Sista pusselbiten saknas ännu…

I fredags så tackade vi av klubbens tekniker Håkan. LFK beslutade i höstas att vi inte skulle bygga upp någon egen underhållsorganisation på andra sidan fältet efter vår flytt. I stället så kommer vi köpa upp underhållet av våra flygplan av Håkans firma IAPS. Men det är inte bara klubben som behöver nya lokaler. Även IAPS kommer förr eller senare att tvingas att flytta från nuvarande lokaler i Skywayshangaren.

En flygklubb är ett pussel bestående av många bitar. Tidigare så hade vi tillgång till alla bitarna själva. Framöver så kommer vi att fokusera oss på kärnverksamheten, d.v.s. utbildning av nya piloter, uthyrning av flygplan till FFK och Brandflyg samt medlemsflygning. Men detta går inte att genomföra om vi inte har tillgång till ett bra underhåll av våra flygplan.

Vi har i år lyckats få till bra lösningar för hangarplatser för våra flygplan, ett nytt klubbhus och en ny bränsleanläggning. Men allt detta står och faller på om det kommer att finnas underhållsmöjligheter på Saab-fältet. Om underhållet försvinner från Saab-fältet så kommer klubben att tvingas flyga flygplanen till verkstaden med ökade kostnader som följd. Vi kommer att behöva beställa teknisk hjälp för att avhjälpa fel med långa väntetider.

Kommunen har en vision för GAC-området. Det intressanta för vår klubb är hur vägen fram mot denna vision ser ut? Vilka villkor får de som vill etablera sig vid GAC? Hur stort är intresset?

Fakta är att GAC behöver en underhållsverkstad och andra mer kommersiella aktörer som har råd att utveckla området. Det behövs några som startar upp verksamheten för att andra ska lockas dit.

IAPS förhandlar just nu med kommunen. Men det finns också andra kommuner som visar intresse och där priserna för att etablera en verksamhet är betydligt lägre. Norrköping lockar med bra markpriser och med en färdig infrastruktur i form av vatten, el, fjärrvärme och kabel för Internet. På GAC saknas det både fjärrvärme och Internet och markpriserna är höga.

Hur kan de vara så höga kan man fråga sig? När klubben initialt försökte låna pengar till klubbhusbygget så var intresset från bankerna mycket lågt. De ansåg att området inte hade exploaterats tillräckligt ännu och att det därför fanns stora osäkerheter i att låna ut pengar för att bygga då man inte visste vad marken i praktiken var värd.

Nu gäller det därför för Linköpings kommun att visa var man står och gå från ord till handling. Betyder begreppet “Flyghuvudstaden” något? Klubben har fått bra stöd, men det behövs en helhetssyn för att få igång övrig verksamhet i området. Detta kan inte ligga på enskilda handläggare att bedöma, utan det måste tas policybeslut för hur man vill få igång verksamheten på GAC. Visionen måste nås steg för steg.

Idag kan inte markpriserna vara så höga som de är. Om det skulle byggas en ny järnvägsstation och om flygplatsterminalen flyttar till det planerade området så kommer värdet givetvis att stiga i framtiden. Men någon måste vara först. Om ingen startar verksamheten så kommer visionen aldrig att inträffa.

LFK kan just nu inte göra annat än att hoppas på en bra lösning. Sista pusselbiten måste komma på plats!

Tack Håkan för de år som du arbetat som anställd på LFK. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans, men i nya lokaler på GAC!

Färre tillstånd för klubben

1-aircraft-maintenanceFör mindre än ett år sedan så lämnade LFK in sitt tillstånd för att bedriva kommersiellt bruksflyg. Orsaken var att kostnaderna för att ha detta tillstånd översteg intäkterna från verksamheten. Trist, då det med jämna mellanrum fortfarande kommer förfrågningar om att vi ska utföra rundflyg, fotoflyg eller reklamflyg. Aktiviteter som vi inte längre har möjlighet att göra. Brandflyg får vi fortfarande utöva, men då med befogenheter från KSAK bruksflygstillstånd.

Nu är det dags för nästa steg i LFK omstrukturering och det är att lämna tillbaka följande tillstånd till Transportstyrelsen:

* EC 2042/2003 Del M,F. D.v.s. vårt tillstånd att bedriva en egen underhållsverkstad.

* EC 2042/2003 Del M, G eller CAMO. D.v.s. vårt tillstånd att övervaka luftvärdigheten på våra flygplan i en s.k. “kontrollerad miljö”.

Orsaken till att vi nu lämnar tillbaka tillstånden är tudelad:

* I samband med flytten till andra sidan fältet så har vi rivit vår varmhangar där vi  tidigare kunde bedriva större underhåll. Att bygga upp en egen verkstad skulle bli för dyrt. Under en övergångsperiod så har LFK hyrt plats i gamla Skywayshangaren, men eftersom denna sålts till Saab så är detta inte möjligt hur länge som helst framöver.

* Transportstyrelsens tillstånd kostar för mycket och med det låga flygtidsuttag vi haft i år så hämtar vi inte hem dessa kostnader på samma sätt som för AOC:t.

I stället för att fortsätta bedriva en egen underhållsverksamhet inom LFK har vi valt att lägga ut detta på en extern firma i form av IAPS där LFK tekniker Håkan har sina egna tillstånd att bedriva underhåll och kontinuerlig luftvärdighetsbevakning.

Fortsättningsvis så kommer LFK att fokusera mot kärnverksamheten, d.v.s. utbildning av piloter inom ramen för tillståndet i vårt ATO samt att ge möjlighet för klubbmedlemmar att hyra klubbens flygplan.

Vår tekniske chef Lasse slutar därmed på klubben efter två års anställning. Vi får tacka honom för den tid som varit. Håkan kommer att fortsätta vara anställd på LFK under en övergångsperiod där han framför allt skall avveckla vårt reservdelslager samt säkerställa att nödvändig dokumentation över statusen på våra flygplan arkiveras eller förs över till CAMO.