Framtiden för fältet

I förra veckan så genomfördes ett samråd där ombyggnadsplanerna för Saabfältet presenterades. Underlaget för samrådet kan ni hitta här och här.

I stort så innebär ombyggnaden att:

  • Banan förlängs 600 m åt öster. Dessutom så flyttas tröskeln för bana 11 även den 600 m åt öster, så i praktiken så flyttas banan. Men eftersom den civila terminalen ligger kvar där den ligger idag så blir dagens första 600 meter i praktiken en taxibana. Detta fyller två syften. 1 – Flytta bullermattan österut, vilket medger byggnation av fastigheter väster om banan. 2 – Flytta instrumentinflygningar österut. Detta medger att större flygplan kan landa på Saabfältet. Med den tidigare inflygningslinjen så har skorstenarna på värmeverket varit för höga.
  • Banan klassas upp till 4C. Det innebär enligt ICAO definition en banlängd på minst 1800 m (4) och att man kan ta emot flygplan med vingbredd på “24 m up to but not including 36 m” och hjulspårvidd “6 m up to but not including 9 m”. Banbredden ska vara minst 45 m. Detta resulterar i bl.a. nivåutjämning av ytorna vid sidan av banan.

bana

Ett litet orosmoln är att antalet tillåtna rörelser på fältet minskas. Detta gäller särskilt allmänflyget, d.v.s. LFK skolning, klubbflygning och privatflygare där antalet sänks från 36.000 till 24.000. En rörelse är en start eller en landning. D.v.s. ett normalt pass resulterar i två rörelser.

Hur mycket nyttjas då idag? Är minskningen ett praktiskt problem? Tittar man på Transportstyrelsens statistik från 2014 (då LFK p.g.a. flytten flög mycket lite) så resulterade det i 3847 landningar för kategorierna privatflyg och skolflyg. Nu innebär en del skolning även studs och gå, men för enkelhets skull så räknar vi med att varje landning har en start. Det innebär 7694 rörelser 2014. För 2015 var motsvarande siffra 7426 rörelser och för 2016 så har första halvåret resulterat i 4746 rörelser. Med andra ord så är marginalen stor till vad som idag förbrukas och vad det kommande miljötillståndet medger.

En annan ändring för klubbens del ar att vi i stället för att taxa ut mitt på banan kommer att taxa ut i början av bana 11. Den enda nackdelen med det är att det blir mer backtrack vid start bana 29 och landning bana 11. Med dagens taxibana mer eller mindre mitt på fältet så kan man oftast taxa in direkt efter landningen. Men detta är ju i praktiken precis som vi hade det förr innan flytten när klubbhuset också låg vid västra banändan.

Det som jag personligen skulle tycka vore intressant är om det fanns möjlighet att i samband med att ytorna vid sidan av banan skall göras hinderfria även anlägga ett grässtråk om ca 600×10 m. Detta stråk skulle kunna skötas av klubben. Fördelen är bl.a. träning av landning på korta banor utan att behöva flyga bort till Motala eller Finspång samt att vid flygdagar m.m. så skulle segelflyg kunna operera från fältet. Dessutom skulle en extra start och landningsyta medge att LFK skolverksamhet inte påverkas vid arbete på banan.

Ett stort frågetecken är just hur flygverksamheten kommer att påverkas under själva arbetet med banan. 2014 när ytbeläggningen på banan gjordes om så ombaserade klubben till Norrköping. Detta påverkade flygtidsuttaget negativt under sommaren och innebar svårigheter för att operera med brandflyget. Dessutom är det en utmaning för underhållet av våra flygplan då det idag sköts av vår granne IAPS.

Förutom banombyggnaden så pågår just nu ett annat stort projekt med införandet av det s.k. “Remote Tower“. Det innebär att ersätta det bemannade tornet med en mast med kameror så att flygledarna kan sitta i Sundsvall och sköta trafiken på Saab-fältet. Masten är redan uppsatt och finns som ett NOTAM för ESSL.

faltVid civila terminalen så pågår den sista uppstädningen av vårt gamla klubbhusområde. Just nu är hela området en parkering, men tittar man på planeringskartor så finns det planer på att expandera området mellan Saab och flygplatsen. Förhoppningsvis så kommer det också att bli fler aktörer i närheten av vårt klubbhus. “Linköping Aviation Park” marknadsförs av St Kors. Mest glädjande i sammanhanget är att begreppet “Flyghuvudstaden” har tagits upp igen.

Det finns också långsiktiga planer i närområdet. Om Ostlänken realiseras i framtiden så kommer även det att få påverkan på flygplatsen då den nya tågstationen kommer närmare fältet. Ett tag fanns det en vision på att slå ihop flygplatsterminalen med tågstationen, men just nu verkar det inte längre finnas med i visionen för Ostlänken.

Sammanfattningsvis så är det en intressant framtid för Saabfältet (ESSL) där LFK som klubb måste vara aktiv och lyssna av vad som händer och kanske även komma med önskemål så att resultatet även passar vår verksamhet. Klubben har ett mycket bra samarbete med kommunen, flygplatsen och Saab, så vi ser fram emot en bra dialog även i detta fall.

Första flygterminalen (uppdaterad)

P1030088Nu när det snart är över för vårt gamla klubbhus så är det nyttigt att titta tillbaka i historien. En sak som jag tror många av de nyare medlemmarna inte är medvetna om är att LFK klubbhus faktiskt användes som terminal för de första flyglinjerna som trafikerade på Saab-fältet.

10108921979 började göteborgsbolaget AMA-flyg (Aero Marketing AB) eller AMA Air Express, att flyga reguljärt från Saab-fältet. Först 17 september 1987 invigdes en separat flygterminal. Under denna period användes alltså LFK klubbhus som passagerarterminal!

1270888FTrafiken från Saab började i mindre skala med Cessna 402 och gick sedan över till Fairchild Swearingen Metroliner.

För att klara av att hantera passagerarna så byggdes det en handikappramp in till klubbhuset. Det fanns en incheckningsdisk till höger om nuvarande ingång. Passagerarna fick sedan sitta och vänta där det fanns plats i klubbhuset. Säkerhetsrutinerna som infördes efter 9-11 låg många år framåt i tiden…

AMA var inblandade i ett par incidenter på Saab-fältet. Vid ett tillfälle fick man buklanda med SE-IMD på bana 29 och kanade genom staketet i banändan. SE-IMD reparerades senare vid FFV i Malmslätt och var tillbaka i luften efter något år. Vid ett annat tillfälle låg man i holding i 30 minuter innan man lyckades få ut stället.

Det har varit många turer fram och tillbaka med svenska flygbolag, inte minst AMA-flyg. 1986 köptes AMA-flyg upp av Sahlensfären och bildad bolaget Salair. 1989 startade Salair den första utlandslinjen från Linköping till Köpenhamn. 1991 köptes Salair upp av Avia och 1992 så köpte Sahlensfären tillbaka Avia (inklusive Salair) och 1993 bytte det gemensamma bolaget namn till Skyways. 2009 såldes den flygoperativa verksamheten, Avia Express av från Skyways och blev en del av Ihor Kolomojskyjs verksamhet tillsammans med bl.a. Cimber Steriling. Under den tiden så var det stora ekonomiska problem och man sade bl.a. upp hela den svenska pilotkåren för att kunna hyra in billigare piloter från Danmark. 2011 återupptog Skyways flygtrafiken genom uppköp av City Airline och man gick sedan ihop med Cimber Sterling under det gemensamma namnet Skyways. Maj 2012 gick så Skyways i konkurs och en rörig period i svensk flyghistoria avslutades.

En av resterna av denna epok är den s.k. “Skywayshangaren” som numera ägs av Saab.

LFK har varit en del av svensk flyghistoria allt sedan klubben bildades 1933. Under perioden 1979-1983 så var LFK även en del av svensk civiltrafik.

Läs även i Sture Bjelkåkers uppsats, “Flygklubben vid Saab“.

Uppdaterad 15-01-23, 05:45

374020_4870516727364_913632166_nHåkan Olsson och Fredrik Lagerqvist bidrog med lite mer material och bilder.

Från LFK 50-årsjubileum och den stora flygdagen på Saab så ser vi AMA-flygs flygplan uppställda framför LFK klubbhus. Fotot togs av Gert Böll.

I tidningen Mach nr 13 från 1983 så fanns ett längre reportage om AMA Air Express. Vid den tiden hade man tre Cessna 402 och två Metroliner i sin flotta. Man hade också byggt en liten “Commuterterminal” för sina passagerare som då inte behövde använda klubbhuset längre.

I december 1978 fick AMA koncession på linjen Linköping – Göteborg. I september 1979 förlängdes linjen till Norrköping. I december 1981 började man flyga på linjen Linköping – Bromma. Februari 1983 började man flyga utrikes till Aalborg.

10403219_10152714987908030_1777811859537756487_n

603872_10152714988883030_2600726175767410059_n

10952131_10152714989983030_7004317414143821481_n

SAS på ESSL

1538765_10203707839361190_1229296573_nIdag var det stor invigning av SAS verksamhet på Linköping City Airport. Alla som tillhör gräddan av societeten var där. Landshövding, kommunstyrelsens ordförande m.fl. Givetvis så var vi flygklubbar där för att hälsa vår nya granne välkommen. Det gjorde inte saken sämre att det dessutom vankades tårta och lite bubbel.

10155603_10203705620345716_1195196036_nFlygklubbarna hade fått hedersuppdraget att stå längs med den röda mattan och välkomna de första landande passagerarna. För att skapa lite stämning så hade vi kört fram två flygplan. Temat skulle vara veteranflyg, så vi valde MVFK:s Safir SE-LAZ och Segelflygklubbens Cub SE-GCM. Själva så var vi klädda i typiska flygarkläder. Segelflygarna i solhattar och Jag och Nicke i flygförarutrusning anno 1943 resp. 1918.

998958_10203707846401366_1862157278_nJag fick förmånen att säga några ord till den samlade skaran och passade på att hälsa dem välkomna till Linköping och att de inte fick glömma bort att flygklubben var här först, och det redan 1933!

Fler bilder finns på Facebook.

Välkommen till ESSL!

Uppdaterad 2023-07-26

Varje flygplats har sina speciella egenskaper som kan göra det till en utmaning för besökare. Jag tänkte i detta inlägg beskriva ett par av de fenomen som man kan råka på när man för första gången besöker ESSL, d.v.s. Saab-fältet i Linköping.

På Svenska Flygfälts flygplatskort så ser man att Malmens kontrollzon och Saab:s kontrollzon går in i varandra. Vanligtvis så undviker vi privatpiloter Malmens kontrollzon, då det är gott om militär flygtrafik och dessutom en hel del nybörjare eftersom Flygvapnets grundutbildning GFU håller till där.

Då återstår östra delen av ESSL. Under vardagar håller fältet oftast öppet fram till 22.00. För exakta öppettider se AIP SUP och NOTAM. För att besöka Saab krävs PPR, se baksidan på flygplatskortet. För att veta om fältet är okontrollerat eller inte är det säkrast att kontrollera med Östgöta approach. Om fältet är stängt så anropar man “Saab Radio” på 118.805 Mhz.

Man angöra kontrollzonen vid någon av de olika angöringspunkterna, se nedan. Jag har lagt in länkar till Google Maps och kommer att uppdatera inlägget med foton på varje brytpunkt. OBS: GPS-positionerna och de faktiska punkterna som används skiljer sig något.

Inflygningspunkterna i väster som kräver passage av Malmens kontrollzon/Saab sektor B används sällan. Vanligtvis flyger man över Malmens kontrollzon eller runt. Eftersom passage över Linköping enligt klubbreglerna ej rekommenderas under 2000 ft (förutom vid start/landning så kan det vara lika bra att ligga kvar på höjd. När Malmentornet är stängt så kan passage genom Malmen tillåtas med kommunikation med Saabtornet på 118.805 MHz, men kontrollera detta noggrant med Östgöta approach innan inpassage i Malmen.

* Åmynningen. N5826,7 E1537.4. Är vad det låter som. Kinda Kanal/Stångåns mynning i Roxen. Används sällan! Enda avsteget till denna regel är om man av någon anledning varit inne i Malmens område och flugit.

* Östra Harg. N5829,2 E1544,8. Vanligaste inflygningspunkten för trafik till och från norr. Anmälan vid Östra Harg kyrka.

* Gistad. N5827.3 E1550.8. Detta är vanligaste ut/inflygningspunkten när man ska till Norrköping eller Stegeborg. Observera att detta inte är samhället Gistad, utan den stora ladan söder om vägen i närheten av Törnevalla kyrka halvägs mellan Gistad och Linghem.

* Hovetorp. N5818.6 E1544,1. Ladugården i förlängningen på Kinda Kanal utlopp från sjön Rängen. Denna brytpunkt kan man också nyttja “Vassen” VOR för att hitta, då den ligger ganska nära.

* Spetsen. N5817.5 E1551,3. Sydöstra spetsen på sjön Årlängen vid Grebo. Följer man denna sjö kommer man upp till väntläget “Golfbanan”.

Det finns två väntlägen:

* Golfbanan. N5821.6 E1542,6. Klubbhuset på Landeryds golfbana.

* Rystad. N5827,0 E1542,7. Rystad kyrka. Här kan man, om man ser att det står många bilar utanför kyrkan, lägga väntläget en bit vid sidan om kyrkan för att inte i onödan störa begravningar och gudstjänster.

Då KLM och provflygning med Saab-flygplan är prioriterad verksamhet på Saab-fältet så händer det rätt så ofta att man får inta ett väntläge. När flygplatsen är okontrollerad så används inte väntlägena, men de kan vara bra geografiska referenser om man vill ange sin position för annan trafik i området.

När Malmenfältet är öppet så vill Saabtornet ofta att man “håller sig öster om SAAB Arena” för att undvika att man kommer in i Malmens kontrollzon. Detta är ishallen i stan där Linköpings Hockeyklubb spelar sina hemmamatcher. Mörka kvällar är det också en bra utgångspunkt för att hitta fältet, då hallen syns bättre än banan.

Fältet kan vara svårt att se, särskilt när man kommer norrifrån. Detta gäller framför allt i mörker då banljusen är riktade i banans förlängning och svåra att se tvärs banan. Det gäller därför att försöka hitta Linköping stad och fältet ligger då i anslutning till de östra delarna. Söder om fältet är stadsbebyggelsen ganska så nära fältet och är också ett bullerkänsligt område. Ett annat bullerkänsligt område är Bökestad gård vid banans nordöstra ända. Ska man göra kontinuerliga start- och landningsvarv till så gäller det att svänga innan eller efter Bökestad gård.

På LFK hemsida finns en hel del lokala regler som kan vara bra att känna till.

Läs mer om ESSL i IAIP. Fakta, banbeskrivning, hinder, TMA-skiss, ILS/LOC 29, RNP 29, ILS/LOC 11, RNP 11 och Visuell inflygningskarta.