Den andra flygskolan i Linköping

InflygningLFK är inte den enda flygskolan i Linköping som lär ut flygandets konst. På andra sidan staden så ligger Luftstridsskolan på Malmen, eller LSS som den till vardags benämns inom Försvarsmakten.

Där utbildas piloter för både helikopter och flygplan. Då LSS flyttades till Malmen så var det en del diskussioner om vilka flygvägar som skulle gälla in mot Malmen och hur dessa skulle påverka verksamheten på Saab-fältet.

En lösning blev att man definierade en ny inflygningspunkt, Spetsen i sydöstra delen av kontrollzonen. På så sätt så skulle den militära och civila flygtrafiken spridas effektivare. Dock så får vi givetvis fortfarande använda oss av ut- och inflygning via Hovetorp. Vad man då ska vara medveten om är att det förekommer militär trafik i samma område. Det kan vara en smula ovant för oss privatflygare då SK60 går med ca 550 km/h och helikoptrar kan komma på mycket låg höjd. Vi ska heller inte räkna med att piloterna i dessa flygplan och helikoptrar ser oss då även de som piloter under utbildning kan vara ovana att möta små långsamgående flygplan. Som vanligt är det därför “se och synas” som gäller i icke kontrollerat luftrum!

Jag hade för ett par veckor ett möte med Luftstridsskolans FSO – Flygsäkerhetsofficer. Ett resultat av detta möte är att vi har satt upp ovanstående karta på klubben. Den visar hur VFR-trafiken in mot Malmen vanligtvis kommer in och ut från söder.

De anflyger på 1300 ft MSL mot ön i mitten av sjön Järnlunden strax nordväst om Rimforsa. Därefter svänger de upp mot Brokind och Bestorp och följer Stora Rängen i riktning mot plats över Malmens flygfält.

Detta är med andra ord i direkt närhet till Vassen VOR och Hovetorp som LFK ofta använder som riktmärken för navigering. Dessutom är det angränsande mot sektor Syd som vi ibland använder för träning i bedömningslandningar.

Då Luftstridsskolan mest flyger på vardagar mellan 09.00 – 17.00 så är det kanske inte så ofta som det påverkar medlemsflygningar. Dock så får våra lärare och elever som  flyger dagtid under vardagarna hålla ögonen öppna när och om de flyger i detta område.

Efter sommaren så är LFK:s medlemmar inbjudna att besöka Luftstridsskolan där vi ska få en presentation av deras verksamhet. Vi kommer att skicka ut ett meddelande om när, var och hur detta kommer att ske.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *