Välkommen till ESSL!

Uppdaterad 2023-07-26

Varje flygplats har sina speciella egenskaper som kan göra det till en utmaning för besökare. Jag tänkte i detta inlägg beskriva ett par av de fenomen som man kan råka på när man för första gången besöker ESSL, d.v.s. Saab-fältet i Linköping.

På Svenska Flygfälts flygplatskort så ser man att Malmens kontrollzon och Saab:s kontrollzon går in i varandra. Vanligtvis så undviker vi privatpiloter Malmens kontrollzon, då det är gott om militär flygtrafik och dessutom en hel del nybörjare eftersom Flygvapnets grundutbildning GFU håller till där.

Då återstår östra delen av ESSL. Under vardagar håller fältet oftast öppet fram till 22.00. För exakta öppettider se AIP SUP och NOTAM. För att besöka Saab krävs PPR, se baksidan på flygplatskortet. För att veta om fältet är okontrollerat eller inte är det säkrast att kontrollera med Östgöta approach. Om fältet är stängt så anropar man “Saab Radio” på 118.805 Mhz.

Man angöra kontrollzonen vid någon av de olika angöringspunkterna, se nedan. Jag har lagt in länkar till Google Maps och kommer att uppdatera inlägget med foton på varje brytpunkt. OBS: GPS-positionerna och de faktiska punkterna som används skiljer sig något.

Inflygningspunkterna i väster som kräver passage av Malmens kontrollzon/Saab sektor B används sällan. Vanligtvis flyger man över Malmens kontrollzon eller runt. Eftersom passage över Linköping enligt klubbreglerna ej rekommenderas under 2000 ft (förutom vid start/landning så kan det vara lika bra att ligga kvar på höjd. När Malmentornet är stängt så kan passage genom Malmen tillåtas med kommunikation med Saabtornet på 118.805 MHz, men kontrollera detta noggrant med Östgöta approach innan inpassage i Malmen.

* Åmynningen. N5826,7 E1537.4. Är vad det låter som. Kinda Kanal/Stångåns mynning i Roxen. Används sällan! Enda avsteget till denna regel är om man av någon anledning varit inne i Malmens område och flugit.

* Östra Harg. N5829,2 E1544,8. Vanligaste inflygningspunkten för trafik till och från norr. Anmälan vid Östra Harg kyrka.

* Gistad. N5827.3 E1550.8. Detta är vanligaste ut/inflygningspunkten när man ska till Norrköping eller Stegeborg. Observera att detta inte är samhället Gistad, utan den stora ladan söder om vägen i närheten av Törnevalla kyrka halvägs mellan Gistad och Linghem.

* Hovetorp. N5818.6 E1544,1. Ladugården i förlängningen på Kinda Kanal utlopp från sjön Rängen. Denna brytpunkt kan man också nyttja “Vassen” VOR för att hitta, då den ligger ganska nära.

* Spetsen. N5817.5 E1551,3. Sydöstra spetsen på sjön Årlängen vid Grebo. Följer man denna sjö kommer man upp till väntläget “Golfbanan”.

Det finns två väntlägen:

* Golfbanan. N5821.6 E1542,6. Klubbhuset på Landeryds golfbana.

* Rystad. N5827,0 E1542,7. Rystad kyrka. Här kan man, om man ser att det står många bilar utanför kyrkan, lägga väntläget en bit vid sidan om kyrkan för att inte i onödan störa begravningar och gudstjänster.

Då KLM och provflygning med Saab-flygplan är prioriterad verksamhet på Saab-fältet så händer det rätt så ofta att man får inta ett väntläge. När flygplatsen är okontrollerad så används inte väntlägena, men de kan vara bra geografiska referenser om man vill ange sin position för annan trafik i området.

När Malmenfältet är öppet så vill Saabtornet ofta att man “håller sig öster om SAAB Arena” för att undvika att man kommer in i Malmens kontrollzon. Detta är ishallen i stan där Linköpings Hockeyklubb spelar sina hemmamatcher. Mörka kvällar är det också en bra utgångspunkt för att hitta fältet, då hallen syns bättre än banan.

Fältet kan vara svårt att se, särskilt när man kommer norrifrån. Detta gäller framför allt i mörker då banljusen är riktade i banans förlängning och svåra att se tvärs banan. Det gäller därför att försöka hitta Linköping stad och fältet ligger då i anslutning till de östra delarna. Söder om fältet är stadsbebyggelsen ganska så nära fältet och är också ett bullerkänsligt område. Ett annat bullerkänsligt område är Bökestad gård vid banans nordöstra ända. Ska man göra kontinuerliga start- och landningsvarv till så gäller det att svänga innan eller efter Bökestad gård.

På LFK hemsida finns en hel del lokala regler som kan vara bra att känna till.

Läs mer om ESSL i IAIP. Fakta, banbeskrivning, hinder, TMA-skiss, ILS/LOC 29, RNP 29, ILS/LOC 11, RNP 11 och Visuell inflygningskarta.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *