En reflektion efter kvartal ett

slangamedslangenNu är första fjärdedelen av 2014 avklarad. När jag accepterade att bli ordförande så var min plan att fokusera på medlemsaktiviteter och få igång klubben. Jag har tidigare redovisat detta i en vision för klubben samt ett mål för mitt arbete som ordförande under 2014. Men efter det att vi fick reda på att vi var tvungna att flytta så har fokuset legat på så mycket annat.

Trots detta har vi dock redan lyckats med ett antal saker:

* Hangarfrågan. Vi har sålt två hangarer och vi har skrivit på kontrakt på den nya hangaren som snart ska börja byggas på Norra Plattan. Den ska stå klar någon gång oktober.

* Klubben har fått ett ATO för att bedriva utbildning enligt EASA:s nya regelverk.

* Vi har tagit fram en ny IT-struktur med ny hemsida, ny färdplanerare och MyWebLog för bokning och redovisning av flygtid. På grund av demonteringen av Servicehangaren så var vi tvungna att snabba på införandet, vilket gav upphov till en del friktion, men nu tycker jag att det fungerar bra.

På onsdag så har vi möte om klubbhuset och kan ta beslut om vägen framåt. Det vi måste fokusera på är vilka behov klubben har och vilka ekonomiska ramar vi har för att täcka dessa behov.

Vi är inte den enda klubben som är i en liknande situation i Linköping. Jämför t.ex. med Linköpings Segelsällskap som flyttar till nya lokaler under 2014 för att ge plats åt en ny väg. Jag tycker att vi har ett bra stöd från Linköpings kommun och alla är intresserade av att vi ska finnas kvar på Saab-fältet.

Allt är med andra ord på väg att få bra lösningar. Det som dock gör mig en smula orolig för klubbens framtid är flygtidsuttaget samt hur vi hanterar våra flygplan.

Flygtidsuttag

När den nya styrelsen hade sitt första möte så lade vi bl.a. upp budgeten. Den baserar sig på ett flygtidsuttag på bedömt 1500h i år. Detta är en sänkning från ca 1650 h förra året. Vi ansåg dock att det låga flygtidsuttaget under januari och februari på grund av dåligt väder i kombination med att Saab-fältet stänger under sommarn skulle resultera i en sänkning av flygtidsuttaget.

Denna sänkning skulle egentligen resultera i en höjning av flygtimpriserna, men vi valde att behålla samma priser som förra året då vi ville motivera medlemmarna att flyga så mycket som möjligt trots att det innebär att vi äter lite grand på motor- och flygplansfonderingar. Vi ville att flygintresset skulle överleva till nästa år då vi har en hel del planer som borde ge sänkta flygtimpriser.

* Övergång till oblyat flygbränsle för våra PA-28:or sänker bränslekostnaden med ca 4 kr/L. Beräknat på ett snitt på 40L/h så resulterar det i en sänkning på  ca 150 kr/h.

* SE-KII var tänkt att få ny motor om ca 80 h. Men eftersom vi sakta men säker ska byta ut våra PA-28:or så är tanken att vi kommer att fortsätta att flyga med henne. Detta innebär att motorn går på förlängning och hon kan inte användas för skolning, men är fullt godkänd för medlemsuthyrning. Resultatet är att vi inte behöver ta betalt för motorfondering och kan sänka timpriset med ca 100 kr/h.

Tittar man på klubbens prislista så resulterar det i att medlemmarna skulle kunna hyra SE-KII för ca 1000 kr/h under nästa år om man har deponerat 18 000 i klubbkassan.

Men flygtidsuttaget fortsätter att vara mycket lågt, trots att det varit fint väder de senaste helgerna. Idag var jag på klubben och flög ett pass. Det var endast ett annat klubbflygplan i luften!

Vad beror detta låga flygtidsuttag på? Jag hoppas att det helt enkelt är så att det varit dåligt väder i början av året och nu när det fina vädret kommer så vill familj och vänner hitta på andra aktiviteter än flygning. Dock så är jag rädd för att trenden inom svensk allmänflyg med vikande flygtidsuttag drabbar även oss. Det är en hel del medlemmar som ännu inte har betalt sin medlemsavgift. Jag hoppas på att de flesta av dessa bara har glömt att betala, men vi får räkna med ett visst tapp då jag vet att en del äldre medlemmar tycker att de flyger för lite och att de då inte motiverar alla avgifter.

Flygplansvård

I onsdags kväll så var en av styrelsemedlemmarna på klubben vid 21.00 och såg att tre flygplan stod kvar ute på plattan och hangarportarna stod öppna. Detta är inte acceptabelt! Efter avslutad flygning så skall flygplanen dras in i hangaren om man inte vet att det är någon annan som ska ha dem efteråt.

Jouren stöttar om den finns på plats, men märk väl att det är inte jourens uppgift att städa upp efter medlemmar.

Vår flygplansgrupp har gjort ett bra jobb med att få fram tvättutrustning till flygplanen. Trots detta så är det allt för många som inte tvättar av maskinerna efter de har använts. Idag när jag plockade ut “min” maskin så var den i bedrövligt skick. Tydligen hade det landats på gräsfält i veckan för det var lera på hela undersidan och på översidan av klaffarna. På stabben så satt det rent av fast lerklumpar. Värmen gör också att insekterna börjat bli aktiva och mycket riktigt så var vingframkanter och motorhuv nedsmetad med krossade och intorkade rester av insekter.

Smuts inte bara ser illa ut, det påverkar även flygegenskaperna. Smuts på vingframkanter höjer stallfarten. Insekter och smuts på rutan gör att man bländas vid landning i motljus. Smuts mellan vinge och klaff kan försvåra manövrering av klaffen.

Det är lätt att torka rent efter sig direkt efter passet, men när lera och insekter suttit på ett par dagar så får man slita för att få bort detta. Nu stod jag och tvättade flygplan i ca 45 minuter efter mitt pass. Om var och en gör en grovtvätt efter varje flygning så behövs inte detta.

Tyvärr är det lätt att låta en smula gnällig när man tar upp dessa saker och jag anser att “arga lappar” inte hör hemma i ett klubbkök. Vett och etikett ska finnas i ryggraden hos medlemmar. En enkel tumregel är att lämna flygplanet i samma skick som man vill få det i nästa gång man hyr ett flygplan.

Tänk på att klubbens flygplan är vårt ansikte utåt och en flygande reklampelare för vår verksamhet. Det är ingen annan än vi medlemmar som har ansvaret för att hålla dem i bra skick. För att anspela på “arga lappen”. “Din mamma jobbar inte här, städa upp efter dig!”

LFK behöver dig!

”My fellow Americans. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” sade en gång John F. Kennedy till den amerikanska nationen. Det sägs att han inspirerats av en lärare från sin skolgång.
Kanske är det liknande inspiration som vi även måste använda i klubbverksamhet? En klubbs verksamhet är trots allt till för medlemmarna, men skapas också av medlemmarna.
Det förekommer ibland animerade diskussioner kring jourverksamhetens vara eller inte vara och den kommer att genomgå en översyn för att på bästa sätt bidra till klubbens funktion. Men jouren ska inte bara ses som ett måste. Den är också till stor del klubbens ansikte utåt när det kommer besökande flyg samt ett stöd för nya medlemmar.
Resultaten av det senaste årets ekonomiska diskussioner kommer att innebära skillnader för hur klubben sköts. Vi minskar på det administrativa stödet och vi har inte längre någon som hjälper till med det vardagliga underhållet av flygplanen som att göra rent rutor och skrov. Där kommer medlemmarna att behöva ta ett större ansvar.
         Gör ren rutor efter flygning.
         Gör ren vingar och landställ om de är smutsiga
         Torka av landställscylindrar från olja
         Gör rent kring motorn från olja som sprutat ut så att den inte bränner fast
Klubbstyrelsen kommer att se till att det alltid finns rengöringsutrustning tillgänglig samt att det tas fram instruktioner för hur rengöring ska gå till på korrekt sätt. T.ex. så ska man vara mycket försiktig vid rengöring av rutor och t.ex. inte putsa med cirkulära rörelse då det skapar ljusbrytningar i rutorna som vi ser på alla våra maskiner vid landning i motljus.
Uppgiften att följa upp kostnader för flygning kommer att läggas mer på medlemmarna inom snar framtid med hjälp av MyWeblog som verktyg (mer information/utbildning om detta kommer att komma inom snart).
Vad finns det mer som vi kan göra för varandra?
På t.ex. golfklubbar brukar man ha höst- respektive vårstädning av banorna. Detta är kanske något vi borde införa även på klubben? Städa runt klubbhuset, på plattan, i hangaren och göra en grovstädning av flygplanen.
I år fyller klubben 80 år. Vi kommer bl.a. att behöva din hjälp som funktionär vid vår planerade Fly-In. Klubbhuset kommer att också behövas fräschas upp inför detta.
Dessutom skulle vi gärna se att medlemmar bidrar med sina erfarenheter. Vi kommer t.ex. i närtid ha en genomgång av iPad och liknande elektroniska hjälpmedel och hur man kan nyttja dem för planering och stöd under flygning. Denna genomgång kommer att hållas av klubbmedlemmar med god kunskap om området. Har du kunskap som du känner att du vill sprida till andra medlemmar?

För att parafrasera Lord Kitchener, ”Din klubb behöver dig!”