Gamla klubbhuset 1943-2015

02 Klubbhus 1943Ett klubbhus historia är inte helt enkelt att följa. Oftast så är det flygplanen eller personerna som står i förgrunden i berättelserna. Men tittar man på gamla bilder i arkivet så dyker klubbhuset upp lite då och då i bakgrunden. De exakta årtalen är inte helt enkelt att bestämma, då det ibland skiljer sig i datum som står på fotografier och datum som står i gamla nummer av Kontakten och vår jubileumsbok från 1983. Tyvärr saknas också en hel del äldre nummer av Kontakten i vårt arkiv.

67 Invigning klubbhus -43Vårt gamla klubbhus invigdes 1943 av dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf. Men faktum är att det hade ett par år på nacken redan då. Innan LFK övertog huset så stod det placerat på norra sidan av fältet och nyttjades av Saab provflygavdelning. Tyvärr har jag inte lyckats hitta några bilder av hur det såg ut vid den tiden, men eftersom det finns ett rum på nuvarande Saab provflyg med exakt samma form som rundeln som fanns på LFK klubbhus så misstänker jag att man flyttade en del av det gamla provhuset från norra till södra delen av fältet och i samband med detta så kunde LFK så att säga få det som blev över.

03 Tidig bild klubbhusPå en av de första bilderna på klubbhuset från 40-talet så ser man glada LFK-medlemmar med sina segelflygplan framför klubbhuset. LFK hade en segelflygsektion fram till 1973 då LFSK bildades. Under kriget så var flygbränsle hårt ransonerat, så det var mest segelflyg förutom ett och annat pass som målgång för att luftvärnet skulle ha något att öva mot.

EPSON MFP image

På en annan tidig bild av klubbhuset så ser man klubbmärket från 1952 på fasaden mot fältet. På baksidan på bilden står det 1955, vilket verkar stämma. Skorstenen har fått en annan överdel, så troligtvis så har uppvärmningen ändrats. Ett litet staket har satts upp mellan klubbhuset och fältet för att förhindra barn och lösa hundar från att komma in i farozonen från propellrar.

60På en annan bild från samma tidsperiod så ses ett antal av klubbens flygplan framför klubbhuset och trähangaren samt servicehangaren. Närmast ses SE-ATU. Det var en havererad Piper J3 Cub som LFK köpte från Bulltofta 1948. LFK mekaniker Kalle “Flaps” renoverade den och sedan flög den i LFK regi fram till 1957. I bakgrunden, delvis skymd, står med stor sannolikhet SE-ADN, en D.H. 60 Gipsy Moth allmänt kallad “Pontus”, som köptes in 1938 och flög i LFK fram till 1957. Den sista är troligtvis SE-AZT, en Luscombe 8A Silvaire, som flög i LFK mellan 1952 och 1956. Med andra ord så är bilden tagen någon gång mellan 1952 och 1956.

70Här står ett antal LFK:are med Kalle i mitten uppställda framför en J3 Cub (svårt att se vilken individ det är, men av färgen att döma SE-ATU). Klubbhuset är som vanligt med i bakgrunden.

1962

 

På en annan bild syns SE-CMU, en Mooney M20B, som köptes 1962 och såldes 1963. Någon har pyntat rundeln med ett par blomlådor. Det gamla klubbmärket är borttaget och eftersom LFK bytte klubbmärke 1963 så är bilden troligtvis tagen under det året.

Sedan dess har klubbhuset byggts ut i etapper.

EPSON MFP image

1961 (? enligt datering på fotografiet till höger, men det kan inte stämma då SE-CMU enligt ovan köptes in 1962) så byggdes den södra delen med lektionssal. En extra entré byggdes i passagen mellan ursprungsdelen och tillbyggnaden. Klubbmärket på fasaden är det samma som hängt med till nya klubbhuset!

 

66

1979 (? ritningarna till bygglovet är daterade 1979-01-15) så byggdes den norra sidan ut med två extra rum till höger om rundeln. Dessa nyttjades under de sista åren som rum för skolchef och som planeringsrum med briefingdator. Rampen upp mot den nuvarande entrén sattes på plats för att även handikappade skulle kunna komma in i huset.

På bilden ovan kan man se LFK flotta av Cessna. SE-FKR, en Cessna 150, i förgrunden köptes in 1970 och såldes 1977 (? 1977 enligt jubileumsboken, men bilden ovan måste vara tagen tidigast 1979, så det kan inte stämma).

År xx så togs den gamla entrén bort. Det har även gjorts en del större omflyttningar av väggar inuti klubbhuset. Bl.a så slogs två rum ihop för att öka expeditionsytan. I årsberättelsen från 1998 nämns att flera ALU-arbetare tjänstgjort på klubben under året med bl.a. upprustning av lokalerna (se Kontakten nr 6 1998).

År 2003 (se Kontakten nr 2 2003) genomfördes en större renovering av klubbhuset och man hittade då asbest i golvet till lektionssalen.

Det sista större arbetet vi gjorde på vårt gamla klubbhus var att 2013 måla om det inför vårt 80-årsjubileum. Då visste vi inte att vi bara två år senare skulle flytta till andra sidan fältet.

Klubbhuset, som berättats om i ett tidigare inlägg, även använts som den första terminalen för passagerarflyget från Saabfältet. Mellan 1979 och 1983 så använde AMA-flyg LFK klubbhus för att ta emot sina passagerare. Det ska under denna tid ha funnits en ankomstdisk strax till höger efter den nuvarande entrén, men jag har tyvärr inte hittat några bilder på den.

I och med rivningen av gamla klubbhuset så klarade vi också av våra åtaganden. Mindre än 1,5 år efter att vi fick vårt besked att vi måste flytta så har vi rivit och sålt tre hangarer, byggt en samt rivit ett klubbhus och byggt ett nytt.

Nedan är bilder från rivningsarbetet. Det är sorgsna bilder, men handen på hjärtat. När vi rev loss väggpaneler och tak så upptäckte vi en hel del som var i mycket dåligt skick. Det hade kostat klubben en hel del pengar att renovera de gamla byggnaderna om vi hade stannat kvar på andra sidan fältet. Klubbmedlemmarna fick slita för att plocka loss all inredning. För att få ner priset för rivningen så skulle vi “källsortera”, d.v.s. plocka bort alla rör, all el, fönster och dörrar samt så långt som möjligt all isolering.

Cirkeln har i detta fall också slutits. Vårt nya klubbhus står inte långt från det ställe där flygutprovningens barack stod, som sedan blev vårt klubbhus 1943. Avslutningsvis på samma sätt som när Sverige byter kung, klubbhuset anno 1943 är dött, länge leve klubbhuset anno 2015!

IMG_0020

IMG_0068IMG_0080

IMG_0082

IMG_0103

IMG_0132

IMG_0136

IMG_0146

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *