Brandflyg

BrandLinköpings Flygklubb genomför på uppdrag av Länsstyrelsen brandbevakning över Östergötland. Vi samarbetar med Norrköpings Flygklubb, NAFK, och har delat upp Östergötland i en Norra slinga som NAFK bevakar och en Södra slinga som LFK bevakar. LFK har idag inget eget Bruksflygtillstånd, utan verksamheten bedrivs inom ramen för KSAK Bruksflygtillstånd.

Brandflyget startade på 50-talet i Sverige och stöttar räddningstjänsten med att lokalisera bränder innan de hinner växa till sig. Det innebär inte bara att skogsägarna undviker att få stora skogsarealer nedbrända, det minskar också kostnaderna för räddningstjänsten då de kan snabbt bekämpa bränder innan de växer sig stora, vilket kräver stora resurser att släcka.

Vi flyger i besättning om två personer. En pilot och en spanare som har kontakt med SOS Alarm via radiosystemet RAKEL. Besättningarna är frivilliga och tjänstgör utan lön.

Kravet på en pilot är att han ska ha ett PPL och minst 100 h flygtid. Dessutom måste han ha genomfört brandflygutbildning och blivit utcheckad av en instruktör på brandflygrundan och hur man hanterar radio, kartor m.m. För en spanare finns det inga krav på flygtid, för övrigt är utbildningskraven desamma som för piloten.

LFK medlemmar: Instruktioner för LFK brandflygsberedskap ligger i MyWebLog filarkiv.

Se aktuella risker enligt MSB Skogsbrand spridningsprognos.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *