Nyheter kring MyWebLog

Vi som jobbar med att införa myWebLog (MWL) gläder oss över att se det i användning.
Som väntat har ett antal justeringar på flera ställen fått göras. Vissa syns inte direkt, men vår förhoppning är att upplevelsen när man använder MWL stadigt kommer att förbättras.
De som berör de flesta av oss gäller det man som användare kan se. För att lättare kunna använda MWL som avsett har vi ändrat lite i medlemsguiden.
Vi har sidomarkerat (“changebars”) de stycken som ändrats för att spara tid för alla de av oss som redan läst den.
Guiden finns tillgänglig på klubbens hemsida under “Medlem”>”Dokument”, länk här (inloggning krävs). 
Som stöd under testperioden har vi även en checklista under “Medlem” > “Dokument”, länk här (inloggning). 
Dessutom har vi märkt att det kan vara svårt att veta vilken sorts flygning man skall välja när man registrerar. Hjälp finns nu i slutet på medlemsguiden och separat på samma plats som dokumenten ovan, länk här (inloggning).
För de som missat den ursprungliga informationen finns den att läsa här
Till sist vill vi på nytt understryka vikten av att under testmånaden registrera all flygning i såväl MWL som resedagböckerna och dagbeskedet.
Självklart är allas synpunkter välkomna!

/MWL-Gruppen

Start på något nytt

Kära klubbmedlemmar!

Med start på lördag 1 juni inför vi myWebLog som loggningsverktyg i LFK.

Bakgrund

MyWebLog (MWL)

MyWebLog är ett webbaserat verktyg för att administrera bokning, loggning, service och ekonomi för flygsektorn. Idag används myWebLog (MWL) av fler än 150 flygklubbar, ägarringar och flygföretag i Skandinavien.

Inom LFK kommer vi inledningsvis att använda dess loggningsfunktion, motsvarande våra flygdagböcker. Senare kommer fler av MWL:s funktioner att aktiveras.

Fördelar

Orsaken till att vi inför MWL är att minska mängden administrativt arbete och på så sätt minska våra utgifter. I tillägg får vi som piloter tillgång till aktuell status på flygplanen, aktuell information om vårt flygkonto, hjälp med våra flygdagböcker och även påminnelser om när våra certifikat, medicals e t c behöver förnyas (valbart).

Praktisk användning
Guide

Att börja använda ett nytt system betyder alltid att det kan vara svårt att göra rätt i början.
För att underlätta har vi tagit fram en användarguide för oss inom LFK. Vi understryker vikten av att alla läser guiden innan de börjar använda MWL.

Guiden finns tillgänglig på klubbens hemsida under “Medlem”>”Dokument”, länk här (inloggning krävs).
Det finns även detaljerad hjälp att få inom MWL, titta under “Hjälp”-menyn.

Test

Under tiden 1 juni till 30 juni kommer vi att använda MWL i en testmiljö för att kunna kontrollera att inga fel uppstår. Under den tiden skall alla flygningar registreras enligt det gamla systemet, precis som förr med dagbesked, parallellt med MWL.

Senare kommer dagbeskedet att successivt avvecklas.

Som stöd och checklista under testperioden har vi en checklista, även den på klubbens hemsida, under “Medlem” > “Dokument”, länk här (inloggning krävs).

Vi föreslår att man läser den i tillägg till användarguiden.
Under testperioden kommer heller inte den i MWL inbyggda funktionen med betalning via OCR att fungera helt ut, varför vi ber er vänta med att använda den tills senare.
Under tiden skall man alltså fortfarande betala in pengar på bankgirot som tidigare, och dessa inbetalningar kommer inte att synas i MWL. Beloppet som faktiskt syns i MWL kommer under testfasen att börja med noll och kommer att sjunka till negativa värden i takt med att ni loggar. Detta är helt normalt och ger oss en möjlighet att kontrollera att allt fungerar som avsett.

Dator

För att enkelt kunna registrera flygningarna kommer en bärbar dator att finnas tillgänglig på flygdisken (tack Per Bankvall för bidraget!). Följ guiden.

Det går naturligtvis bra att registrera även på andra maskiner, man måste dock göra det innan man lämnat klubben och snarast efter flygning eftersom registrering görs i tidsföljd.
Datorns batteri tillåter inte att man drar ur sladden, så låt den vara ständigt inkopplad.

Med förhoppning om att ni kommer att uppskatta myWebLog!

/MWL-gruppen

Introduktion till MyWebLog

Som en del av er kanske har hört är ett nytt system påväg in till Linköpings Flygklubb (LFK). Styrelsen har i princip fattat beslut att köpa in det webbaserade boknings- och bokföringssystemet MyWebLog(MWL) till klubben.

För er som inte alls vet vad MWL är för något så är det ett webbaserat system för bokning och bokföring (loggning) av flygningar för flygklubbar och flygföreningar. Systemet är mycket vanligt i Sverige och används av över hundra flygklubbar i Sverige och övriga Norden.

Vi som jobbar med att införa MWL på LFK vill så klart att själva övergången ska gå så smidigt som möjligt för samtliga medlemmar och vi går därför ut med denna inledande information för att förbereda alla på vad som komma skall (mer information kommer också).

Många kanske undrar varför vi över huvud taget ska byta vårt system då det nuvarande till synes fungerar. Det finns flera olika anledningar till detta och vi ska försöka förklara de viktigaste i detta inlägg.

Om vi börjar med att analysera hur vårt nuvarande system fungerar så är det ju som bekant så att en medlem bokar en flygning i vårt bokningssystem på www.lfk.se. Efter avslutad flygning loggar sedan medlemmen flygningen i relevant flygdagbok samt loggar även flygningen i det så kallade dagbeskedet på klubben.

Detta system kanske till synes fungerar mycket bra för den enskilde medlemmen men faktum är att vår ”receptionist” Carina får väldigt mycket administrativt och byråkratiskt arbete att utföra för varje flygning.

Vid införandet av MWL kommer mycket av denna administrativa börda att försvinna vilket kommer att minska kostnaderna för LFK samt i förlängningen då potentiellt även flygpriset.
Vad kommer då införandet av MWL för dig som vanlig flygande medlem innebära för förändringar?
 •          Dagsbeskedet kommer att ersättas av MWL där du istället kommer logga din flygning på i princip samma sätt som du loggar den i flygdagboken.
 •          Bokningsavgiften á 20 kronor kommer att försvinna.
 •          Du som medlem kommer få en mycket bättre översikt över läget på ditt pilotkonto.
 •          Du som medlem kommer få en mycket bättre överblick över serviceläget på varje enskild maskin.

Detta är de förändringar du som medlem kommer komma i direktkontakt med efter införandet av MWL. De allra största förändringarna för klubben kommer du som medlem dock inte direkt att märka av. Dessa är dock egentligen den största vinsten med MWL och inkluderar bland annat:
 •          Drastisktminskat administrationsarbete.
 •          Väsentliga förbättringar för klubbens mekaniker.

Du som inte har varit i kontakt med MWL innan undrar kanske lite mer ingående exakt hur de nya procedurerna kommer att fungera. Nedan följer en steg för steg lista över exakt vilka saker du som medlem kommer att göra i samband med din flygning.
 1. Du ser till att ha satt in pengar på ditt pilotkonto på samma bankgironummer som tidigare men du kommer numera ange ett individuellt OCR-nummer vid inbetalning.
 2. Du bokar ett flygplan en viss tidpunkt i det gamla bokningssystemet på LFK.se.
 3. Du flyger sedan precis som vanligt.
 4. Nu kommer dock den stora skillnaden. Nu loggar du istället flygningen i MWL istället för i dagbeskedet som tidigare. Detta görs direkt efter avslutad flygning på klubben, förslagsvis på den dator som kommer stättas upp för ändamålet (se LFKs guide för mer info).
 5. Sedan loggar du sedan precis som vanligt flygningen i flygplanets loggbok. Då är det bara kopiera allt från MWL.

Du är sedan klar. Du kommer nu direkt att kunna se att pengarna för flygningen dragits från ditt pilotkonto på MWL.

Detta är i princip de steg du kommer gå igenom innan och efter varje flygning. Även om detta kanske inte verkar som några jätteförbättringar (även om det onekligen innebär förbättringar) för dig som medlem så tänk på att den störta vinsten är det avsevärt minskande administrationsarbetet som Carina får.

Tanken är även att under en inkörningsperiod på i nuläget en vecka köra båda systemen parallellt, de vill säga att man då får logga sin flygning både på det gamla sättet samt i MWL.
Vi som jobbar med MWL i LFK har även utarbetat en guide som steg för steg ska hjälpa varje medlem att komma igång. Denna guide kan du ladda hem här, du behöver en PDF-läsare för att kunna visa den. Vi rekommenderar verkligen varje medlem att läsa igenom denna guide innan idriftsättandet av MWL samt att ha den till hands första gången man loggar in i systemet (som endast bör göras efter idriftsättandet). Guiden kommer självklart även finnas till hands på klubben.

Slutligen vill vi även påminna om introduktionskvällen som kommer hållas den 29 maj på klubben. Detta vill du inte missa, det kommer bjudas på våfflor!

Hälsningar
Arbetsgruppen för MyWebLog genom Erik Bodin.