LFK:s Cubprofiler

Arbetet med SE-KEG går lite långsamt under sommaren. Vi håller på att nita fast de nya infästningarna för skevroder och klaffar. Innan det är klart så kan vi inte grundmåla och duka vingarna som planerat.

Då passar det att i stället titta bakåt i historieboken genom att belysa ett par kapitel från vår jubileumsbok som gavs ut i samband med 50 årsfirandet 1983.

Genom åren har Piper Cub haft en viktig roll på LFK. De har använts för skolning, brandflyg, viltinventering, fotoflyg, reklamsläp, kraftledningsinspektion m.m.

Många elever har fått sitt första luftdop i en Cub och många lärare har tillbringat mycket tid i dessa flygplan. Men ett par personer har dock mer än andra kopplats ihop med LFK:s Cubar.

Den förste är Karl-Erik Gustavsson, teknikern som fick ge namn åt SE-KEG. Honom har vi redan behandlat i ett tidigare inlägg. Men utan honom hade många av LFK:s Cubar inte funnits till då han mer eller mindre byggde upp dem från skrot. I jubileumsboken har han därför fått ett eget kapitel.

Den andre är Arne Kjellström som liksom “Kalle Flaps” även han fått ett eget kapitel. Han hann samla ihop imponerande 14.000 flygtimmar i olika varianter av Cubar. Det är 1 år och 218 dagar av sitt liv som han tillbringade i förarsitsen på en Piper Cub! Enligt jubileumsboken är det ett världsrekord. Kanske inte helt riktigt, men svenskt rekord med god marginal bör det nog vara.

Isaac Newton sade en gång “If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants”. Liksom Isaac byggde sin forskning med andras resultat som grund så bygger framtiden för vår flygklubb på arvet från de som varit med och bygga upp den. Karl-Erik och Arne är två av dessa. Läs därför deras historier och sprid deras arv vidare i klubben.

Nytt klubbhus

Baron_58_10Förra veckan så hölls ett allmänt klubbmöte på LFK där medlemmarna beslöt om inriktningen för det framtida klubbhuset.

Vägen framåt för den nya hangaren är sedan tidigare beslutad och klubben har valt att skaffa 6 stycken hangarplatser. (Fyra PA-28, en DA-20 och en PA-18 Supercub).

På detta möte så diskuterades i huvudsak tre förslag:

* Bygga ett nytt hus på ca 190 m2

* Flytta ett befintligt hus som är modulbaserat där varje modul är 3,5*12 meter. Totalt kan 14 stycken moduler ge upp till 588 m2.

* Temporärt hyra in oss i en industrilokal för att se om det finns bättre alternativ och inte tvingas in i en lösning för snabbt.

Efter omröstningen så stod det klart att inriktningen var att det modulbaserade huset var mest intressant. Medlemmarna tyckte att styrelsen skulle försöka flytta hela det aktuella huset då det då finns utrymme för framtida expansion av verksamheten i området. Givetvis så måste detta rymmas inom aktuell ekonomi. Klubbstyrelsen fick därför mandat att förhandla med banker om lånevillkor. Hälften av den nuvarande klubbkassan kommer att kunna användas för att delfinansiera huset, resten kommer att tas som lån från bank eller om möjligt från medlemmar. Om inte ekonomin medger att flytta hela huset så kommer färre än 14 moduler att nyttjas.

Presentationen från klubbmötet ligger på MyWebLog under filarkivet.

I det nya klubbhuset så kommer det att finnas en lektionslokal på ca 56 m2, ett fika/samlingsrum på ca 56 m2, plats för vår simulator (minst 30 m2), kök, lärarlokal, expedition, bibliotek, övernattningsrum för IR-elever och besökare samt ett par stora bygglokaler som även medger möjlighet för LFSK och MVFK att renovera flygplan under vintrarna.

En eller två av hangarplatserna ska framöver isoleras för att medge plats för större underhåll. Tanken är då att rotera flygplanen i hangaren, så att om något flygplan behöver ses över så kan det flytta in i den varma hangardelen och det flygplan som redan står där flyttas över till den lediga platsen.

Den närmaste veckan så kommer styrelsen att förhandla om arrendet för marken. Vi ska arrendera mark för både klubbhuset och en bränsleanläggning där vi planerar att ha både 100LL och 91/96.

På området finns redan hemmabyggarnas hangar. Förhoppningsvis så kommer det att komma fler aktörer och därmed vara full flygverksamhet mer eller mindre dygnet runt.

I huset kommer inte bara LFK att hålla till. LSFK har anmält intresse för att fortsätta hyra en byggplats för underhåll av segelflygplan på samma sätt som man gjort sedan klubbarna delades upp 1973. MVFK är också intresserade för underhåll av sina Safirer, men måste först säkra ekonomin inom sin förening. De privatister som hyr in sig i den nya hangaren, samt hemmabyggarna som håller till i den redan existerande hangaren och som inte redan är medlemmar i LFK kommer att erbjudas gästmedlemskap i LFK för att kunna nyttja utrymmena i klubbhuset.

Lösningen ser mycket bra ut. Dock så innebär det ökade kostnader för våra lokaler. Dessa kostnadsökningar måste vi möta genom att effektivisera vår nuvarande verksamhet.

Styrelsen kommer under 2014 att behöva en hel del hjälp från alla medlemmar för att plocka ur de nuvarande lokalerna, att förbereda för rivningen av trähangar och nuvarande klubbhus samt att inreda det nya klubbhuset.

Förhoppningsvis så kommer allt att stå klart i slutet av året och redo för PPL och IR-kurserna 2014-2015. Välkomna!

Baron_58_3

En reflektion efter kvartal ett

slangamedslangenNu är första fjärdedelen av 2014 avklarad. När jag accepterade att bli ordförande så var min plan att fokusera på medlemsaktiviteter och få igång klubben. Jag har tidigare redovisat detta i en vision för klubben samt ett mål för mitt arbete som ordförande under 2014. Men efter det att vi fick reda på att vi var tvungna att flytta så har fokuset legat på så mycket annat.

Trots detta har vi dock redan lyckats med ett antal saker:

* Hangarfrågan. Vi har sålt två hangarer och vi har skrivit på kontrakt på den nya hangaren som snart ska börja byggas på Norra Plattan. Den ska stå klar någon gång oktober.

* Klubben har fått ett ATO för att bedriva utbildning enligt EASA:s nya regelverk.

* Vi har tagit fram en ny IT-struktur med ny hemsida, ny färdplanerare och MyWebLog för bokning och redovisning av flygtid. På grund av demonteringen av Servicehangaren så var vi tvungna att snabba på införandet, vilket gav upphov till en del friktion, men nu tycker jag att det fungerar bra.

På onsdag så har vi möte om klubbhuset och kan ta beslut om vägen framåt. Det vi måste fokusera på är vilka behov klubben har och vilka ekonomiska ramar vi har för att täcka dessa behov.

Vi är inte den enda klubben som är i en liknande situation i Linköping. Jämför t.ex. med Linköpings Segelsällskap som flyttar till nya lokaler under 2014 för att ge plats åt en ny väg. Jag tycker att vi har ett bra stöd från Linköpings kommun och alla är intresserade av att vi ska finnas kvar på Saab-fältet.

Allt är med andra ord på väg att få bra lösningar. Det som dock gör mig en smula orolig för klubbens framtid är flygtidsuttaget samt hur vi hanterar våra flygplan.

Flygtidsuttag

När den nya styrelsen hade sitt första möte så lade vi bl.a. upp budgeten. Den baserar sig på ett flygtidsuttag på bedömt 1500h i år. Detta är en sänkning från ca 1650 h förra året. Vi ansåg dock att det låga flygtidsuttaget under januari och februari på grund av dåligt väder i kombination med att Saab-fältet stänger under sommarn skulle resultera i en sänkning av flygtidsuttaget.

Denna sänkning skulle egentligen resultera i en höjning av flygtimpriserna, men vi valde att behålla samma priser som förra året då vi ville motivera medlemmarna att flyga så mycket som möjligt trots att det innebär att vi äter lite grand på motor- och flygplansfonderingar. Vi ville att flygintresset skulle överleva till nästa år då vi har en hel del planer som borde ge sänkta flygtimpriser.

* Övergång till oblyat flygbränsle för våra PA-28:or sänker bränslekostnaden med ca 4 kr/L. Beräknat på ett snitt på 40L/h så resulterar det i en sänkning på  ca 150 kr/h.

* SE-KII var tänkt att få ny motor om ca 80 h. Men eftersom vi sakta men säker ska byta ut våra PA-28:or så är tanken att vi kommer att fortsätta att flyga med henne. Detta innebär att motorn går på förlängning och hon kan inte användas för skolning, men är fullt godkänd för medlemsuthyrning. Resultatet är att vi inte behöver ta betalt för motorfondering och kan sänka timpriset med ca 100 kr/h.

Tittar man på klubbens prislista så resulterar det i att medlemmarna skulle kunna hyra SE-KII för ca 1000 kr/h under nästa år om man har deponerat 18 000 i klubbkassan.

Men flygtidsuttaget fortsätter att vara mycket lågt, trots att det varit fint väder de senaste helgerna. Idag var jag på klubben och flög ett pass. Det var endast ett annat klubbflygplan i luften!

Vad beror detta låga flygtidsuttag på? Jag hoppas att det helt enkelt är så att det varit dåligt väder i början av året och nu när det fina vädret kommer så vill familj och vänner hitta på andra aktiviteter än flygning. Dock så är jag rädd för att trenden inom svensk allmänflyg med vikande flygtidsuttag drabbar även oss. Det är en hel del medlemmar som ännu inte har betalt sin medlemsavgift. Jag hoppas på att de flesta av dessa bara har glömt att betala, men vi får räkna med ett visst tapp då jag vet att en del äldre medlemmar tycker att de flyger för lite och att de då inte motiverar alla avgifter.

Flygplansvård

I onsdags kväll så var en av styrelsemedlemmarna på klubben vid 21.00 och såg att tre flygplan stod kvar ute på plattan och hangarportarna stod öppna. Detta är inte acceptabelt! Efter avslutad flygning så skall flygplanen dras in i hangaren om man inte vet att det är någon annan som ska ha dem efteråt.

Jouren stöttar om den finns på plats, men märk väl att det är inte jourens uppgift att städa upp efter medlemmar.

Vår flygplansgrupp har gjort ett bra jobb med att få fram tvättutrustning till flygplanen. Trots detta så är det allt för många som inte tvättar av maskinerna efter de har använts. Idag när jag plockade ut “min” maskin så var den i bedrövligt skick. Tydligen hade det landats på gräsfält i veckan för det var lera på hela undersidan och på översidan av klaffarna. På stabben så satt det rent av fast lerklumpar. Värmen gör också att insekterna börjat bli aktiva och mycket riktigt så var vingframkanter och motorhuv nedsmetad med krossade och intorkade rester av insekter.

Smuts inte bara ser illa ut, det påverkar även flygegenskaperna. Smuts på vingframkanter höjer stallfarten. Insekter och smuts på rutan gör att man bländas vid landning i motljus. Smuts mellan vinge och klaff kan försvåra manövrering av klaffen.

Det är lätt att torka rent efter sig direkt efter passet, men när lera och insekter suttit på ett par dagar så får man slita för att få bort detta. Nu stod jag och tvättade flygplan i ca 45 minuter efter mitt pass. Om var och en gör en grovtvätt efter varje flygning så behövs inte detta.

Tyvärr är det lätt att låta en smula gnällig när man tar upp dessa saker och jag anser att “arga lappar” inte hör hemma i ett klubbkök. Vett och etikett ska finnas i ryggraden hos medlemmar. En enkel tumregel är att lämna flygplanet i samma skick som man vill få det i nästa gång man hyr ett flygplan.

Tänk på att klubbens flygplan är vårt ansikte utåt och en flygande reklampelare för vår verksamhet. Det är ingen annan än vi medlemmar som har ansvaret för att hålla dem i bra skick. För att anspela på “arga lappen”. “Din mamma jobbar inte här, städa upp efter dig!”

Snabba ändringar (uppdaterad)

Just nu sker det stora förändringar i klubben. Det stora arbetet med att flytta klubben till andra sidan fältet för dessutom med sig en massa småändringar. Det är en hel del nytt som kommer att påverka sättet vi arbetar på.

På fredag börjar vi demontera servicehangaren och car-porten. Det visade sig dock att all el, telefonlinor och vattenanslutningar till klubben gick via servicehangaren. Antagligen eftersom det var det första huset som byggdes på området.

I tisdags så kopplades därför elnätet om. Den inkommande elkabeln kopplades förbi alla elinstallationer i servicehangaren och direkt in till trähangaren. Dock så fick vi ta ett beslut att helt kapa telefonanslutningen. Den var helt enkelt för svår att koppla förbi och eftersom det ändå bara skulle bli en temporär koppling för resten av året så beslöt vi att det inte var värt kostnaderna.

Konsekvensen av detta blev att vi blev av med Internetuppkoppling och telefonanslutning. Som tur väl var så hade vi redan börjat förbereda oss för nya IT-lösningar.

Bl.a. hade vi redan påbörjat ett arbete att lägga ut vår IT-infrastruktur på web-baserade lösningar. T.ex. så har vi infört MyWebLog för att redovisa flygningar. Vi har tagit fram en lösning för att även boka flygning via MyWebLog och denna lösning var tänkt att starta upp den 1/4. Nu tvingas vi starta upp den redan i morgon. På den obligatoriska säkerhetsutbildningen så har vi genomfört en utbildning av MyWegLogs bokningsfunktioner, men alla har ännu inte haft möjlighet att deltaga på dessa kvällar. Nästa tillfälle är den 19/3.

Den gamla hemsidan har vi haft på en server i klubbhuset. Just nu kommer man bara åt den gamla internt i klubbhuset. Vi håller på att lägga över den på ett webhotell och kommer nu att aktivera även den tidigare än tänkt.  Den nya hemsidan kommer att ha ett rejält uppfräschat användargränssnitt.

I klubbhuset finns det nu tre bärbara telefoner med en gemensam 3G basstation. Allihopa kopplade till det nya telefonnumret 013-4737803. Förhoppningsvis så ska vi kunna få tillbaka vårt gamla klubbnummer, men tills vidare är det detta nya nummer som gäller. Så fort vi bestämt vilket slutgiltigt nummer klubben ska ha så kommer AIP och Svenska Flygfält att uppdateras via NOTAM.

Internetuppkopplingen går via 4G och har en begränsning på hur mycket data per månad vi kan sända med hög hastighet. Det är beräknat att gott och väl räcka till för att surfa till vädersidor, LFV NOTAM, Jeppeson uppdateringar, lektionsförberedelser m.m. Vad det inte räcker till är att titta på filmer över nätet och vi ber därför alla medlemmar att vara restriktiva med detta när de nyttjar klubbens trådlösa nätverk.

Funktioner som tills vidare inte fungerar är vår fax samt vindmätaren. I stället för fax får man scanna in dokument och e-posta dem.

På fredag kommer byggfirman som ska demontera hangarerna. Det innebär också att det kommer att pågå arbete kring klubbhuset den närmaste veckan. Till helgen kommer jouren att få stötta med inpassering genom grinden. Vi måste vara noggranna med hur vi taxar med flygplanen kring hangarerna då dessa byggare inte är vana vid att jobba kring flygplan. Vi kommer att genomföra en säkerhetsutbildning med dem, men vi klubbmedlemmar måste stötta deras arbete så att inga olyckor inträffar.

Jag hoppas att alla medlemmar har förståelse för att vi måste ändra på rutiner och infrastruktur i klubben. Det kommer att ta ett tag att vänja sig vid allt nytt, men i slutändan så hoppas vi på att det ska bli minst lika bra som vi har haft det tidigare.

Uppdaterad 14-03-13, 21:08

Nu är den nya hemsidan igång. Det som saknas är bl.a. att få in Färdplaneraren. Bägge våra gamla bloggar (SE-KEG och Kontakten) är också överförda till hemsidan.

Urkopplingen av den gamla telefonlinan ställde till en del problem. När vindmätaren stängdes av så påverkade det alla abonnenter av vinddata kring Saab-fältet. Felet har dock redan korrigerats.

Uppdaterad 14-03-16, 22:00

Det visade sig att telefonurkopplingen ställde till ytterligare problem. Kontokortsfunktionen på vår tankanläggning var kopplad via vår telefonuppkoppling. En trådlös kommunikationslösning kommer att kopplas in. Under tiden så får vi sköta betalningen av bränsle manuellt på flygplatsterminalen.

Styrelsen 2014 är igång! (uppdaterad)

Igår höll LFK styrelse för 2014 sitt konstituerande möte samt ett första ordinarie styrelsemöte. På höstmötet valdes jag till ordförande och de övriga i styrelsen till styrelseledamöter. Men den nya styrelsen tog officiellt inte över ledningen av LFK förrän den 1 januari 2014. På det konstituerande mötet så fördelar vi arbetsuppgifterna i styrelsen.

Vi har valt ett litet annorlunda arbetssätt jämfört med tidigare år. Förr har ett antal medlemmar utanför styrelsen varit utpekade till nyckelfunktioner inom klubben. Styrelsen under 2013 har ändrat inriktning på jourtjänsten till att bli medlemstjänst där medlemmarna kan ställa upp för klubben på andra sätt än att bara finna på plats i LFK klubbhus på kvällar och helger. Tanken med den nya medlemstjänsten är att nyttja medlemmar för t.ex. ekonomi, IT, medlemsaktiviteter m.m. Under 2014 kommer en mycket viktig medlemsgrupp vara att hjälpa till med flytten av LFK:s verksamhet från nuvarande klubbhus och hangarer till norra plattan, det s.k. GAC-området.

Totalt har vi i dagsläget definierat 8 medlemsgrupper:

1 – Flytt. Rensa nuvarande hangarer och flytta över utrustning till andra sidan fältet. En viktig del av detta är vår simulator. En hel del kommer att slängas, men det som är viktigt för att bevara klubbkänslan och historien ska bevaras och flyttas över till det nya klubbhuset. Medlemmar med snickar-, el- eller VVS-behörigheter är bra att få tag på. Även medlemmar med behörighet för att köra lastbil eller tyngre släp kommer att vara eftersökta. Denna grupp är unik för 2014.

2 – Ekonomi/Administration. Då vi har dragit ner på vårt administrativa stöd i klubben till 50% så behöver medlemmar göra mer eget arbete. Vi har redan infört MyWebLog, men vi kommer att behöva mer hjälp med att planera och följa upp budget, skapa årsbokslut/deklaration samt kontrollera att flygplanens resedagböcker stämmer med redovisningen i MyWebLog.

3 – Medlemsaktiviteter. Planera flygrallyn, grillkvällar, studiebesök och Fly-Ins. Även tävlingsverksamhet i form av landningstävlingar och precisionsnavigering. LFK har historiskt sett alltid haft bra resultat inom dessa sporter och vi vill gärna fortsätta med denna verksamhet då det håller igång flygtrimmen hos våra medlemmar och bidrar till ökad flygsäkerhet. Denna grupp kommer även ta över hanteringen av vår fikaanskaffning. 2014 kommer att vara ett arbetsamt år med tanke på flytt m.m. Då gäller det inte att glömma bort att ha kul! Denna grupp är mycket viktig för att fortsätta med aktiviteter på onsdagar på samma sätt som vi drog igång under 2013.

4 – Ungdomsverksamhet. För att garantera klubbens framtida fortlevnad så krävs bra rekryteringsunderlag. LFK planerar att genomföra ungdomshelger med flygaktiviteter samt samarbete med andra flyginriktade ungdomsorganisationer i Östergötland som t.ex. FVRF, FFK Young Pilots och Flygvapenmuseum. Dessutom ska samarbetet med studenter på Linköpings Universitet inom ramen för LuFF utökas.

5 – IT. Flytten innebär att LFK behöver titta över infrastrukturen så att inte hemsidor m.m. slutar fungera när vi flyttar vår servermiljö. Vi kommer att titta på möjligheten att modernisera vår hemsida genom att lägga den på någon typ av Webbhotell samt lägga upp medlemsdokumentation på en s.k. moln-baserad lösning. Är du duktig på att hantera datorer (och inte bara spela spel), så är det här gruppen för dig!

6 – Flygplan. Vi har redan fått igång ett antal medlemmar som hjälper till med att hålla våra flygplan i bra skick. Vi behöver utöka denna grupp med medlemmar som kan hantera säkmatutrustning, laga head-sets m.m.

7 – SE-KEG. Denna grupp har redan varit igång under snart ett år och vår Super-Cub planeras vara renoverad och klar någon gång under 2015.

8 – Info/PR. Klubbinformationen internt kommer att skötas av styrelsen, men vi kommer att behöva hjälp med att exponeras utåt. Sätta upp affischer i samband med Fly-Ins m.m. Dessutom söker vi alltid efter intressanta inlägg/artiklar till “Kontakten”.

För varje medlemsgrupp så kommer en medlem i styrelsen att vara kontaktperson. tanken är att när styrelsen behöver få något utfört så samlar styrelsens kontaktperson ihop sin grupp och ger dem uppgiften. Sedan redovisar kontaktpersonen resultatet av uppgiften på kommande styrelsemöte.

På bilden ovan syns från vänster till höger:

Per Bankvall, vice ordförande och sekreterare. Ansvarig för medlemstjänsten.
Erik Bodin, vice kassör. Ansvarig för IT och ungdomsverksamhet (LuFF).
Peter Lundgren, styrelsemedlem. Flyttgeneral.
Peter Andersson, styrelsemedlem. Ansvarig för flygplansgruppen.
Björn Rystedt, ordförande. Ansvarig för klubbens tillstånd mot Transportstyrelsen, Info/PR och personal.
Stefan Ahlgren, styrelsemedlem.
Jonna Johansson, styrelsemedlem och LFK skolchef. Ansvarig för utbildningsverksamhet.
Mats Johansson, styrelsemedlem.
Per Ekhall, kassör. Ansvarig för ekonomigrupp.
Nenad Jancovic, styrelsemedlem.
Nils-Erik Peterson, adjungerad styrelsemedlem och motorflygchef. Ansvarig för klubbens flygsäkerhet.

Saknas på bilden gör Per Wernhom, styrelsemedlem och ansvarig för medlemsverksamheten samt Lars Dahlberg, adjungerad styrelsemedlem, teknisk chef och ansvarig för underhållet på LFK flygplan.

Utöver dessa styrelsemedlemmar och adjungerade styrelsemedlemmar så hjälper P-G Lundborg till med säkerhetsarbetet på klubben och stöttar med framtagandet av en SSM – Safety Management Manual. Per Söderpalm stöttar som kvalitetsrevisor och Lars Theodorsson och Håkan Börjesson stöttar som klubbens revisorer.

Protokollet från det konstituerande styrelsemötet samt det första ordinarie styrelsemötet kommer att läggas ut som vanligt på klubbens hemsida under fliken “Styrelsen informerar”.

Uppdaterad 14-01-11, 23:49
Hemsidans information är nu också uppdaterad.

LFK, basen för Flyghuvudstaden

Linköping marknadsför sig som Flyghuvudstaden. Det är logiskt med tanke på att Malmslätt ses som det svenska flygets vagga. Den svenska flygplanstillverkaren Saab har sedan mer än 80 år sitt huvudsäte för både militär och civil flygproduktion i Linköping. Enligt kommunens undersökningar så är idag ca 18.000 personer mer eller mindre direkt involverade i flygindustrin i Linköping.

Men vilken är LFK:s roll i allt detta? Är vi, som somliga tror, bara en klubb för välbetalda äldre män som bedriver en lyxsport som bullrar och smutsar ner miljön med giftiga avgaser?

Nej. Långt ifrån detta.

LFK har ca 320 medlemmar. Tillsammans med de övriga flygklubbarna i Linköping har vi mer än 500 medlemmar. Med familjer och vänner så rör det sig om tusentals personer i Linköping som har mer eller mindre direkt koppling till LFK:s verksamhet. Medlemmarna består av allt från ungdomar som pluggar på högskolan till busschaufförer, militärer, läkare och ingenjörer. Majoriteten är, liksom i många andra motorsporter, män, men det går åt rätt håll. T.ex. när jag tog mitt PPL så var vi nio elever, varav två tjejer.

Vi ser oss själva som en av pusselbitarna i Flyghuvudstaden. Vi utgör en del av den breda bas som gör det möjligt för Linköping att ha spetskompetens inom flygteknik.

LFK, en del av svensk flyghistoria
LFK bildades 1933 av piloter och ingenjörer vid ASJA, officerare vid F3 och CVM – Central Verkstad Malmslätt. Som kuriosa omvandlades ASJA till Saab år 1937, så LFK är faktiskt äldre än vår granne på Saab-fältet! Allt sedan dess så har kopplingen mot flygindustrin och Flygvapnet varit tät. Genom åren har många kända Saab-profiler varit medlemmar och ordföranden i LFK.

T.ex. var den kände flygplanskonstruktören Erik Bratt medlem i LFK. Hans gamla privatflygplan, en Jodel D 119, flygs fortfarande av ett par LFK-medlemmar och ställs in varje natt i sin hangar benämnd “Silvervingar”. Den hangar där hon haft sin hemvist sedan Bratts dagar och som tillhör LFK.

Den legendariske chefsprovflygaren Claes Smith var ordförande för LFK mellan 1948-1951. Han genomförde bl.a. de första provflygningarna med Saab B 18, J 21 och Scandia.

1954-1956 var stridspiloten Ian Iacobi ordförande. Han gjorde sig känd som frivillig pilot vid F 19 under Finska Vinterkriget och den första svenska pilot som sköt ner ett flygplan i luftstrid.

1957-1968 var chefsprovflygaren Bengt Olow ordförande. Han genomförde bl.a. de första provflygningarna med Saab 32 Lansen och 35 Draken.

LFK, utbildar och skapar flygintresse
Flygindustrin behöver ingenjörer. Men att bygga ett flygplan är inte som att programmera en diskmaskin. Det krävs förståelse för hur produkten fungerar som helhet, även om man bara är med och bygger en del av den.

Inlärning sker, enligt psykologiska teorier, på flera nivåer. Det börjar med medvetande och förståelse om ämnesområdet, fortsätter med praktiskt användande av kunskaperna för att slutligen nå eget skapande och vidareutveckling. LFK bidrar med lärande på alla dessa nivåer.

LFK har två huvuduppgifter. Den ena är att utbilda piloter. Ett fåtal av dessa hamnar längst fram i trafikflygplan i bolag som SAS. Ytterligare ett fåtal hoppar in på den militära flygbanan och blir stridspilot. Majoriteten hamnar dock inom andra yrken. Många av dessa jobbar dock i Linköpings flygindustri. Det är deras flygintresse som har varit en viktig del av deras yrkesval. Här kommer den andra av LFK:s huvuduppgifter in, d.v.s. medlemsflygningen. Det är dessa ingenjörers flygning vid sidan av arbetet som fördjupar deras kunskaper om hur ett flygplan fungerar i praktiken. Handen på hjärtat. Hade den svenska flygindustrin varit lika bra utan välutbildade svenska flygingenjörer? Hade dessa ingenjörer varit lika välutbildade inom flygteknik utan sin pilotutbildning?

Flygteknikerutbildningen på Ljungstedska gymnasiet har nytta av LFK och det övriga privatflyget i Linköping, då det ger goda möjligheter till praktik genom att hjälpa till och underhålla LFK:s flygplan.

LFK utbildar även övriga anställda vid flygteknikbolagen i Linköping. Vid sidan om den ordinarie flygutbildningen har LFK tagit fram ett utbildningspaket med teori och lite flygning i simulator och flygplan där eleverna får en god inblick i hur ett flygplan fungerar och vilka regelverk som gäller för flygning. Denna utbildning hoppas vi även ska bli intressant för fler av flygteknikbolagen i Linköping och vi tänker erbjuda den inom ramen för Aerospace Cluster Sweden där LFK är en av medlemmarna.

LFK håller kontakten med allmänheten
Linköping har 17.000 personer som är involverade inom flygindustrin, men hur är det egentligen med kunskaperna om flyg bland de övriga 133.000 invånarna? För vissa är flyg bara “buller och miljöförstöring”. De har därmed inte förstått vikten av flygindustrin för Linköping. Var kommer pengarna från som finansierar köpen av maten i butikerna, som beställer biljetterna till bion eller beställer tiden hos hårfrisören?

Efter att Linköpings Fallskärmsklubb och Linköpings Segelflygklubb fick lämna Malmen för ett antal år sedan så är LFK den enda öppna flygklubben i Linköping som har kvar sin verksamhet i själva Linköping. Det innebär att LFK är en viktig del av Linköping stads möjligheter att få invånarna att pröva på det som är Linköpings specialitet, nämligen flyg!

LFK har genom åren arrangerat ett antal flygdagar öppna för allmänheten. Allt från stora flygdagar, som den som hölls 1983 där italienska uppvisningsgruppen Frecce Triccolore medverkade, till mindre Fly-Ins med uppvisning, som förra årets 80-årsjubileum. Vi tänker fortsätta med detta. Under 2014 så planerar vi att ha ett antal tillfällen då allmänheten bjuds in för att pröva på hur det är att flyga.

Genom åren har LFK haft en omfattande ungdomsverksamhet. Denna bröts delvis loss ur LFK när Segelflygklubben knoppades av från LFK 1973. Men vi planerar att starta upp en ny verksamhet under 2014. Under 2013 så har vi haft diskussioner med Linköpings Universitet och den akademiska flygföreningen LuFF om ett ökat samarbete.

Sammanfattning
Linköping växer som stad. En mycket viktig anledning till att Linköping nått denna position är framväxten av den svenska flygindustrin. Utan flygverksamhet i Linköping hade Saab inte funnits här. Utan Saab hade Linköpings Universitet inte vuxit fram. Utan Linköpings Universitet hade inte alla starka teknikbolag i Mjärdevi vuxit fram.

LFK har varit en del av denna framväxt och ser sig själv som en viktig del även i den framtida tillväxten av svensk flygteknik i Linköping. Utan LFK, ingen bas för Flyghuvudstaden att bygga framtiden på!

Nyårslöften

Nyårslöften brukar vara saker som man i ett lätt överförfriskat tillstånd kommer på att man ska göra under det nya året. Oftast brukar det vara saker man aldrig tidigare lyckats med och troligtvis inte kommer att uppnå under det nya året heller. Sluta röka, gå ner i vikt, börja motionera m.m. Gymmen brukar vara fulla de första veckorna i januari, men sedan så återkommer den krassa verkligheten och soffliggarna blir åter soffliggare.

Själv så brukar jag försöka sätta ribban på någorlunda överkomlig nivå. Då misslyckas jag i varje fall inte med mina löften under årets första veckor.

Vad blir då årets flygrelaterade löften/målsättningar för min del?

Man kan dela upp de i personliga målsättningar samt målsättningar som jag som klubbordförande för LFK har satt upp.

För min egen del så handlar det om att flyga och ha kul. 2013 lyckades jag skrapa ihop 47,8 timmar flygtid samt 6,1 h simulatortid. Det ska definitivt inte bli mindre under 2014. Jag ska resa ut på fler Fly-Ins och flygdagar än under förra året. Jag ska slutföra min IR-utbildning. Jag ska flyga in mig på klubbens DA-20 samt MVFK:s Bulldog. Jag ska se till att få in AVA-behörighet och rotebehörighet i mina civila papper.

En av höjdpunkterna under 2013!

Ett personligt mål som kan bli svårt att nå under 2014 är att köpa en egen kärra. Antingen själv eller ihop med några kompisar. Tiger Moth-projektet ligger just nu lite på is p.g.a. hangarfrågan på Saab-fältet. Storch-projektet håller jag fortfarande på och bollar mot Transportstyrelsen. Papper är som sagt var viktiga i flygsammanhang!

Som klubbordförande så har jag ett antal viktiga målsättningar under året. Först och främst är att få till en bra lösning med nytt klubbhus och nya hangarer. Detta kommer att ta tid och kräva mycket hjälp från alla medlemmar. Inte minst att tömma alla våra lokaler på skräp som samlats ihop under 80 års flygverksamhet. Givetvis också ta till vara på värdefulla minnen som ska användas för att skapa klubbkänsla i de nya lokalerna. Vi kommer att arrangera ett medlemsmöte i slutet på januari för att gå igenom vägen framåt.

Men under tiden som detta pågår så ska vi inte glömma bort att ha kul!

Vi ska ha minst en Fly-In under året. Inte i samma skala som 2013, men ett tillfälle att bjuda hit flygande vänner och bekanta, grilla och umgås.

Vi ska ha minst ett öppet hus på Saab-fältet tillsammans med Segelflygklubben och Fallskärmsklubben. Inte helt enkelt att få till med tanke på koncession m.m., men ett måste för att Linköping ska kunna fortsätta profilera sig som “Flyghuvudstaden”. Min tanke är att ha det i samband med Linköpings stadsfest som förra året.

Vi ska utöka samarbetet med Universitetet och flygteknikbolagen i Linköping. LFK ska vara en naturlig del av främjandet av flygintresset i Linköping. Här ska vi bl.a. visa upp oss på Aerospace Forum under vecka 24.

Vi ska få någon typ av ungdomsverksamhet. Jag tittar på samarbete med FVRF/Flygpojkarna och FFK Young Pilots.

Vi ska få till ett utökat samarbete med flygklubbarna i vårt närområde. Främst är det Norrköping och Motala. Eftersom Saab-fältet kommer att vara stängt i ett par veckor under sommaren p.g.a. ny banbeläggning så kommer våra flygplan tyvärr att vara tvingade till att baseras på andra flygplatser under den del av året då många vill ut och flyga. Där måste vi få till en bra lösning så att vi kan nyttja flygplanen fullt ut.

Vi ska arrangera ett antal klubbaktiviteter under året. Bl.a. ökad nödträning i vår simulator.

Vi ska arrangera rallyn så att medlemmar får chansen att komma ut i Sverige och pröva på och landa på nya banor.

Sist men inte minst så håller Per Wernholm på och arrangerar en resa till Duxford och Flying Legends runt 12-13 juli. En av de bästa flygshowerna i Europa med massor av veteranflygplan. Jag hoppas att så många klubbmedlemmar som möjligt kommer att nappa på detta erbjudande.

Jag hoppas att jag och klubbstyrelsen ska kunna hålla alla dessa löften. En sak vet jag i varje fall. 2013 var ett bra flygår. 2014 ska bli ännu bättre! God fortsättning på 2014 till alla medlemmar i klubben och vänner runt om i Flygsverige!

Julklappar till alla

I somras hade vi ett fantastiskt Fly-In när Linköpings Flygklubb fyllde 80 år. Men vi var ju inte den enda jubilaren som var med och arrangerade tillställningen. Linköpings Segelflygklubb och Linköpings Fallskärmsklubb fyllde bägge 40 år i år. Dessutom fyllde Malmens Veteranflygklubb 25.

Som tack för ett bra år så delade LFK i söndags ut ett par kombinerade julklappar och födelsedagspresenter till de övriga klubbarna.

Julklappen var en vacker tavla med Per Wernholms fina bild från formationsflygningen innan vår Fly-In i somras med LFK 2xPA-28 och 2xDA-20 samt en av MVFK Safirer. Den andra Safiren satt fotografen i. Dessutom fanns det piloter och passagerare från alla fyra klubbarna i de olika flygplanen. Med andra ord en bra bild som representerar det goda samarbetet mellan flygklubbarna i Linköping.

Närbild på tavla som överlämnades

I senaste numret av TIFF finns en artikel om MVFK:s 25-årsjubileum.

Ordförande Göran har ordet

Jag vill inleda med att det är glädjande att LFK har kunnat återstarta KONTAKTEN. För styrelsen, klubbledningen och medlemmarna är en lätt tillgänglig information viktig för oss och även alla intressanta artiklar och inlägg.
Under året fyllde LFK 80 år vilket firades med en flygdag i samverkan med Linköpings kommuns festival i ett perfekt sommarväder. De många besökarna fick också tillfälle att själva pröva på att flyga både motor och segelflygplan eller även stifta bekantskap med Linköpings Fallskämsklubb samt träffa företag i flygbranschen. Det blev ett utmärkt tillfälle att visa det lättare allmänflyget som är en del av Flyghuvudstaden Linköping och ger både nytta och nöje det vill säga man har pilotutbildning, brandflyg, företagsflyg med mera såväl som individuell sportflygning.
I KONTAKTEN presenteras LFK händelser under 2013. Den nya inriktningen mot att vara mer flygklubb än flygföretag har till stora delar genomförts och innebär att en hel del arbets- och kostnadskrävande verksamheter med Transportstyrelsen har reducerats. Bland annat har vi i LFK:s företag Östgötaflyg haft det tillstånd som krävs för kommersiell persontransport, ett tillstånd som t ex SAS har, och det bedöms inte nödvändigt att ha för LFK framöver när vi nu ser nya möjligheter.
Linköpings Flygklubb är idag en av Sveriges största flygklubbar och har en mycket bra grund att stå på där vi äger våra 7 flygplan, hangarer och lokaler. Omgivningens växlande krav och ökade kostnader är dock krävande och resulterar i de åtstramningsåtgärder som LFK vidtagit.

Flygplatsens utbyggnad och uppdelning av reguljär och allmänflyg innebär att LFK kommer  flytta från sitt område som man haft i 80 år för att ge möjlighet till en utbyggnad kring Linköping City Airport flygterminalen. LFK deltager på detta sätt positivt till en gemensam utveckling av flygplatsen och denna kommer göras i samarbete mellan LFK, kommunala bolag och Saab.
För min egen del avslutar jag ordförandeskapet i årsskiftet efter 8 år och överlämnar styrspaken till nya ordföranden Björn Rystedt, som har en gedigen flygbakgrund.

I flygbranschen är vi vana vid höga farter men det känns som åren som förflutit sedan jag blev tillfrågad år 2006 av LFK har gått väldigt fort. De har varit mycket roliga och inte sällan komplicerade, men nu blir det mer tid till eget flygande och bättra på de 1100 flygtimmarna civilt militärt och segel som tyvärr ökat lite begränsat under denna tid.

Man kan konstatera att varje ”LFK år” har haft sina stora frågor och krävande utmaningar. Vi har i LFK under dessa år jobbat med strategiplaner och ekonomin, anställt nya chefer, skol- flyg- teknisk chef, haft omfattande och positiv samverkan med myndigheter, kommun och Saab, köpt 3 flygplan och sålt 4 plan, börjat renovering av vår Super Cub, anskaffat en kraftfull simulator och byggt tillhörande lokal, samt erhållit speciella EU och Transportstyrelse-godkända tillstånd för vår pilotutbildning, flygskola (FTO/ATO), simulator, verkstad med eget luftvärdighetsgodkännande (Part M: F, G, I) och kommersiell flygning (Bruksflygtillstånd och AOC), för att nämna större områden. Vid 75 årsjubileet invigde kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall högtidligt LFK:s nya Linköpingsanknutna logotyp.
Framöver kommer LFK ordförande, styrelse och medlemmar genomföra både den ordinarie stegvisa förnyelsen av flygplanflottan samt det viktiga och stora steget att flytta till Linköpings nya och unika General Aviation Center och Linköping Aviation Park.

Jag är övertygad om att dessa genom team work och konstruktiv samverkan blir bra och ser fram mot LFK:s fortsatta utveckling.

Det är gästerna som gör festen!

LFK 80-års fest genomfördes mod gott resultat i lördags.Platsen var Flygets Hus i Malmslätt. En klassisk miljö för en fest med flyganknytning. Temat var det glada 30-talet. Många av besökarna hade tagit till vara på den tanken och kom till festen i passande klädsel.

Charmanta damer…
…och välgalonerade gentlemän!

Maten som serverades kom från restaurang Albatross. Stort tack till Helmut och Co som även ställde upp med mat på vår 80-års Fly-In. Nicke hade dessutom fixat en specialdesignat tårta dekorerad med klubbmärket från 1933 och klubbens första flygplan, SE-ADZ den s.k. “Spetsbergs Mothen”.

Tårtan!

Roligast av allt var dock att två av klubbens tre hedersmedlemmar kunde närvara, Hans Mennborg, som dessutom också fyllde “80” i år (enligt hans tal så tillverkades han under 1933 för att födas tidigt 1934), samt den ständigt närvarande Sture Bjelkåker, nestor i klubben.

Hedersmedlemmarna, Hans t.v. och Sture t.h.

Att gästerna verkade trivas märktes inte minst av att det blev en sen kväll. Själv så var jag inte i sängs förrän klockan slagit 03.00 på söndagsmorgonen. Som sagt på festen, “varför vänta fem år tills nästa gång”? Vi bör nog upprepa med en liknande fest redan nästa år för att om inte annat fira 81-årsdagen.

Stort tack till Nicke och Jonna, som lagt ner stort arbete på att arrangera festen. Men störst tack till gästerna. Det var ni som gjorde att vi hade så trevligt tillsammans!

P.S: På Facebook finns fler bilder från festen!