Precisionsnavigering

Precisionsflygning består av två grenar. Landningstävling har vi redan tagit upp. Den andra grenen är precisionsnavigering.

Förra onsdagen (5 juni) så hade vi medlemskväll med genomgång av hur man tävlar i precisionsnavigering. Två av våra rutinerade medlemmar som deltar i tävlingar och som även ska deltaga i årets SM stod för teoriutbildningen.

Precisionsnavigering består av ett planeringsmoment och ett utförandemoment. Planeringen startar klockan 00:00. Man ska komma till salen där planeringen genomförs 5 minuter innan och har rätt att gå in 3 minuter innan. Det genomförs kontroll för att säkerställa att man inte har några elektroniska hjälpmedel. Här är det navskiva och E6B kalkylator som gäller!

Man har 30 minuter på sig att göra en navigering där man får en rutt med punkter och avstånd mellan punkterna. Sedan ska man beräkna färdvinklar, magnetisk kurs med vindupphållning (baserat på önskad TAS som ska ligga mitt i envelopen för aktuell flygplanstyp, PA-28 vanligtvis 80 kts samt vind som anges på dörren när man kommer in), Ground Speed och Time on Leg. Denna beräkning lämnas in och poängbedöms.

Därefter får man ut datorberäknade värden och har ytterligare 30 minuter på sig att preparera kartan. Till sin hjälp får man ha ett rutnätspapper med tidslinjer för olika Ground Speed. På banan finns det brytpunkter som är markerade med bokstäver. Dessa skall passeras rakt över och man får straff för tidsfel > 5s. Noggrannheten på kartan ger inte möjlighet till bättre än +-2-3 s. Sedan finns det hemliga brytpunkter som anges med tecken på marken. Dessa skall man pricka in på kartan under flygning. Slutligen har man med sig ett antal foton som på objekt som man ska hitta från luften och markera in på kartan.

Klockan 01:15 så ska man starta från banan. Sedan gäller det att passera startlinjen vid en viss tidpunkt. För att försvåra det hela så har man ett antal hemliga tidkontroller som ska passeras +-0,5 nm fel. Det innebär att man kan ligga lite fel under navigeringen bara man prickar in de hemliga kontrollerna rätt. D.v.s. ett visst inslag av tur utöver skicklighet! Med sig i flygplanet har man en GPS-logger som används för att föra över flygningen till tävlingsledningens dator.Det är inte som förr att det står kontrollanter ute på marken vid varje punkt. Bra, då det gör att tävlingarna kräver mindre personalresurser!

Lektionen avslutades av att vi elever fick göra en planering. Först så fick vi beräkna kurs och fart och sedan rita in det på karta. Inte helt lätt då vi nog alla glömt bort hur man använder en E6B.

Det finns GPS-logger att låna på klubben. Tanken är också att skapa ett antal träningsbanor som intresserade kan få nyttja.

En bra kväll! Samma kväll passade vår blivande motorflygchef, Nils-Erik Peterson att visa upp sin nyanskaffade PA-28 Turbo Arrow, D-ENGM allmänt kallad “Günther Martin”. För att fira detta bjöd han på grillad korv.

Visning av “Günther Martin”

Det är aldrig för sent att börja tävla. Måndagen den 17 juni går den fjärde deltävlingen i klubbens landningstävlingsserie av stapeln.

OBS: klubben har som policy att bekosta en medlems första tävling utanför klubbens regi, s.k. “debutanttävling”. D.v.s. flygtiden som går åt under själva tävlingen, inte till eller från tävlingsplatsen.

Tack till Lars Östling och Torbjörn Ohlén för genomgången. Dessutom lycka till på SM!

Debatt: Klubbmärken

Vid mitt besök på Stegeborg förra veckan så noterade jag en sak. Våra klubbflygplan är helt anonyma! Andra klubbar har ofta någon typ av klubbmärke eller text som talar om var flygplanet hör hemma. För våra flygplan så ska man vara mycket kunnig och känna igen registreringen eller fråga piloten. Jag tycker att det är synd att så många flygplan och piloter från LFK deltog i Stegeborg, men ingen av besökarna märkte det. Massor av gratisreklam som klubben missade med andra ord.

Men vad ska vi ha för markering på våra flygplan?

Enklast är att ha en text med “Linköpings Flygklubb” på sidan av flygplanen. Jag såg en maskin på Stegeborg från Västerås FK som hade just detta. Enkelt och lätt att se. Även den oinvigde förstår var den kommer från.

Västerås FK Cadet (bakom alla coola LFK-piloter)

Ett annat är att måla vår klubblogo på motorhuven eller fenan. Problemet som jag ser med detta är att vår klubblogo är ganska så anonym. LFK kan stå för vad som helst. Det finns t.ex. ett LFK till i Linköping, Linköpings Fallskärmsklubb. LFK kan också vara Lidköpings Flygklubb. Jag tog upp detta i ett Facebookinlägg och responsen blev blandad. En del ville gå tillbaka till vårt förra märke, medan vissa ville behålla det nuvarande.

På bilden ovan så ser ni våra klubbmärken genom åren:

1933. KSAK logo med texten Linköpings Flygklubb. Antagligen var det för att visa den starka anknytningen till riksförbundet. På den tiden fanns det få klubbar och de var små, så det gällde att stå enade.

1952: Inspirerade av den växande flygverksamheten och civila flygbolags märken.  Framför allt misstänker jag att det är Pan Am som gett inspiration till märket. Skulle också kunna vara inspirerat av Detroit Red Wings klubbmärke, men det finner jag en smula mindre sannolikt.

1963: En smula kubistiskt. Kanske det låg i tiden med en växande konstnärlig Flower Power rörelse? Det enda som jag hittat som skulle kunnat inspirera var gamla F 12 divisionsmärke. L stod där för den 12 flottiljen.

1973: Lite “Fem myror är fler än fyra elefanter” över detta märke. Populärt barnprogram på den tiden. Jag skulle dock vilja tro att det är seriefiguren “Fritz von Flaxen” från den saligt insomnade serietidningen “Pilot” som stod som förebild. Enda problemet med denna teori är att “Fritz” dök upp i “Pilot” först 1976. Men LFK kanske var en föregångare även då?

2007: Vårt senaste byte. Lejonet är Linköpings stadsvapen och vingarna ger koppling till flygverksamhet. Inte alls dumt egentligen, men som sagt var lite för anonymt.

Mitt förslag är följande:

Vi behåller klubbmärket som det är! Möjligtvis renritar det en smula då jag tycker det översta vingparet inte riktigt passar in. Detta duger alldeles utmärkt som t.ex. blazermärke. Men för klubbmärke på flygplan och på väggen på vårt klubbhus så skulle jag vilja lägga till texten “Linköpings Flygklubb” i en cirkel kring märket samt årtalet 1933 för att visa att vi är en av Sveriges äldsta klubbar. Det passar dessutom extra bra nu när vi fyller 80. På planen skulle jag dessutom på sidorna lägga till texten “Linköpings Flygklubb” så att det tydligt syns var de kommer från.

Det vore trevligt om vi kunde få ett samlat beslut om detta i närtid för att märka upp flygplan och klubbhus lagom till vår Fly-In den 24 augusti.

Vad tycker ni? Kolla runt på de övriga KSAK-klubbarnas hemsidor och titta på deras klubbmärken för inspiration.

Debatt: Flygning Vid Okontrollerad Flygplats

Undertecknad besökte landvägen den mycket trevliga tillställningen som MAF anordnade på Stegeborgs flygfält (ESVE) på nationaldagen. Solen sken och 25-30 flygplan fanns på plats och säkert ett par tusen besökare. En på det stora hela mycket fin dag i flygets tecken!
Som Björn redan i tidigare inlägg berört så var det stundtals hektiskt i trafikvarvet och komplexiteten ökade genom de vitt skilda sorters aerodyner  som trängdes på samma plats, flygplan, helikopter, gyrokopter, R/C och olika sorters UL.
Via den portabla flygradio jag hade med mig kunde jag under dagen följa trafiken och med ledning av det jag hörde och såg så är det ett under att inget allvarligt tillbud inträffade denna dag. Trafik- och radiodisciplinen var under all kritik.
 
Här är några exempel på vad som hände och vad som gjordes fel av de inblandade.
Arrangörens misstag: R/C tilläts flyga utan kontroll eller passning på flygradio, R/C och normalklassad trafik kom i konflikt vid flera tillfällen. R/C utförde ”godisbombningar” som gjorde att stora skaror barn sprang ut på landningsbanan(!)utan att koordinering med annan trafik fanns. Helt vettlöst! Arrangören hade tidvis passning på flygradio bl.a. för rangering men mycket sporadiskt och överskred upprepade gånger gränsen till vad som är tillåtet, d.v.s. ägnade sig delvis åt flygledning, tyvärr utan större kontroll på läget. Detta ökade riskerna avsevärt då många piloter lätt invaggas i tryggheten av ett ”kontrollerat luftrum”.
Besökande flygplans misstag: Jag bevittnade åtminstone tre fall där flygplan som jag efter landning kunde konstatera var utrustade med radio kom in helt radiotyst! En av piloterna ursäktade sig inför mig med att han tappat bort frekvensen… Tänk er själva, mycket trafik, utan flygledning (eller med jönsiga försök till sådan) och så kommer några stollar in i trafikvarvet på lågan helt oannonserade!
Många av de piloter som faktiskt hade upptäckt att de har en radio ombord och hade lyckats skruva in rätt frekvens misslyckades ändå med att på ett klart och tydligt sätt annonsera 1) anropssignal 2) position 3) höjd 4) avsikt och flera ropade upprepade gånger på ”Stegeborg radio” och avvaktade ett svar som såklart aldrig kom eftersom fältet kan antas sakna flygtrafikledning. En pilot hade dessutom nog aldrig klarat en audiogramundersökning och nej, det var inget fel på hans radio.
Vid ett tillfälle var det så otydligt att ett flygplan och en helikopter kom på kontrakurs med varandra utan att någon av dem kunde anses ha haft en aning om vart den andra befann sig med mindre än att de råkat på syn på varann. Själv hukade jag mig och bad en bön att de faktiskt såg varann och förbannade mig själv att jag inte hade en transciever, men det gick bra… Helikopterpiloten fick sedan den mycket berättigade frågan över radio ”vad sysslar du med egentligen??”  Fältet har sedan en tid också nya banindikatorer, 07/25 istället för 08/26, det var till stor förvirring då många uppenbarligen inte hade aktuellt underlag med sig ombord.
Jag måste säga att jag är chockad över hur dåligt det var ställt med mångas kunskaper i kommunikation i allmänhet och radiokommunikation i synnerhet. För att inte tala om färdplanering och grundläggande överlevnadsinstinkt. Av de med kortare utbildning, segelflygare och UL-piloter har jag (tyvärr) lärt mig att inte förvänta mig så mycket genom åren men att även de med PPL-utbildning i vissa fall saknar sådana grundläggande färdigheter var en omskakande och besvikelsefylld erfarenhet. Om trafikledning saknas, var förberedd, avisera hellre en gång för mycket på radio vart du är och är på väg, koordinera dig med annan trafik och se till att alla har samma bild av läget och vad som förväntas hända.
Självklart så kom också många andra besökande som hade alla de nödvändiga färdigheterna, bland annat de från Sveriges största flygklubb  😉
Jag rekommenderar alla och envar att dra lärdom av det jag meddelat här, men också att spendera 10 minuter med H50P-kompendiet ”FlygningVid Okontrollerad Flygplats”  som tar upp alla de här sakerna och många till!
/Bengt Bergholm

Nationaldagsfirande på Stegeborg

I torsdags så ombaserade alla LFK:s flygplan till Stegeborg för att deltaga i MAF Fly-In. Vädret var strålande och det var massor av flygplan och besökare på plats. På marken blev det trångt och alla besökare visste inte riktigt hur man betedde sig kring flygplanen. Jag fick t.ex. säga åt folk att inte röka i närheten av mitt flygplan. Jag såg t.o.m. en liten grabb hänga sig i bägge armarna på pitotröret till Yak-52:an till ägarens stora fasa.

Varför kombinationen MAF och Stegeborg?

MAF – Mission Aviation Fellowship är en kristen organisation som genom flygtransporter stöttar biståndsinsatser i katastrofområden runt omkring i världen.

Stegeborg är ett fält som bedrivs i privat regi. I närheten finns Hamnkrogen som har mycket bra mat och trevligt läge vid vattnet. Jag rekommenderar ett besök under sommaren. På onsdagar brukar man ha en smaskig grillbuffé.

“Congo Queen” lågpassage innan landning

I luften fick vi se uppvisning av Yak-52 och SK 61 Bulldog. Dessutom så kom Åke Jansson från Vallentuna Aviatörsförening med sin DC-3 “Congo Queen” och bjöd på ett par fina lågpassager över fältet.

Att angöra fältet var en intressant upplevelse. När jag kom in så hade jag tre flygplan före mig på finalen och två bakom. Det gällde att se och synas! Bra träning i att uppträda på okontrollerade flygfält. Tyvärr så hade inte alla besökare riktig disciplin. Jag anser att man ska komma in över plats och sedan gå in i ett vänstervarv om inget annat så säger. Nu anslöt flygplan direkt på medvinden lite hur som helst.

Det jag saknade var att våra flygplan inte har någon som helst markering om att de kommer från Linköping och LFK. Jag kommer att ta upp denna fråga i ett senare inlägg!

På Facebook vimlar det av bilder från Stegeborg. Här är en del som Bengt Bergholm lagt upp.

Affisch klar för utskick

Rykande färsk från pressarna är vår snygga LFK80 affisch. Vår skolchef Jonna har visat sig ha dolda talanger som layoutdesigner! 🙂 Den kommer vi att skicka ut till KSAK-klubbar. Vi har lagt ut den på Facebook och rekommenderar medlemmar att sprida den.

Vi har haft ett uppstartsmöte med representanter från de övriga Linköpingsklubbarna.

* Linköpings Segelflygklubb
* Linköpings Fallskärmsklubb
* Malmens Veteranflygklubb

Jag håller på att ta fram ett antal brev som ska gå till Linköpings kommun och flygrelaterade företag i Sverige. Tanken är att LuFF kommer att sköta kommunikationen med flygföretagen för arbetsmarknadsdagen.

Men nu måste vi gå från tanke till handling. Just nu så behöver därför vi få tag på frivillig hjälp från våra medlemmar så att vi kan dra igång ett antal arbetsgrupper.

* PR
* Mat
* Flygplansmottagning
* Bevakning
* Hangarfest

Vi kommer att sätta upp en anmälningslista på klubben. Du kan även anmäla dig genom att kontakta någon i styrelsen eller svara på veckomailet.

På klubbens hemsida så ar vi skapat en särskild LFK80 sida som kommer att uppdateras allt eftersom vi har mer information att gå ut med.

Motorlös

Nu har äntligen motorn demonterats från SE-KEG för att konserveras. Tyvärr så upptäckte vi en del korrosion på insidan av cylindrarna samt beläggningar runt ventilerna. Vi ska undersöka vad som behövs göras för att få motorn i bra skick igen.

Demonterade cylindrar från SE-KEG motor

Min misstanke är att detta beror på två saker:

1 – Vi flyger för lite per år. Detta är en av konsekvenserna av att kostnaderna för privatflyget gått upp. Extra skatter på flygbränsle. Förhöjda avgifter för certifikat och skolor. Konsekvensen blir att flygmaskinerna mår sämre och flygtrimmen sjunker. Knappast något som ökar flygsäkerheten?

2 – Vi magrar för sällan. Detta gör att motorerna går för rikt och det bildas blyslagg som sätter igen tändstift m.m. Jag kommer att ta upp detta i ett särskilt inlägg på Kontakten i närtid.

Arbetet har stått rätt så still de senaste veckorna. Tyvärr så har mängden aktiviteter på klubbens onsdagskvällar snott en del av arbetskraften från SE-KEG projektet. Det är bra att det händer saker på onsdagskvällar på klubben, men vi kanske bör sprida lite mer på gracerna? Under sommaren så går det nog fortsatt bra med onsdagskvällar för SE-KEG projektet, men efter sommaren så kommer vi nog att byta kväll.

Det har nu börjat dyka upp delar som vi beställt. Nu kan vi därmed snart börja sätta ihop vingarna och grundmåla dem innan det är dags för dukning.

Nyheter kring MyWebLog

Vi som jobbar med att införa myWebLog (MWL) gläder oss över att se det i användning.
Som väntat har ett antal justeringar på flera ställen fått göras. Vissa syns inte direkt, men vår förhoppning är att upplevelsen när man använder MWL stadigt kommer att förbättras.
De som berör de flesta av oss gäller det man som användare kan se. För att lättare kunna använda MWL som avsett har vi ändrat lite i medlemsguiden.
Vi har sidomarkerat (“changebars”) de stycken som ändrats för att spara tid för alla de av oss som redan läst den.
Guiden finns tillgänglig på klubbens hemsida under “Medlem”>”Dokument”, länk här (inloggning krävs). 
Som stöd under testperioden har vi även en checklista under “Medlem” > “Dokument”, länk här (inloggning). 
Dessutom har vi märkt att det kan vara svårt att veta vilken sorts flygning man skall välja när man registrerar. Hjälp finns nu i slutet på medlemsguiden och separat på samma plats som dokumenten ovan, länk här (inloggning).
För de som missat den ursprungliga informationen finns den att läsa här
Till sist vill vi på nytt understryka vikten av att under testmånaden registrera all flygning i såväl MWL som resedagböckerna och dagbeskedet.
Självklart är allas synpunkter välkomna!

/MWL-Gruppen

Uppfräschning pågår

Som ni säkert vet firar LFK 80 år i år och detta ska firas med ett Fly-In lördagen den 24 augusti samt en middag på själva ”födelsedagen” den 16 november. På vårt senaste styrelsemöte kom vi fram till att vi inför vårt Fly-In måste snygga till klubbhuset lite grand och vi beslutade att onsdagen den 3 juli skulle bli ett bra arbetstillfälle. Först var tanken att den 3 juli skulle vara en vanlig grillkväll där styrelsen bjuder in klubbens medlemmar för att umgås och äta lite gott men nu blir det alltså en arbetskväll med grillning där vi självklart både hinner umgås och jobba lite innan vi äter.
Ett första steg i uppfräschningen har varit att ta ner den stora enen som stod i rabatten utanför lektionssalen. I ett av veckobreven som Björn har skickat ut efterfrågades någon som skulle kunna ta ner enen och vips… dagen efter var den borta. Själv var jag iväg på långnav den dagen och när jag kom tillbaka vid 16-tiden och skulle kliva upp på trappan till klubbhuset fick jag känslan av att något inte var som vanligt, jag vände mig om och såg direkt att enen var borta.  Igår fick även den stora granen utanför lärarrummet stryka på foten och gör att det blir lite luftigare i vår lilla trädgård.
Det krävs fortsatt en del arbete för att snygga till runt stubben samt i våra rabatter och om någon av er medlemmar känner att det där med rabatter är ”min grej” så är det fritt fram att planera inköp av blommor, små buskar och jord. Om någon är intresserad av detta uppdrag så hör av er till Carina för mer information. Varför inte komma ner till klubben en onsdagskväll och jobba lite? För er som har missat det så är onsdagskvällar = klubbkvällar och då har man chansen att sticka ner till klubben och ta en fika, prata flyg, renovera KEG eller kanske påta lite i rabatten om man tycker att det är roligt.
Johan och granen innan motorsågen gjorde sitt

Ett stort TACK till vår ”skogshuggare” Johan Linder som fällde både granen och enen!

/Jonna Johansson

Kolla alltid tanklocket

…eller hur man ser till att ens släktingar aldrig mer vill flyga med en (kan ju vara ett tips, kanske)

För många år sedan erbjöd jag min farbror Lasse skjuts hem till Västervik från Linköping, för jag tyckte lite synd om honom ty hans hustru hade dragit runt med Lasse på IKEA i vad som verkade med tanke på hans uppsyn dryga två veckor. 

Nåväl, jag lockade med att han skulle få åka i en frän maskin med god sikt och stark motor och var dessutom läckert lackad i silver och röda ränder, han nappade direkt.

Ut till klubben och jag började snegla upp mot himlen och konstaterade att regn i luften men skaplig molnbas så inga problem.

In med farbror i vår MF15/17 SE-XCF (-underbar maskin med ett tragiskt slut ) och spänner fast honom tryggt och säkert,och sen misstag nr ett,kollade bara oljan men gick ej runt maskinen…. Hoppade in och började checklistan och här måste nog påpekas om jag blundar ser jag hela brädan och spaken, trottle, prop och mix och till och med kan känna i handen känslan av dessa när man gick igenom startproceduren,tom plasten på checklistan.Sjukt, ja men underbart….

Motorn gick igång som alltid väldigt snällt vid kallstart och vi taxade ut för start bana 11, tornet var stängt å efter start vänstersväng för att korsa banan mot VIST som utpasseringen hette förra seklet.

Redan i svängen efter start ser min farbror lite blek ut och kan bero på att molnbasen var nog lite lägre än jag trodde, lugnt tänkte jag 1000ft med lite stratus på 700, funkar nog men sen råkade min farbror titta ut åt höger och frågar med darr på rösten- ” Skall det se ut sådär på vingen med locket på trekvart?”

-“Nej” ,svarar jag med lugn stämma ” inga problem vi landar och sen är det bara att stänga och sen far vi vidare” jo jo.

Svänger final 11 och är etablerad lugnt och stadigt då på en höjd av 10 meter över banan motorn lägger av och som tur är märker inte Lasse detta för propellern vindmillar tills vi rullar på banan.

-“Oj” säger jag sen lite fånigt till farbror, “motorn stannade” .- “Soppatorsk?” frågade han då. “-Nej då,vi har gott om det”. Och det hade vi också men vad som orsakade motorstoppet var en mekanisk orsak (som jag har förträngt anledning till)

Jag prövade återstart men nada inte en enda liten tändningssuck från motorn,så efter ett visst antal minuter så gav jag upp och informerade Lasse att det blir att putta flygmaskin in till klubben igen, inte lika glad längre och man kan förstå honom för ajaj vad långt det är att putta maskiner 600m i regn som  började lätt och sen blev lite lite intensivare ju närmare taxiväg C vi kom.

 Efter en lång och blöt bogsering av MFI sa jag till min farbror att det lättar nog snart och då kan vi ta en annan maskin till Västervik. Döm om min förvåning i mitt ungdomliga oförstånd när han sa att -“Tack men väldigt mycket nej tack,det går ett tåg om två timmar och Gud vad längesen jag åkte tåg, jag älskar tåg. Har jag aldrig sagt det?”. Konstigt…

Så nu vet ni alltid gå runt maskinen innan start och vill ni inte flyga mer med släktingar så följ dessa instruktioner, nej förresten strunta i det, det finns bättre sätt att inte ta med passagerare -Säg nej helt enkelt, speciellt vid tveksamheter och dåligt väder.

Flyg mycket och länge hälsningar Per Wernholm

Start på något nytt

Kära klubbmedlemmar!

Med start på lördag 1 juni inför vi myWebLog som loggningsverktyg i LFK.

Bakgrund

MyWebLog (MWL)

MyWebLog är ett webbaserat verktyg för att administrera bokning, loggning, service och ekonomi för flygsektorn. Idag används myWebLog (MWL) av fler än 150 flygklubbar, ägarringar och flygföretag i Skandinavien.

Inom LFK kommer vi inledningsvis att använda dess loggningsfunktion, motsvarande våra flygdagböcker. Senare kommer fler av MWL:s funktioner att aktiveras.

Fördelar

Orsaken till att vi inför MWL är att minska mängden administrativt arbete och på så sätt minska våra utgifter. I tillägg får vi som piloter tillgång till aktuell status på flygplanen, aktuell information om vårt flygkonto, hjälp med våra flygdagböcker och även påminnelser om när våra certifikat, medicals e t c behöver förnyas (valbart).

Praktisk användning
Guide

Att börja använda ett nytt system betyder alltid att det kan vara svårt att göra rätt i början.
För att underlätta har vi tagit fram en användarguide för oss inom LFK. Vi understryker vikten av att alla läser guiden innan de börjar använda MWL.

Guiden finns tillgänglig på klubbens hemsida under “Medlem”>”Dokument”, länk här (inloggning krävs).
Det finns även detaljerad hjälp att få inom MWL, titta under “Hjälp”-menyn.

Test

Under tiden 1 juni till 30 juni kommer vi att använda MWL i en testmiljö för att kunna kontrollera att inga fel uppstår. Under den tiden skall alla flygningar registreras enligt det gamla systemet, precis som förr med dagbesked, parallellt med MWL.

Senare kommer dagbeskedet att successivt avvecklas.

Som stöd och checklista under testperioden har vi en checklista, även den på klubbens hemsida, under “Medlem” > “Dokument”, länk här (inloggning krävs).

Vi föreslår att man läser den i tillägg till användarguiden.
Under testperioden kommer heller inte den i MWL inbyggda funktionen med betalning via OCR att fungera helt ut, varför vi ber er vänta med att använda den tills senare.
Under tiden skall man alltså fortfarande betala in pengar på bankgirot som tidigare, och dessa inbetalningar kommer inte att synas i MWL. Beloppet som faktiskt syns i MWL kommer under testfasen att börja med noll och kommer att sjunka till negativa värden i takt med att ni loggar. Detta är helt normalt och ger oss en möjlighet att kontrollera att allt fungerar som avsett.

Dator

För att enkelt kunna registrera flygningarna kommer en bärbar dator att finnas tillgänglig på flygdisken (tack Per Bankvall för bidraget!). Följ guiden.

Det går naturligtvis bra att registrera även på andra maskiner, man måste dock göra det innan man lämnat klubben och snarast efter flygning eftersom registrering görs i tidsföljd.
Datorns batteri tillåter inte att man drar ur sladden, så låt den vara ständigt inkopplad.

Med förhoppning om att ni kommer att uppskatta myWebLog!

/MWL-gruppen