Årsmöte

L1035309I måndags så höll LFK sitt ordinarie årsmöte i Flygets Hus. I vanliga fall så väljs den nya styrelsen på årsmötet, men eftersom LFK valt att göra detta redan på Höstmötet så innebär det att årsmötet fokuserar på årsredovisningen från föregående styrelse samt att mötet ska ge föregående styrelse ansvarsfrihet. Därför så hade vi i år valt att mötet delas upp i två delar.

En inledande del där föregående ordförande Göran Berséus gick igenom verksamhetsberättelsen och årsbokslutet samt en avslutande del där den nuvarande styrelsen berättade om planerna för klubbens flytt till Norra Plattan samt införda  och planerade ändringar som t.ex. den nya IT-infrastrukturen.

Årsberättelsen för 2013 visade att ekonomin hade stabiliserats, men att medlemsantalet och flygtiden sjunkit. Medlemsaktiviteterna hade drastiskt stigit under året toppat av 80-årsfesten. För 2014 räknar vi med en sänkning i flygtidsuttaget beroende bl.a. på att Saabfältet kommer att hålla stängt för renovering under sommaren. Flygplanen kommer att under denna tid ombaseras till Norrköping.

Mellan de två delarna så bjöds på Bullens korv samt kaffe och kaka. Det delades ut priser för vinnarna av LFK:s landningstävlingar “Gripen” och “Nattugglan”. Mer om detta i ett senare inlägg.

Dessutom så tackades Göran av för sina år som ordförande. Som minne fick han en tavla på klubbens flygplan framför vår nuvarande trähangar. En tavla i mindre format på samma bild har satts upp inne på klubben och kommer att finnas i det nya klubbhuset för att komma ihåg hur det såg ut under 2013.

Under den avslutande diskussionen så presenterades den nya hangaren och klubbhuset. Det uppstod många frågor kring bygget, men jag tror att de flesta medlemmar fick en god inblick i hur det nya klubbområdet kan komma att se ut om mindre än ett år. Hangaren kommer att beställas inom någon vecka och sedan kommer markarbetet att sätta fart. Klubbhuset finns det ett antal olika lösningar på, men i första hand är det tänkt som “Aeronauternas hus” och inte bara för LFK, utan också för de andra flygklubbarna i Linköping.

Mötet var välbesökt. Ca 40 medlemmar hade dykt upp.

P.S: Filer från årsmötet finns på myWebLog under “verktyg/filarkiv/års och medlemsmöten/2014”.

Bild 1 mini

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *