Ett hål i mitt hjärta…

02  Klubbhus 1943Tillsynshangaren, servicehangaren, plåthangaren… Kärt barn har många namn. 1938 kom den på plats efter att ha köpts in från Tyskland. Hur gammal den var redan då är svårt att säga utan att gräva sig djupt ner i arkivet. Men nu är tiden i LFK:s tjänst förbi.  Idag så står plattan utanför klubbhuset tom.

I boken “Mot vidare horisonter. Allmänflyg under 50 år i Linköpings Flygklubb 1933-1983” finns följande att läsa.

“Alltsedan starten har flygverksamheten förlagts till ASJA/SAAB:s flygfält där klubben först kunde disponera en av ASJ:s byggnader som hangar vilken dock 1938 ersattes av en från Tyskland inköpt hangar.”

Exakt hur anskaffningen gick till framgår inte av boken, men med tanke på att svensk och tysk flygindustri hade täta samarbeten under 30-talet så kan man tänka sig att en klubbmedlem på resa i Tyskland fått reda på att det fanns en hangar till salu och därför snabbt slagit till.

När man läser Claes Smiths inlägg i samma bok så är ägandeförhållandena bakom hangaren en smula vaga.

“Vi hade en plåthangar, som antogs tillhöra klubben och var placerad vid gamla flygfältet ungefär vid SAAB:s nuvarande garage intill staketet mot ASJ.”

Under många år så var det en oisolerad plåthangar. Men, sommaren 1978 så renoverades hangaren, isolerades och ett värmesystem installerades. Läs Håkans tidigare inlägg om hur det förbättrade tillvaron för våra mekaniker. I det inlägget finns också en bild från uppförandet av hangaren år 1938.

När styrelsen i slutet av förra året fick reda på att vi skulle få flytta vår verksamhet till andra sidan fältet så tittade vi på möjligheterna att flytta med nuvarande hangarer. Vi fick svaret från den byggfirma vi anlitat att Tillsynshangaren, Car-porten och plåthangaren var möjliga att flytta. Den stora trähangaren och klubbhuset var inte det. Kostnaden för flytten skulle dock bli hög. Eftersom alla flygplan inte skulle få plats i dessa tre hangarer så var vi även tvungna att titta på nyanskaffning av hangar för att täcka klubbens behov. Tanken var då att ha plåthangaren för att ställa två flygplan i och anmäla intresse för fyra platser i den nya hangaren. Servicehangaren skulle vi ha för underhåll i uppvärmd miljö.

När planerna på att bygga en ny hangar lades fram så var det inte längre politiskt möjligt att flytta de gamla hangarerna. I kombination med att vi tittar på nya lösningar för det tekniska underhållet av klubbens flygplan och därför inte längre hade behov av en egen varmhangar för underhåll så beslöt vi oss för att så fort som möjligt sälja Tillsynshangaren och Car-porten och hyra in oss på sex platser i den nya hangaren. Den snabba försäljningen berodde på att vårt tillfälliga arrendeavtal för marken under dessa delar av klubbens yta endast är giltigt till den sista april i år.

Vi fick kontakt med en byggfirma i Strängnäs som i sin tur skulle sälja den till Lettland. När de lettiska byggarbetarna den 14 mars började demontera hangarerna så upptäckte de till sin glädje och förtret att Tillsynshangaren var mycket gediget konstruerad. De visste hur man byggde hangarer på 30-talet och tilläggsisoleringen från 1978 var även den välkonstruerad. Demonteringsarbetet, som först var planerat till att vara avklarat på ett par dagar, tog därför en och en halv vecka. Med facit i hand så ska vi nog vara rätt så nöjda med att vi inte försökte flytta hangaren själva.

Nedmonteringen fick också en del konsekvenser för klubben. Det visade sig att all el, vatten och telefoni till klubbens fastigheter gick via en elcentral i Tillsynshangaren. Eftersom det var klubbens äldsta byggnad så var det kanske inte så oväntat. Elen fick vi hjälp med att koppla ur, men när telefonanslutningarna kapades så blev vi och de som kapade kabeln överraskade av resultatet. Det visade sig inte vara bara telefonen som blev urkopplad, utan även Internet, klubbens vindmätare och betalkortsautomaten till Shell:s tankanläggning. Men efter att snabbt införskaffat 3G telefonabonnemang och 4G Internetabonnemang samt att efter ytterligare en veckas arbete kopplat ihop ett par av de kapade telefonkablarna så funkar vår kommunikation och det går åter att använda kortautomaten för tankning.

Lite bilder från demonteringen:

P1030651Tillsynshangaren och Car-porten vid tiden för försäljningen

20140222_130702_resizedInuti Tillsynshangaren

1924545_10203593927673469_228470527_n14-03-16: Först måste Car-porten demonteras

1505657_10203619934043612_1777890931_n (1)14-03-19: En naken Tillsynshangar utan isolering

10151851_10201670511189214_122978276_n (1)14-03-22: Taket nedmonterat

P103071914-03-25: Endast grunden kvar…

Men det är inte bara nedmontering av klubbens fastigheter som pågår under 2014, utan även nybyggnad. På gårdagens klubbmöte så presenterade Nicke den detaljplan som nu finns definierad av området på Norra Plattan. Det återstår en hel del arbete, men det börjar klarna kring hur vårt nya klubbområde kommer att se ut. Hangaren är under upphandling och för klubbhuset finns det ett par bra förslag på lösning. Jag återkommer till detta i ett inlägg mycket snart.

Ett långt kapitel i LFK historiebok är avslutat. 1938 – 2014. 76 år i LFK regi. En av de gamla trotjänarna har lämnat oss.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *