Flyga gratis

LFK har idag ett av Sveriges lägsta flygtimpriser. Med insats så kan man hyra en fullt IFR-utrustad PA-28 eller en DA-20 för 950 kr/h. Men det går faktiskt att flyga billigare än så. Rent av gratis!

Brandflyg

Genom att deltaga i LFK brandflyg så får du ingen lön, men du får flygtid. Verksamheten bedrivs under KSAK Bruksflygtillstånd. En runda tar ca 2h och är det stor brandfara så kan det bli två rundor samma dag. Under en solig sommar går det med andra ord att skrapa ihop många timmar om man är beredd att offra timmar på stranden mot timmar i ett varmt flygplan. Dessutom bidrar du till LFK ekonomi och stöttar samhället genom att minska risken för att skogsbränder växer sig stora. Kravet för att få flyga som pilot i brandflyget är att du har minst 100 h flygtid och är influgen på de aktuella flygplanstyperna som används. Idag PA-28 eller DA-20. Dessutom måste du vara i flygtrim så att du får ta passagerare, d.v.s. din spanare. Det innebär minst tre starter och landningar de senaste 90 dagarna.

Bogsera segelflyg

Våra vänner i segelflygklubbarna har behov av någon som drar upp dem i lufthavet. Även här utgår inga ersättningar annat än den flygtid som man får när man bogserar. I Linköpings närhet är det bl.a. Linköpings Segelflygklubb som håller till i Finnspång och Motala Flygklubb i Motala som behöver bogserförare. Då flygpassen är korta så innebär det många tillfällen till att träna landning på korta gräsfält.

Regelverket kring bogserflyg styrs av LFS 2008:23. Har du ej segelflygcertifikat måste du minst ha 100 h flygtid på aktuell kategori av flygplan. Utöver LFS så är det Segelflyghandboken som styr verksamheten. Artikel 641 innehåller samma texter som LFS och tar upp villkor och utbildningsplan. Artikel 425 är specifika rutiner för flygbogsering av segelflygplan. Artikel 420 tar upp säkerhetsbestämmelser. Artikel 421 tar upp signaler vid flygbogsering. Sist och minst så tar artikel 426 upp bogsering i dubbelsläp, något som mycket sällan nyttjas. Sedan har varje klubb egna klubbregler som förtydligar kraven från de centrala reglerna samt tar upp lokala flygregler och tips & tricks baserat på erfarenhet från de aktuella flygplanstyperna inom klubben.

Fälla fallskärmshoppare

Likt segelflygarna behöver fallskärmshopparna någon som tar dem upp i luften. Linköpings Fallskärmsklubb är en av de närmaste klubbarna som kan behöva piloter.

Flygning med fallskärmshoppare regleras av LFS 2008:22. För fallskärmshopparnas del så styrs verksamheten av SBF – Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet. Kravet är att man som pilot har minst 200 h total flygtid. Dessutom ska det finnas en godkänd klubbhandbok som reglerar bl.a. nödrutiner om något skulle hända under fällning.

FFK

Frivilliga Flygkåren använder sig av LFK flygplan och piloter för sin verksamhet. Kravet för att flyga för FFK är minst 200 h total flygtid. För vissa typer av uppdrag är kravet minst 300 h total flygtid. Du måste dessutom genomgå FFK utbildningar. Inom FFK får du bl.a. utbildning på lågflygning. Förutom flygtiden så får man inom FFK även ersättning för förlorad arbetstid om man måste ta ledigt för uppdragen och övningar.

Tjänsteresor

Varför inte hyra ett av LFK flygplan för din tjänsteresa? I många fall så går det att spara både pengar och tid genom att resa med eget flygplan i stället för bil. T.ex. tar en resa till Ronneby med PA-28 ca 1,5 h. Samma resa med bil tar 3,5-4h. En resa till Visby tar 1h. Man kan alltså ta sig tur och retur på en dag och hinna genomföra ett möte. Samma resa med bil kräver oftast en övernattning.

Enda nackdelen är givetvis att man måste planera resan och boka ett flygplan i tid och när väl resdagen kommer så kan väder och vind stoppa det hela. Men å andra sidan så har t.ex. SJ heller inte 100% garanti att nå destinationen.

Kontrollera med ditt företag vad de har för policy för denna typ av resor. Märk väl att ditt företag inte kan beordra dig att genomföra en flygning eller att ta med passagerare, för då blir det helt plötsligt en kommersiell flygning som du inte får genomföra med ett PPL!

Flyga med kompisar

Detta är en av de flygaktiviteter som det debatteras mest om ibland privatflygare. Vad får man göra eller inte? Vad får man ta betalt för? LFK har sedan vi lade Östgötaflyg i träda inget eget AOC eller Bruksflygtillstånd. Därmed så får vi som klubb inte syssla med passagerarflyg eller kommersiell verksamhet! Det enda vi kan göra är provlektioner inom ramen för vårt skoltillstånd.

Vad får man då göra som privatflygare?

En sak är i varje fall helt klar. Med ett PPL så får man inte bedriva kommersiell flygning! Men detta hindrar givetvis inte att din kompis kan stå för delar av kostnaderna med flygningen. T.o.m. hela kostnaden om han och du är överens om detta. Men du får inte ta betalt för dina tjänster!

Vilka är då mina vänner?

Börjar man sprida verksamheten för långt eller t.o.m. annonserar ut sina tjänster, även om man bara tar betalt för kostnaden med flygtiden så är man ute på tunn is. Då börjar du närma dig gråzonen med svarttaxi och liknande verksamhet. LFK har gett ett tillstånd för vår studentförening LuFF som får flyga med medlemmar i sin universitetsklubb.

Regelverket är i övrigt att du ska minst ha utfört tre starter och landningar de senaste 90 dagarna för att få ta passagerare.

Att flyga med släkt och vänner är ett bra sätt att få bekanta i din omgivning att få pröva på att flyga, vilket kan resultera i ett flygintresse och en möjlig framtida pilot.

Sammanfattning

Även med ett PPL finns det många möjligheter att få gratis flygtid. Men förutom för flygning inom ramen för FFK verksamhet är det inte tillåtet att få ersättning för sin arbetstid.

Det principiellt viktiga är att det är du som är befälhavare ombord och att du alltid ska känna att du har rätt att säga nej till en flygning.

Bogserar du segelflyg så är det du som avgör om vädret är OK eller om banan är tillräckligt lång med avseende på segelflygplanets vikt. Ska du t.ex. skjutsa en kompis svensexa eller en kusins svåger så är det du som måste kunna säga nej om vädret inte håller, även om det innebär att kompisarna blir besvikna.

Det är detta som är grunden till regelverket om att man med ett PPL inte får sälja sina tjänster då det kan resultera i att man som pilot känner sig tvingad att genomföra ett uppdrag och t.ex. flyga i för dåligt väder.

LFK + LSFK = SANT!

IMG_0777LFK och Linköpings Segelflygklubb – LSFK har genom åren haft olika nivåer av samarbete.

LFK bildades 1933. Under kriget så var flygbensin en bristvara och Flygvapnet stöttade startandet av Segelflygklubbar för att utbilda framtida militära piloter. LSFK bildades 1940, men redan 1942 så slogs klubbarna ihop till en. Detta förhållande höll fram till 1973 då man delades upp i två klubbar igen. En av orsakerna var att LSFK då höll till ute på Malmen, medan LFK mest höll till på Saab-fältet.

För några år sedan så blev det stopp på både segelflyg och fallskärmshoppning ute på Malmen. LSFK flyttade då sin verksamhet till Finspång där man fortfarande håller till.

Men på vintrarna så har LSFK hyrt lokal i LFK gamla hangar för att kunna putsa på sina segelflygplan. Då hangaren skulle rivas så uppstod frågan var segelflygarna skulle hålla till om vintrarna.

Eftersom LFK fick tag på ett klubbhus med gott om plats så beslöt sig LSFK att man var intresserad av att hyra delar av bygglokalen för sina vinterprojekt. Det innebär att Cubrenoveringen framöver kommer att samsas om utrymmet med ett antal segelflygplan. Mycket trevligt!

För att visa på att klubbhuset nu inte enbart är för LFK verksamhet så sattes idag även LSFK klubbskylt upp på väggen mot vägen. Välkommen LSFK till Pilotgatan 10!!

Läs mer om Segelflyget inom LFK i vår jubileumsbok från 1983.

Stairway to Heaven (uppdaterad)

Många ungdomar som önskar bli piloter har tidigare avskräckts av de stora kostnaderna. Utbildningen bestod då i stort sett av två delar, PPL – Private Pilot License med en kostnad på ca 100.000 till att få ett certifikat och IR – Instrument Rating med en ytterligare kostnad på ca 100.000. Varje steg innebar för många ur ekonomisk synpunkt ett för högt trappsteg att kliva upp på.

På senare år så har dock utbildningsreglerna sakta men säkert börjat ändras till det bättre. Det har tillkommit ett antal utbildningssteg samt att man numera återgått till att kunna räkna till sig erfarenhet från segelflygning. Detta gör att varje steg inte blir lika dyrt, att det går att dela upp utbildningen och därmed också kostnaderna under fler perioder och mellan dessa perioder flyga på egen hand för att öka sina kunskaper och ackumulera flygtid som behövs för nästa trappsteg.

LFK – Linköpings Flygklubb har ett tätt samarbete med LFSK- Linköpings Segelflygklubb och ser det som ett naturligt första steg för ungdomar att börja med segelflyg.

Segelflygcertifikat

Reglerna för Segelflygcertifikat finns i TSFS 2013:16. Elevtillstånd som krävs för att få flyga solo (EK – Enkel Kommando) och ta C-diplom kan tidigast fås det år eleven fyller 15 år. För att få certifikat måste man fyllt 16 år. Utbildningen ska innehålla minst 50 starter och 15 timmars flygtid. Totalt kostar ett C-diplom och Segelflygcertifikat ca 27300-32900 kr. Detta kan sedan kompletteras med en behörighet för TMG – Touring Motor Glider, d.v.s. ett segelflygplan som har en motor för att komma upp i luften. Detta kräver minst 6 h utbildning i TMG samt ytterligare teoriutbildning.

Not: Senast 8 april 2018 kommer även Segelflygcertifikaten att följa EU regelverk och då kallas för SPL – Sailplane Pilot Licensce eller LAPL(S). Se Segelflygförbundets hemsida. För att få ett SPL/LAPL(S) ska man ha flugit minst 15 h, varav 10 med instruktör och max 7 h i TMG. En intressant ändring är att man med de nya reglerna kommer att få flyga solo, d.v.s. själv från 14 års ålder i Segelflygplan!

Motorflygcertifikat

Det är inte helt enkelt att läsa sig igenom regelverken för vad som krävs för ett Motorflygcertifikat. Reglerna för Motorflygcertifikat beskrivs i TSFS 2013:12 och TSFS 2013:22. Dessa svenska regler lutar sig i sin tur på (EU) 1178/2011 som i sin tur har ett antal uppdateringar, bl.a. (EU) 245/2014 som förtydligar reglerna kring EIR och (EU) 2015/445 som förtydligar reglerna kring LAPL. Sedan är det tyvärr delar av EU regelverken som Transportstyrelsen ännu inte har infört i Sverige. Transportstyrelsens måldokument för LAPL(A)/PPL(A) finns att läsa här.

För de som inte till att börja med tänker fortsätta med instrumentflygningscertifikat är LAPL(A) – Light Aircraft Pilot License nästa steg i utbildningstrappan. För att få flyga solo (EK) måste man ha fyllt 16 år. För att få ett certifikat måste man fyllt 17 år. Min flygtid för att få ett certifikat är 30 h på motorflygplan eller TMG. Har man ett LAPL(S) och minst 21 h på TMG så kan man konvertera till ett LAPL(A) om man flyger minst 3 h utbildning i ett motorflygplan med instruktör samt genomför ett förnyat flygprov med kontrollant. Har man tagit sitt LAPL(A) enbart på TMG så kan man konvertera till SEP – Single Engine Piston om man flyger 3 h i ett motorflygplan med lärare.

Not: LAPL(S) och LAPL(A) certifikaten gäller enbart inom EU. Vill man flyga utanför EU så är det SPL/PPL som gäller!

PPL(A) går att ta direkt eller genom att bygga på sitt LAPL(A) med ytterligare 15 h flygtid, varar 10 h med lärare. OBS: Det är hårdare medicinska krav för PPL(A) än för LAPL(A). Det går också att konvertera från ett LAPL(S) med TMG om man har minst 24 h TMG samt genomför ytterligare 15 h i motorflygplan med instruktör. Teorin är den samma för LAPL(A) och PPL(A). Ålderskraven likaså. I EASA nya regelverk så går det med andra ord att direkt utbilda sig till PPL(A) på en TMG. För att få ett PPL(A) utan tidigare flygerfarenhet skall man ha genomfört minst 45 timmar i ett motorflygplan (SEP – Single Engine Piston) eller TMG, varav 5 h kan genomföras i en simulator.

Både LAPL(A) och PPL(A) går att bygga ut med mörkerbehörighet, NQ – Night Qualification. Denna utbildning innebär ett lektionspass och 5 h i luften, varav minst 3 med instruktör. För piloter med LAPL(A) certifikat krävs ytterligare ett par timmars utbildning för att erhålla den grundläggande instrumentflygning som är del av PPL(A) utbildningen, men inte LAPL(A).

KSAB har gett ut ett dokument som beskriver skillnaderna mellan LAPL(A) och PPL(A).

Not: I EASA och Transportstyrelsens dokumentation pratar man bara om konvertering från LAPL(S) till LAPL(A) och PPL(A). SPL har samma behörigheter som ett LAPL(S), men hårdare medicinska krav. Detta borde innebära att konverteringskraven från SPL till LAPL(A)/PPL(A) är densamma som från LAPL(S).

Linköpings Flygklubb erbjuder sedan vintern 2014/15 utbildning för LAPL(A)PPL(A) och NQ.

Instrumentflygningscertifikat

För att ta ett instrumentflygningscertifikat så krävs det att du har ett PPL(A), NQ och har minst 20 timmars loggad distansflygning för EIR eller 50 timmars loggad distansflygning för IR(A). Dessa timmar kan flygas under LAPL(A)/PPL(A) utbildningen, på egen hand efter färdigt LAPL(A)/PPL(A) och som del av instrumentutbildningen.

Teoripaketet är det samma för både EIR – En route IR och IR(A) – Competency Based Aircraft Instrument Rating.

Med ett EIR så måste man starta och landa i bra väder enligt VMC – Visual Meteorological Conditions, men får flyga sträckflygning i moln. Utbildningen består av 15 h flygning i luften med instruktör.

Med ett IR(A) så får man starta och landa i dåligt väder med hjälp av instrumentinflygningshjälpmedel. Utbildningen består av 40 h flygning, varav max 10 h i simulator av klass FNTP I eller 25 timmar i simulator av klass FNTP II/FFS får tillgodoräknas. Linköpings Flygklubb har en FNTP I certifierad simulator som ska återuppbyggas i det nya klubbhuset. Har man tidigare erfarenhet av instrumentflygning som del av EIR-utbildningen eller instrumentflygning på egen hand efter EIR-utbildningen så får upp till 30 h tillgodoräknas. Minst 10 h måste dock flygas i luften med instruktör.

Linköpings Flygklubb erbjuder sedan vintern 2014/15 utbildning för både EIR och IR(A).

Sammanfattning

Inte helt lätt att få en överblick över hur en bra utbildningsgång ser ut. Det är många nya regelverk och många typer av förkortningar. Men nu börjar det kanske äntligen ljusna för kommande generationer av piloter. Den totala kostnaden för ett PPL(A) + IR är ungefär lika stor som tidigare, men varje steg i trappan är mindre omfattande och kostar mindre än vad det gjorde bara för något år sedan.

Namnlös

I jämförelsen ovan så har jag räknat med 500 kr/h för TMG och 1000 kr/h för att hyra ett instrumentutrustat motorflygplan för egenflygning. De exakta flygtiderna/kostnaderna för respektive certifikatnivå är individuella då inlärningstakten skiljer från elev till elev. De blå rutorna är utbildningssteg som genomförs på en flygskola, s.k. ATO – Approved Training Organisation. Exakt hur kraven på ATO för Segelflyg kommer att se ut är ännu inte klart. De gröna rutorna är flygning som en elev gör efter att han fått sitt certifikat för att förbereda sig inför nästa steg.

Kan vi sedan bara få ner myndighetskostnaderna och den extra avgifterna på blyfritt flygbränsle så kan vi kanske vända på trenden och börja utbilda fler piloter i Sverige.

Uppdaterad 15-07-12, 18:01

Förutom en utbildningsgång från nybörjare till PPL+IR så har även LFK breddutbildningar på kursutbudet. Vi erbjuder Avancerad Flygning samt Roteflygning. Detta är bra sätt att ytterligare öka sina flygkunskaper. Dessutom så har vi ett tävlingsprogram med tävlingarna Gripen och Nattugglan där medlemmar kan träna sina färdigheter att flyga med precision.

Julklappar till alla

I somras hade vi ett fantastiskt Fly-In när Linköpings Flygklubb fyllde 80 år. Men vi var ju inte den enda jubilaren som var med och arrangerade tillställningen. Linköpings Segelflygklubb och Linköpings Fallskärmsklubb fyllde bägge 40 år i år. Dessutom fyllde Malmens Veteranflygklubb 25.

Som tack för ett bra år så delade LFK i söndags ut ett par kombinerade julklappar och födelsedagspresenter till de övriga klubbarna.

Julklappen var en vacker tavla med Per Wernholms fina bild från formationsflygningen innan vår Fly-In i somras med LFK 2xPA-28 och 2xDA-20 samt en av MVFK Safirer. Den andra Safiren satt fotografen i. Dessutom fanns det piloter och passagerare från alla fyra klubbarna i de olika flygplanen. Med andra ord en bra bild som representerar det goda samarbetet mellan flygklubbarna i Linköping.

Närbild på tavla som överlämnades

I senaste numret av TIFF finns en artikel om MVFK:s 25-årsjubileum.

Nedräkning!

3…2…1…Lift Off!

Nu närmar sig LFK 80 Fly-In med stormfart. Lördagen den 24 augusti, d.v.s. om mindre än två veckor, så är det dags.

I tisdags kväll så hade vi ett sista planeringsmöte med representanter från Linköpings Fallskärmsklubb och Linköpings Segelflygklubb. Det mesta är på rull. De flesta frågetecken är uträtade. Nu fattas det bara att vi får ett antal medhjälpare som hjälper oss att nå vårt mål.

LFK kommer att sköta mottagning av flygplan samt bevakning av området. Vi ska även ta emot besökare, dela ut program, sälja kaffe, kakor och glass. Kontrollera toaletter. Plocka upp skräp och ta bort fulla soppåsar. Visa upp vår klubbs verksamhet m.m. På fredag kväll så ska vi förbereda avspärrningar och utställningar. På söndag ska vi städa upp området. Detta kräver frivilliga insatser från medlemmar. Skriv upp era namn på listan på flygklubben.

En Fly-In eller flygdag är en chanstagning. Blir det dåligt väder så är det bara de riktiga fanatikerna som dyker upp för att titta på flygplanen som står kvar på backen. Men å andra sidan om vädret blir bra så kan det komma hur mycket folk som helst.

Vi har tagit höjd för ca 2000 personer, 300 bilar och ett trettiotal flygplan. Utrymmet, matförsäljningen och antalet toaletter är anpassade för denna mängd. Detta är också vad vi har beskrivit i vår ansökan för att få anordna en offentlig tillställning till Polismyndigheten i Östergötland. Får vi ihop så många så är i varje fall jag oerhört nöjd.

Programmet ser i varje fall på papperet mycket bra ut.

Vi startar redan på fredag kväll med en överflygning över invigningen av Linköpings stadsfest. Två stycken PA-28, två stycken DA-20 och en PA-18 med reklamsläp kommer att ca 17.55 flyga över invigningsplatsen i centrum. Jag ser gärna att medlemmar som är i centrum tar foton och film när vi flyger över som vi kan visa upp på lördagens Fly-In.

Tyngdpunkten ligger på att få allmänheten att prova på hur det är att flyga. Vi kommer att erbjuda prova-på-lektioner med motorflyg, segelflyg och tandemfallskärmshoppning. Vi har en helikopter från HeliAir Sweden som kommer att erbjuda korta rundflygningar över fältet. Vi har en flyguppvisning över lunchen med starka kort som Biltemas Spitfire, Saab B 17, Saab Safir, Scottish Aviation Bulldog, BA-11 och fallskärmshopp. Vi har utställande företag som Proavia och Unmanned Systems Group. Linköpings Universitet kommer att presentera sin nya Masterutbildning i flygteknik samt exempel på studenternas flygtekniska projekt. EAA kommer att visa upp pågående hemmabyggprojekt. ÖFS kommer att sälja flyghistorisk dokumentation och presentera Flygvapenmuseum. NuLink, Flyghuvudstaden och Aerospace Cluster Sweden kommer att presentera Linköpings samarbetsprojekt inom flygteknik.

Vi kommer att korv, glass, kaffe, läsk och kakor till försäljning.

Alla tre klubbarna kommer att presentera sig själva och rekrytera elever till vinterns utbildningar.

Sist men inte minst så kommer vi att ha ett lotteri. Första pris är en pröva-på-lektion i en PA-28 eller DA-20. Andra pris är ett presentkort på pröva-på-lektion med segelflyg. Tredje pris är en rundflygning med HeliAir Swedens helikopter. Dessutom lottar vi ut tröstpriser med saker från Disney Pixars senaste film “Flygplan”. Jag har skapat en Facebookgrupp kallad LFK80 Fly-In. De som gillar denna grupp och delar med sig av länken dit kommer att få en gratislott. man visar upp att man delat med sig av länken på sin mobiltelefon eller liknande hos någon av klubbarnas bord där även lotterna kommer att säljas. Övriga får köpa lotter för 10 kr/st. Dragning kommer att ske efter flyguppvisningen, ca 13.00. Jag ber alla medlemmar att dela denna länk på sitt Facebookkonto och uppmana alla kompisar att göra det samma. På så sätt får man snabbt ut ett budskap på Internet.

På kvällen kommer vi att ha en liten hangarfest där de som jobbat med festen eller flugit uppvisning kommer att bjudas in. Alla andra som är intresserade betalar 150 kr/person. Öl och vin kommer att finnas till försäljning.

Har besökare och gästande piloter en trevlig dag så har vi ett bra utgångsläge inför kommande år. Försvarsmakten håller ibland flygdagar i stor skala på Malmen och dessa år ska vi inte ens försöka konkurrera, utan i stället visa upp oss där. Men de år då inget anordnas på Malmen så kommer årets Fly-In att förhoppningsvis visa på att det finns ett uppdämt flygintresse hos allmänheten i Linköping med omnejd. Nästa gång kan vi sikta lite högre!