Jourtjänst

Vi har i styrelsen diskuterat hur jourtjänsten ska fungera framöver. Men faktum är att många av dessa tankar realiserades redan i Matrikel 2012-2013. Det är bara det att de inte fullt ut realiserats. I årets Matrikel (2013) kan man på sid 14 läsa hur det är tänkt att gå till.

“För utförda tjänster tilldelas poäng. Jourtjänsten består av 15 poäng, vilket motsvarar ca 15 timmars arbete. Poängen kan delas fritt mellan vanlig jour och annan verksamhet.”

Frågan är bara vad som menas med “annan verksamhet”?

Traditionellt sett så har jourplikten varit förknippad till att vistas ett par dagar under året på klubben och hjälpa de övriga medlemmarna samt besökare med flygplanen. Det är väl så, men det är inte alltid så att det behövs. Medlemmarna klarar sig mångt och mycket själva och gäster ska meddela om PPR, så vi är ganska så medvetna om att de kommer. Kanske är det så att vi ska ha en jourtelefon så att man åker till klubben vid behov? Eller bara åker ut i början på dagen för att kolla att allt finns på plats?

Flygplansvård är något som vi har bestämt ska kunna ge jourpoäng. De som är flygplansansvariga blir jourbefriade och de som hjälper till att tvätta får räkna tvättid som jourpoäng. OBS: Detta gäller inte den dagliga vården som man ska genomföra efter flygning.

Styrelsearbete har också inneburit att man är jourbefriad. Nu lägger i och för sig de flesta i styrelsen ner mycket tid på klubben, så det är nog inte det enklaste sättet att slippa jour! 😉

KEG-projektet ger också jourpoäng. Vi för en logg över hur mycket medlemmarna hjälper till.

Framöver så kommer det att komma ytterligare förslag till ändringar som kommer att tas upp på årsmötet. Bl.a. så funderar vi på att ta bort kravet att man ska vara bosatt i Östergötland för att göra jour. Eftersom det inte längre bara ska handla om att sitta en dag på klubben och vaka över flygtjänsten så borde alla medlemmar kunna bidraga med något. Kanske hålla ett föredrag på en onsdagskväll?

LFK behöver dig!

”My fellow Americans. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” sade en gång John F. Kennedy till den amerikanska nationen. Det sägs att han inspirerats av en lärare från sin skolgång.
Kanske är det liknande inspiration som vi även måste använda i klubbverksamhet? En klubbs verksamhet är trots allt till för medlemmarna, men skapas också av medlemmarna.
Det förekommer ibland animerade diskussioner kring jourverksamhetens vara eller inte vara och den kommer att genomgå en översyn för att på bästa sätt bidra till klubbens funktion. Men jouren ska inte bara ses som ett måste. Den är också till stor del klubbens ansikte utåt när det kommer besökande flyg samt ett stöd för nya medlemmar.
Resultaten av det senaste årets ekonomiska diskussioner kommer att innebära skillnader för hur klubben sköts. Vi minskar på det administrativa stödet och vi har inte längre någon som hjälper till med det vardagliga underhållet av flygplanen som att göra rent rutor och skrov. Där kommer medlemmarna att behöva ta ett större ansvar.
         Gör ren rutor efter flygning.
         Gör ren vingar och landställ om de är smutsiga
         Torka av landställscylindrar från olja
         Gör rent kring motorn från olja som sprutat ut så att den inte bränner fast
Klubbstyrelsen kommer att se till att det alltid finns rengöringsutrustning tillgänglig samt att det tas fram instruktioner för hur rengöring ska gå till på korrekt sätt. T.ex. så ska man vara mycket försiktig vid rengöring av rutor och t.ex. inte putsa med cirkulära rörelse då det skapar ljusbrytningar i rutorna som vi ser på alla våra maskiner vid landning i motljus.
Uppgiften att följa upp kostnader för flygning kommer att läggas mer på medlemmarna inom snar framtid med hjälp av MyWeblog som verktyg (mer information/utbildning om detta kommer att komma inom snart).
Vad finns det mer som vi kan göra för varandra?
På t.ex. golfklubbar brukar man ha höst- respektive vårstädning av banorna. Detta är kanske något vi borde införa även på klubben? Städa runt klubbhuset, på plattan, i hangaren och göra en grovstädning av flygplanen.
I år fyller klubben 80 år. Vi kommer bl.a. att behöva din hjälp som funktionär vid vår planerade Fly-In. Klubbhuset kommer att också behövas fräschas upp inför detta.
Dessutom skulle vi gärna se att medlemmar bidrar med sina erfarenheter. Vi kommer t.ex. i närtid ha en genomgång av iPad och liknande elektroniska hjälpmedel och hur man kan nyttja dem för planering och stöd under flygning. Denna genomgång kommer att hållas av klubbmedlemmar med god kunskap om området. Har du kunskap som du känner att du vill sprida till andra medlemmar?

För att parafrasera Lord Kitchener, ”Din klubb behöver dig!”