Sista pusselbiten saknas ännu…

I fredags så tackade vi av klubbens tekniker Håkan. LFK beslutade i höstas att vi inte skulle bygga upp någon egen underhållsorganisation på andra sidan fältet efter vår flytt. I stället så kommer vi köpa upp underhållet av våra flygplan av Håkans firma IAPS. Men det är inte bara klubben som behöver nya lokaler. Även IAPS kommer förr eller senare att tvingas att flytta från nuvarande lokaler i Skywayshangaren.

En flygklubb är ett pussel bestående av många bitar. Tidigare så hade vi tillgång till alla bitarna själva. Framöver så kommer vi att fokusera oss på kärnverksamheten, d.v.s. utbildning av nya piloter, uthyrning av flygplan till FFK och Brandflyg samt medlemsflygning. Men detta går inte att genomföra om vi inte har tillgång till ett bra underhåll av våra flygplan.

Vi har i år lyckats få till bra lösningar för hangarplatser för våra flygplan, ett nytt klubbhus och en ny bränsleanläggning. Men allt detta står och faller på om det kommer att finnas underhållsmöjligheter på Saab-fältet. Om underhållet försvinner från Saab-fältet så kommer klubben att tvingas flyga flygplanen till verkstaden med ökade kostnader som följd. Vi kommer att behöva beställa teknisk hjälp för att avhjälpa fel med långa väntetider.

Kommunen har en vision för GAC-området. Det intressanta för vår klubb är hur vägen fram mot denna vision ser ut? Vilka villkor får de som vill etablera sig vid GAC? Hur stort är intresset?

Fakta är att GAC behöver en underhållsverkstad och andra mer kommersiella aktörer som har råd att utveckla området. Det behövs några som startar upp verksamheten för att andra ska lockas dit.

IAPS förhandlar just nu med kommunen. Men det finns också andra kommuner som visar intresse och där priserna för att etablera en verksamhet är betydligt lägre. Norrköping lockar med bra markpriser och med en färdig infrastruktur i form av vatten, el, fjärrvärme och kabel för Internet. På GAC saknas det både fjärrvärme och Internet och markpriserna är höga.

Hur kan de vara så höga kan man fråga sig? När klubben initialt försökte låna pengar till klubbhusbygget så var intresset från bankerna mycket lågt. De ansåg att området inte hade exploaterats tillräckligt ännu och att det därför fanns stora osäkerheter i att låna ut pengar för att bygga då man inte visste vad marken i praktiken var värd.

Nu gäller det därför för Linköpings kommun att visa var man står och gå från ord till handling. Betyder begreppet “Flyghuvudstaden” något? Klubben har fått bra stöd, men det behövs en helhetssyn för att få igång övrig verksamhet i området. Detta kan inte ligga på enskilda handläggare att bedöma, utan det måste tas policybeslut för hur man vill få igång verksamheten på GAC. Visionen måste nås steg för steg.

Idag kan inte markpriserna vara så höga som de är. Om det skulle byggas en ny järnvägsstation och om flygplatsterminalen flyttar till det planerade området så kommer värdet givetvis att stiga i framtiden. Men någon måste vara först. Om ingen startar verksamheten så kommer visionen aldrig att inträffa.

LFK kan just nu inte göra annat än att hoppas på en bra lösning. Sista pusselbiten måste komma på plats!

Tack Håkan för de år som du arbetat som anställd på LFK. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans, men i nya lokaler på GAC!

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *