3..2..1..Liftoff!

Gårdagens styrelsemöte gav ett enhälligt beslut på att starta upp projektet obs kostenlos herunterladen! Det kommer dock att finnas ett antal beslutspunkter i projektet där styrelsen har rätt att avgöra om det är ekonomiskt möjligt att gå vidare. Detta beroende på om vi stöter på tekniska problem eller om klubbens ekonomi inte tillåter fortsatt arbete Download flash for free.

Vägen framåt just nu är att tillsammans med klubbens tekniker komma överens om lämplig utrymme i hangaren för att hålla till med arbetet amazon freetime content. När detta är beslutat så kommer Cubgruppen att samlas för att röja plats. Det som behövs är utrymme för kroppen och avmonterade vingar.

Det är ca 7 timmars flygtid kvar innan den planerade 100-timmars servicen då klubben planerat att ställa SE-KEG för renoveringsarbetet skype downloaden microsoft. Det nuvarande luftvärdighetscertifikatet gäller fram tills mars, men troligtvis så hinner flygtiden ta slut först. Så först till kvarn att boka flygning download music from website! Det kommer nog att bli slagsmål om det sista passet.

Efter det så kommer vingar och stabilisator att monteras av och dukas av för inspektion download free music mp3. I samband med detta kommer den första beslutspunkten. Hittar vi för mycket korrosion så innebär det kanske större kostnader än planerat. Ser allt bra ut så kommer klubbstyrelsen att ge OK för anskaffning av material för sprygelreparation och dukning download windows 10 upgrade for free. Sedan gäller det att hitta en bra leverantör av delar. Exempel på priser kan ni hitta här schweizer kinderlieder herunterladen.

Allt har en början

Denna blogg är tänkt att följa arbetet med att restaurera SE-KEG, en Piper PA-18-150 Super Cub som flygs av Linköpings Flygklubb, LFK filme auf netflix herunterladen mac. I senare inlägg kommer SE-KEG historia samt den legendariske klubbmekanikern Karl-Erik Gustafsson, a.k.a. ”Kalle Flaps” presenteras. Hon har under många år flugit i klubbens regi, men nu är det dags för en stor översyn, inklusive omdukning av vingar och skrov herunterladen.

Arbetet kommer att genomföras ideellt av medlemmar i klubben under överseende av klubbens tekniker. Vissa moment som kräver certifierad tekniker kommer att läggas ut på lämpligt företag/person vorlage lebenslauf zum downloaden. Kostnaden för klubben kommer därmed att till stor del stanna på enbart kostnaden för reservdelar.

En arbetsgrupp har tillsatts av LFK styrelse och tillsammans med klubbens tekniker så har ett antal åtgärder definierats download singstar ps4 songs for free. Dessa åtgärder har sedan delats upp i två arbetspaket:

– Akut luftvärdighetspåverkande åtgärder. Dessa är tänkta att åtgärdas under 2013 så att SE-KEG kan tas i drift igen någon gång under våren 2014 oude versie incredimail download.

– Långsiktigt luftvärdighetspåverkande och kosmetiska åtgärder. Dessa är tänkta att åtgärdas tidigast vintern 2014, vilket innebär att renoveringen kommer att vara fullständigt genomförd tidigast sommaren 2015 microsoft teams voor windows 10.

Genom att göra så här så belastas inte de frivilliga så hårt och dessutom så finns flygplanet tillgängligt redan under sommaren 2014, vilket inte är helt säkert om alla åtgärder ska göras i ett och samma paket gif free.

Åtgärderna har kalkylerats och planen tillsammans med tillhörande kalkyl kommer att presenteras för LFK styrelse i närtid. Så fort som planen och ekonomin har godkänts av styrelsen så kommer arbetet att starta upp filme und serien bei netflix downloaden.

Syftet med att renovera SE-KEG är dels att behålla ett historiskt flygplan av högt värde för LFK, då flygplanet en gång i tiden byggdes på klubben Download smartphone files from onedrive. Men det är också meningen att renoveringen ska aktivera så många som möjligt av klubbens medlemmar. Givetvis så många som möjligt som aktiva deltagare i renoveringen, men även för att de övriga medlemmarna och besökare ska kunna komma in i hangaren och se hur arbetet fortlöper Christmas cards to download for free. Att ta en kopp kaffe och hänga i hangaren ska vara en naturlig del av medlemskapet i en flygklubb!

Läs även detta inlägg om SE-KEG hos LAE.