrukar med andra ord per år ungefär lika mycket som 44 personbilar.

Det senaste året så har LFK genomfört ett antal åtgärder som är positiva för miljön:

* LFK har infört blyfritt bränsle till våras flygplan. 91/96 är billigare än 100LL och det var självklart en av drivkrafterna. Men vi hade också miljön i åtanke. Därmed så visar LFK att man följer de miljöåtaganden för flygtrafiken i Sverige som bl.a. Föreningen Svenskt Flyg har satt upp. Men, även om miljöskatten för blyfri 91/96 är lägre än för 100LL, så betalar allmänflyget fortfarande betydligt mer för flygbränsle än t.ex. mark- och sjöbaserad motorsport.

* LFK har byggt ett nytt klubbhus och en ny hangar. Den gamla hangaren värmdes upp av en oljepanna och det gamla klubbhuset hade dålig isolering och värmdes två gamla värmepumpar. Det nya klubbhuset är betydligt bättre isolerat och värms upp av tre luft-luft värmepumpar av senaste generationen. Resultatet är att våra uppvärmningskostnader sänkts. Men de mest positiva aspekterna för miljön är att vi helt slipper oljeförbrukningen samtidigt som vi kommer att sänka elförbrukningen.

Jag har i tidigare inlägg tagit upp faktorer som visar på vilken nytta det svenska allmänflyget har för samhället och särskilt här i Linköping där flygindustrin är en stor orsak till vår kommuns tillväxt. LFK har också delar av verksamheten som bidrar positivt till miljön.

* LFK deltar med piloter och flygplan i Länsstyrelsens Skogsbrandsbevakning. En skogsbrand släpper loss stora mängder koldioxid. Bl.a. WWF och Jordbruksverket pekar på de negativa globala aspekterna av skogsbränder (även om det kanske brinner för lite på våra nordliga breddgrader). Skogsbränder bidrar enligt vissa beräkningar med upp till 40% av de årliga globala utsläppen. 2014 stod brandflyget för 7% av LFK flygtidsuttag. Vi upptäckte ett tiotal bränder som kunde släckas i tid.

* LFK deltar med flygplan och piloter i FFK havsövervakning där vi bl.a. spanar efter oljeutsläpp. Kan man stoppa ett utsläpp till havs innan det når svenska kusten så sparar man många djurs liv och skyddar svensk natur. 2014 stod FFK för 12% av LFK flygtidsuttag.

Man ska i dessa sammanhang inte glömma bort att för att kunna flyga brandflyg eller tjänstgöra inom FFK så måste man träna. 2014 stod 36% av LFK flygtidssutag av skolning. Av den övriga uthyrningen går dessutom en stor del till att träna klubbens piloter så att de kan deltaga i brandflyget eller FFK.

Snart är det dags för Almedalen och Flygets Dag. Det ska bli intressant att höra vad MP har att säga då. Det är ju inte alltid de lever som de lär, vilket bl.a. Åsa Romson är ett levande bevis för. Initiativtagaren till MP motion, Thomas Deinoff, valde att bränna 400 exemplar av sin bok på Valborg 2006. I publicitetens namn är bevisligen all negativ miljöpåverkan godkänd. Vad det gav för bidrag till det globala Koldioxidutsläppet är dock svårt att räkna ut…

P.S: Bilden högst upp visar ett flygplan på hög höjd. Den största delen av det utsläpp som ses består av vattenångor som kondenseras p.g.a tryckändringar runt vingar och motor, s.k. kondensationsstrimmor (K-strimmor) eller på engelska Contrails. Tyvärr finns det representanter för MP i Riksdagen som tror på den globala konspirationsteorin som kallas för Chemtrails… De borde alla gå den här lilla kursen.

SvD, DI, AB

Avrostningshelg (uppdaterad)

Nu är våren här och med den det fina flygvädret. Jag var själv ute på klubben i påskhelgen och tog ett flygpass. Ett pass Roxen runt och ett par studsar. Men tyvärr så var det rätt så tomt både på plattan och i nya klubbhuset och jag saknade alla andra medlemmar.

Min misstanke är att alla just nu är rätt så utmattade av flyttarbetet och att de nya rutinerna kring hangar, uppföljning av flygtid, tankanläggning m.m. gör att tröskeln för att komma igång med flygandet igen känns hög att ta sig över.

Därför så bjuder klubben in alla medlemmar (både flygande och stödjande) till avrostningshelg den 9-10 maj. Tanken är att alla som är sugna att flyga kommer dit och tar ett pass under dagen. Det räcker med ett par studsar och att ligga i varvet. Men att få känna på hur det är att öppna de nya hangarportarna, dra ut flygplanet och ställa upp på banan igen är ljuv musik för flygarsjälen.

Styrelsen och flyginstruktörer kommer att finnas på plats från 10 till 15. Är det länge sedan du flög så finns det möjlighet att få med dig en lärare för ett kort pass. Har du inte fått en utbildning på nya bränsleanläggningen så fixar vi det. Har du inte kvitterat ut ny nyckel till klubbhus och hangar så är även det lätt ordnat. ta med den gamla nyckeln så får du dessutom tillbaka den gamla depositionen för nyckeln.

Vi kommer att visa klubbhus och hangar och det finns tillfälle att ställa frågor.

Till lunch kommer det att finnas hamburgare och korv för hugade spekulanter. Fikakylen kommer att vara välfylld och årets första glassar ska finnas i frysboxen.

Är vädret dåligt så kom ändå och prata med övriga medlemmar. Tanken med att ha avrostning både lördag och söndag är att det ska finnas möjlighet till flygning även om det blir dåligt väder ena dagen.

Välkomna!

Uppdaterad 15-04-25, 08:58

Styrelsen har beslutat att det ska finnas gratis flyglärare tillgängliga för de som känner att de behöver få sig ett avrostningspass.  Vi nyttjar pengar från flygsäkerhetsfonden som är tänkta att använda till just denna typ av aktivitet som vi anser främjar flygsäkerheten. Vi har dessutom reserverat SE-KMH och SE-MEB under lördag och söndag så att det ska finnas flygplan tillgängliga för ett par studs och gå.

Flygglädje!

Flyga ska vara kul. Det handlar inte om att gå ner till en hyrfirma, hyra ett flygplan, ta sig från punkt A till punkt B och sedan bara lämna tillbaka nyckeln och gå hem, utan om en gemenskap. Det senaste året så har vi i styrelsen drivit tesen att vi måste återskapa klubbkänslan i LFK. Flygning är kanske inte den billigaste hobbyn, men trivs man och har kul så är det värt pengarna.

I år har LFK en hel del utmaningar som kan påverka flygandet, men jag tror i slutändan att samlokaliseringen av alla flygklubbarna på Norra Plattan kan förbättra gemenskapen och flygglädjen i Linköping. Med mer flygplan och fler piloter på samma ställe så kommer det att vara liv och rörelse kring klubbhuset på ett helt annat sätt än tidigare. Även dagar då solen gömmer sig bakom molnen kommer det att finnas medlemmar där som bygger flygplan, tränar i vår simulator eller helt enkelt tar en kopp kaffe och diskuterar flyg med andra flygintresserade.

Kom ihåg att utmaningar stärker kamratskapen, även om det kan kännas tungt när man står mitt inne i det. En av mina favorit TV-serier är “Band of brothers“. Titeln på serien hänvisar till Shakespears “Henry V” där kungen inför det stora slaget peppar sina soldater. Det kan vara ord väl värda att tänka på under det kommande året.

“And Crispin Crispian shall ne’er go by,
From this day to the ending of the world,
But we in it shall be remembered-
We few, we happy few, we band of brothers;
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother; be he ne’er so vile,
This day shall gentle his condition;
And gentlemen in England now-a-bed
Shall think themselves accurs’d they were not here,
And hold their manhoods cheap whiles any speaks
That fought with us upon Saint Crispin’s day.”

Jesper Rådegård har hittat just denna kamratskap och flygglädje och dokumenterat den i ett antal kortfilmer som finns att titta på Youtube. Se och njut. Precis så ska det vara. För tillfället är det regnigt och blåsigt och flygtidsuttaget är kanske inte det bästa. Men snart är det sommar och då kommer vi att hitta flygglädjen igen!
Dimma och grått väder

Hösten kan vara alldeles underbar med löven på träden i alla regnbågens färger. Å andra sidan kan hösten vara regn, rusk, dimma och drivis.

Idag hade jag tänkt dyka förbi klubben för att se hur det går för FFK när de skall ut och flyga med Flygvapenungdom. Jag hade även tänkt att flyga ett pass Safir, men väderprognosen ser inte så ljus ut…

230920Z AUTO 29006KT 9999NDV OVC006/// 01/00 Q1017=

Nej det blir nog att stanna inomhus och plugga IR-teori hela dagen. Det är lite ironiskt att läsa in till ett flygcertifikat hindrar en från att flyga. Å andra sidan när jag är klar med IR-teorin så kan jag flyga även i väder som idag. Ovanför de blöta och gråa molnen finns solen!