Nyheter kring MyWebLog

Vi som jobbar med att införa myWebLog (MWL) gläder oss över att se det i användning.
Som väntat har ett antal justeringar på flera ställen fått göras. Vissa syns inte direkt, men vår förhoppning är att upplevelsen när man använder MWL stadigt kommer att förbättras.
De som berör de flesta av oss gäller det man som användare kan se. För att lättare kunna använda MWL som avsett har vi ändrat lite i medlemsguiden.
Vi har sidomarkerat (“changebars”) de stycken som ändrats för att spara tid för alla de av oss som redan läst den.
Guiden finns tillgänglig på klubbens hemsida under “Medlem”>”Dokument”, länk här (inloggning krävs). 
Som stöd under testperioden har vi även en checklista under “Medlem” > “Dokument”, länk här (inloggning). 
Dessutom har vi märkt att det kan vara svårt att veta vilken sorts flygning man skall välja när man registrerar. Hjälp finns nu i slutet på medlemsguiden och separat på samma plats som dokumenten ovan, länk här (inloggning).
För de som missat den ursprungliga informationen finns den att läsa här
Till sist vill vi på nytt understryka vikten av att under testmånaden registrera all flygning i såväl MWL som resedagböckerna och dagbeskedet.
Självklart är allas synpunkter välkomna!

/MWL-Gruppen
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *