Ny bränsleanläggning

P1050613Idag så genomförde vi en första utbildning för att LFK medlemmar och flygplansägare på Norra Plattan ska kunna använda den nya tankanläggningen. Trots kyla och en mycket hal platta så samlades ett trettiotal medlemmar från de olika klubbarna.

Vi fick en genomgång i hur man gör daglig tillsyn. Det handlar om att dränera tanken och kolla efter eventuella skador. Innan man tankar så måste man kolla i loggboken för att se att detta är utfört. Om inte så ska den som tankar kunna göra detta själv.

Det kommer även att behövas utföras veckotillsyn samt att en gång per månad läsa av räkneverken så att vi kan fakturera de som har egna tanknycklar. Styrelsen har skickat ut en förfrågan till medlemmarna om några (4 st) kan tänka sig detta som medlemstjänst under 2015.

P1050622Sam Linde blev första LFK medlem som tankade ett flygplan, SE-IUD. Allt funkade bra. Dock så var det halt, så man får se upp. En nackdel med tankarnas placering är att plattan lutar svagt mot dräneringen som finns strax framför tankarna.  Det gäller därför att vara försiktig när man kör fram flygplanen mot tanken.

Manualer för hur man tankar finns i MyWebLog:s filarkiv. Det kommer också att finnas en manual i värmestugan i hangaren. De som ej är LFK-medlemmar kan få filerna utskickade om de har behov.

Tanknycklarna placeras på varje flygplans nyckelknippa. Denna nyckel behövs för att ge el till tankpumpen samt för att starta räkneverket.

Till och börja med så är det endast 91/96 tanken som är färdig att använda. 100LL kommer att bli klar inom kort. Fram tills dess får de som vill ha 100LL fortsätta tanka på Shell vid den gamla plattan. Observera att DA-20 och Bulldog kräver 100LL! Shell kommer dock att avveckla sin tank och det fylls för närvarande inte på mer bränsle där. Vi får tanka sär så länge det finns bränsle. Det finns med andra ord en viss risk för att vi blir utan 100LL någon vecka mellan det att Shell har tomt i sin tank och att vi får igång vår egen 100LL tank.

Klubben kommer också att gradvis gå över till 15W50 som olja till motorerna. Detta då Lycoming och Hjelmco rekommenderar denna olja när man använder 91/96. Detta då 91/96 är blyfritt och därmed saknar lite av den smörjande effekten. Dock så kommer vi att använda slut på de flaskor med W80Plus som finns i oljeförrådet.

Fördelen med 91/96 är det lägre priset. Dessutom så får vi bättre argument mot de som anser att man inte ska hålla på med motorflyg p.g.a. blyet i bränslet då 91/96 är blyfritt!

Det lägre bränslepriset på 91/96 resulterar också i att klubben kan sänka priset på uthyrning av PA-28. SE-KII kommer med full insats att kosta 950 kr/h. Även DA-20 kommer att få sänkt pris, även om 100LL inte blir lika mycket billigare. Vi planerar med 950 kr även för den nästa år.

Fördelen med egen bränsleanläggning är att vi kan spara pengar. Vi kan även få in en del pengar för klubbens drift. De första åren kommer dock inte tanken att generera något överskott då det tar ett tag att hämta igen investeringen. Nackdelen är att det blir en del extra arbete för klubbens medlemmar.

Ett stort tack till Peter Curwen som lagt ner ett stort jobb på att få igång den nya tankanläggningen.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *