Hangarstädning

10423665_10202136235952042_1907795369551471221_nPå 80 år så hinner en flygklubb samla på sig många minnen samt en hel del skräp. Nu när vi ska flytta till nya lokaler är det dags att göra oss av med det som inte behövs. Därför så höll klubben en städdag med tillhörande styrelsegrillning. Vi gick igenom klubbhus och trähangar. Det som inte ansågs vara värt att spara kastades och det som vi behöver framöver eller som är en del av klubbens historia började vi packa ner. Nu kunde vi dock inte packa ner allt, då vi trots allt ska verka i klubbhuset några månader till.

Tanken var också att medlemmar skulle kunna ta en flygtur och varva städandet med, men den kraftiga vinden satte stopp för det mesta flygandet. Ett antal klubbmedlemmar som var på väg till Veterandagen på Skå-Edeby valde att stanna hemma och hjälpte till med städningen.

Till lunch så bjöds det på hamburgare. Lagret efter förra årets Fly-In verkar aldrig ta slut. Korvarna har vi ätit upp, men det finns fortfarande en hel del hamburgare kvar.

10435415_10202136244152247_2763993262067849154_nVi passade även på att fira vår nestor och hedersmedlem, Sture som fyllde 70 för några dagar sedan. Han har varit aktiv i klubben i många år som flyglärare, skolchef m.m. och fortsätter med att stötta styrelsen i vårt arbete. Han och många av våra äldre medlemmar har en mycket viktig roll i flytten att säkerställa att klubbens traditioner tas med till de nya lokalerna.

10369608_10202137130254399_1421973855020339855_nLängst inne i hangaren står det två låsta skåp som ingen har lyckats hitta nycklarna till. Jag har gett mig på låset på det ena skåpet med en borrmaskin, men ett lås är som bekant svårborrat. Nu bröt ett par av medlemmarna, med diger kunskap i inbrottsteknik, upp skåpet och hittade till vår stora glädje ett par flaskor med kvalitetssprit! De lägger vi undan till hangarfesten som vi kommer att hålla i slutet av augusti. Vad som finns i det andra skåpet återstår att se…

I samband med hangarfesten så kommer vi nog också att hålla en liten Loppmarknad och sälja en del sådant som vi inte ville slänga, men som kanske har ett värde för någon flygintresserad.

10245355_10202136234832014_2376880495629756504_nKlubbens prissamling lades varsamt ner i lådor. I prisskåpet fanns även loggboken till klubbens första flygplan, SE-ADZ. Den ska ställas fram på ett mer synligt ställe i det nya klubbhuset. Även prissamlingen som visar på LFK:s framgångar inom flygsporten under 80 år ska visas upp på ett bättre sätt.

En liten tår rann när jag slängde gamla flygtidningar från 70-talet. Det fanns mycket skoj att läsa i dem. Men det var inget som direkt hade med LFK att göra och tidningarna finns trots allt att få tag på andra ställen. Tänk bara om någon kunde göra alla flygnördar i Sverige en tjänst och scanna in dessa tidningar och lägga upp dem digitalt?

En kul tidning som jag sparade för egen del var Flygrevyn nr 7, 1978 med ett reportage om bygget av SE-XCR, tvillingsystern till den Brügger Colibri som jag själv håller på att köpa.

Det kändes tungt när vi plockade ner skylten ovanför porten på hangaren. Men det är bara temporärt! Skylten ska renoveras och sättas upp ovanför porten på den nya hangaren.

Nu gäller det därför att börja planera inför uppbyggnaden av det nya klubbhuset. Klubben är bl.a. intresserad av möbler. Har ni något som ni vill bli av med så hör av er. Vi vill bl.a. få tag på lite skinnfåtöljer, bokhyllar, bardisk med barstolar, ett piano m.m. Vi vill också ha historiska foton som vi ska dekorera väggarna med. Allt annat flygrelaterat som sambon inte tycker får plats i garaget längre är också av intresse.

Stort tack till alla medlemmar som ställde upp idag. Tillsammans så ska vi klara av det här tuffa året och resa oss som Fenix ur askan.

P.S:Facebook finns det fler bilder, alla tagna av Per Wernholm.

Nytt klubbhus

Baron_58_10Förra veckan så hölls ett allmänt klubbmöte på LFK där medlemmarna beslöt om inriktningen för det framtida klubbhuset.

Vägen framåt för den nya hangaren är sedan tidigare beslutad och klubben har valt att skaffa 6 stycken hangarplatser. (Fyra PA-28, en DA-20 och en PA-18 Supercub).

På detta möte så diskuterades i huvudsak tre förslag:

* Bygga ett nytt hus på ca 190 m2

* Flytta ett befintligt hus som är modulbaserat där varje modul är 3,5*12 meter. Totalt kan 14 stycken moduler ge upp till 588 m2.

* Temporärt hyra in oss i en industrilokal för att se om det finns bättre alternativ och inte tvingas in i en lösning för snabbt.

Efter omröstningen så stod det klart att inriktningen var att det modulbaserade huset var mest intressant. Medlemmarna tyckte att styrelsen skulle försöka flytta hela det aktuella huset då det då finns utrymme för framtida expansion av verksamheten i området. Givetvis så måste detta rymmas inom aktuell ekonomi. Klubbstyrelsen fick därför mandat att förhandla med banker om lånevillkor. Hälften av den nuvarande klubbkassan kommer att kunna användas för att delfinansiera huset, resten kommer att tas som lån från bank eller om möjligt från medlemmar. Om inte ekonomin medger att flytta hela huset så kommer färre än 14 moduler att nyttjas.

Presentationen från klubbmötet ligger på MyWebLog under filarkivet.

I det nya klubbhuset så kommer det att finnas en lektionslokal på ca 56 m2, ett fika/samlingsrum på ca 56 m2, plats för vår simulator (minst 30 m2), kök, lärarlokal, expedition, bibliotek, övernattningsrum för IR-elever och besökare samt ett par stora bygglokaler som även medger möjlighet för LFSK och MVFK att renovera flygplan under vintrarna.

En eller två av hangarplatserna ska framöver isoleras för att medge plats för större underhåll. Tanken är då att rotera flygplanen i hangaren, så att om något flygplan behöver ses över så kan det flytta in i den varma hangardelen och det flygplan som redan står där flyttas över till den lediga platsen.

Den närmaste veckan så kommer styrelsen att förhandla om arrendet för marken. Vi ska arrendera mark för både klubbhuset och en bränsleanläggning där vi planerar att ha både 100LL och 91/96.

På området finns redan hemmabyggarnas hangar. Förhoppningsvis så kommer det att komma fler aktörer och därmed vara full flygverksamhet mer eller mindre dygnet runt.

I huset kommer inte bara LFK att hålla till. LSFK har anmält intresse för att fortsätta hyra en byggplats för underhåll av segelflygplan på samma sätt som man gjort sedan klubbarna delades upp 1973. MVFK är också intresserade för underhåll av sina Safirer, men måste först säkra ekonomin inom sin förening. De privatister som hyr in sig i den nya hangaren, samt hemmabyggarna som håller till i den redan existerande hangaren och som inte redan är medlemmar i LFK kommer att erbjudas gästmedlemskap i LFK för att kunna nyttja utrymmena i klubbhuset.

Lösningen ser mycket bra ut. Dock så innebär det ökade kostnader för våra lokaler. Dessa kostnadsökningar måste vi möta genom att effektivisera vår nuvarande verksamhet.

Styrelsen kommer under 2014 att behöva en hel del hjälp från alla medlemmar för att plocka ur de nuvarande lokalerna, att förbereda för rivningen av trähangar och nuvarande klubbhus samt att inreda det nya klubbhuset.

Förhoppningsvis så kommer allt att stå klart i slutet av året och redo för PPL och IR-kurserna 2014-2015. Välkomna!

Baron_58_3

Ett hål i mitt hjärta…

02  Klubbhus 1943Tillsynshangaren, servicehangaren, plåthangaren… Kärt barn har många namn. 1938 kom den på plats efter att ha köpts in från Tyskland. Hur gammal den var redan då är svårt att säga utan att gräva sig djupt ner i arkivet. Men nu är tiden i LFK:s tjänst förbi.  Idag så står plattan utanför klubbhuset tom.

I boken “Mot vidare horisonter. Allmänflyg under 50 år i Linköpings Flygklubb 1933-1983” finns följande att läsa.

“Alltsedan starten har flygverksamheten förlagts till ASJA/SAAB:s flygfält där klubben först kunde disponera en av ASJ:s byggnader som hangar vilken dock 1938 ersattes av en från Tyskland inköpt hangar.”

Exakt hur anskaffningen gick till framgår inte av boken, men med tanke på att svensk och tysk flygindustri hade täta samarbeten under 30-talet så kan man tänka sig att en klubbmedlem på resa i Tyskland fått reda på att det fanns en hangar till salu och därför snabbt slagit till.

När man läser Claes Smiths inlägg i samma bok så är ägandeförhållandena bakom hangaren en smula vaga.

“Vi hade en plåthangar, som antogs tillhöra klubben och var placerad vid gamla flygfältet ungefär vid SAAB:s nuvarande garage intill staketet mot ASJ.”

Under många år så var det en oisolerad plåthangar. Men, sommaren 1978 så renoverades hangaren, isolerades och ett värmesystem installerades. Läs Håkans tidigare inlägg om hur det förbättrade tillvaron för våra mekaniker. I det inlägget finns också en bild från uppförandet av hangaren år 1938.

När styrelsen i slutet av förra året fick reda på att vi skulle få flytta vår verksamhet till andra sidan fältet så tittade vi på möjligheterna att flytta med nuvarande hangarer. Vi fick svaret från den byggfirma vi anlitat att Tillsynshangaren, Car-porten och plåthangaren var möjliga att flytta. Den stora trähangaren och klubbhuset var inte det. Kostnaden för flytten skulle dock bli hög. Eftersom alla flygplan inte skulle få plats i dessa tre hangarer så var vi även tvungna att titta på nyanskaffning av hangar för att täcka klubbens behov. Tanken var då att ha plåthangaren för att ställa två flygplan i och anmäla intresse för fyra platser i den nya hangaren. Servicehangaren skulle vi ha för underhåll i uppvärmd miljö.

När planerna på att bygga en ny hangar lades fram så var det inte längre politiskt möjligt att flytta de gamla hangarerna. I kombination med att vi tittar på nya lösningar för det tekniska underhållet av klubbens flygplan och därför inte längre hade behov av en egen varmhangar för underhåll så beslöt vi oss för att så fort som möjligt sälja Tillsynshangaren och Car-porten och hyra in oss på sex platser i den nya hangaren. Den snabba försäljningen berodde på att vårt tillfälliga arrendeavtal för marken under dessa delar av klubbens yta endast är giltigt till den sista april i år.

Vi fick kontakt med en byggfirma i Strängnäs som i sin tur skulle sälja den till Lettland. När de lettiska byggarbetarna den 14 mars började demontera hangarerna så upptäckte de till sin glädje och förtret att Tillsynshangaren var mycket gediget konstruerad. De visste hur man byggde hangarer på 30-talet och tilläggsisoleringen från 1978 var även den välkonstruerad. Demonteringsarbetet, som först var planerat till att vara avklarat på ett par dagar, tog därför en och en halv vecka. Med facit i hand så ska vi nog vara rätt så nöjda med att vi inte försökte flytta hangaren själva.

Nedmonteringen fick också en del konsekvenser för klubben. Det visade sig att all el, vatten och telefoni till klubbens fastigheter gick via en elcentral i Tillsynshangaren. Eftersom det var klubbens äldsta byggnad så var det kanske inte så oväntat. Elen fick vi hjälp med att koppla ur, men när telefonanslutningarna kapades så blev vi och de som kapade kabeln överraskade av resultatet. Det visade sig inte vara bara telefonen som blev urkopplad, utan även Internet, klubbens vindmätare och betalkortsautomaten till Shell:s tankanläggning. Men efter att snabbt införskaffat 3G telefonabonnemang och 4G Internetabonnemang samt att efter ytterligare en veckas arbete kopplat ihop ett par av de kapade telefonkablarna så funkar vår kommunikation och det går åter att använda kortautomaten för tankning.

Lite bilder från demonteringen:

P1030651Tillsynshangaren och Car-porten vid tiden för försäljningen

20140222_130702_resizedInuti Tillsynshangaren

1924545_10203593927673469_228470527_n14-03-16: Först måste Car-porten demonteras

1505657_10203619934043612_1777890931_n (1)14-03-19: En naken Tillsynshangar utan isolering

10151851_10201670511189214_122978276_n (1)14-03-22: Taket nedmonterat

P103071914-03-25: Endast grunden kvar…

Men det är inte bara nedmontering av klubbens fastigheter som pågår under 2014, utan även nybyggnad. På gårdagens klubbmöte så presenterade Nicke den detaljplan som nu finns definierad av området på Norra Plattan. Det återstår en hel del arbete, men det börjar klarna kring hur vårt nya klubbområde kommer att se ut. Hangaren är under upphandling och för klubbhuset finns det ett par bra förslag på lösning. Jag återkommer till detta i ett inlägg mycket snart.

Ett långt kapitel i LFK historiebok är avslutat. 1938 – 2014. 76 år i LFK regi. En av de gamla trotjänarna har lämnat oss.

Plåthangaren

Hangar(Med mottot:  ”Om jag inte minns fel”)

Nu när den gamla plåthangaren monteras ned så börjar man försöka få fram litet information från minnet i skallen. När jag blev medlem i LFK, 1975, så var den uthyrd till SAAB som använde den som förråd för bl. a. en Hughes 500 och Safiren SE-EDD.  Det fanns säkert fler saker därinne men fönstren var övertäckta så det gick inte att se in i den. Främsta tillämpningsområdet av hangaren vad beträffar LFK var att det pinkades mycket på väggarna på den. Både personal och medlemmar utnyttjade denna möjlighet i olika ”nödsituationer”.

När kontraktet med SAAB sades upp vet jag inte men jag har för mig att LFK:s flygplanflotta var så stor så att det var inte längre praktiskt möjligt att både hangarera flygplan och sköta tillsyner i samma hangar.

Sommaren 1978 så renoverades hangaren och den började benämnas ”Tillsynshangaren”. Det monterades in ett värmeaggregat och jag tror att väggarna isolerades på något sätt. Tryckluft ordnades också på något sätt och pinkandet upphörde.

Helt plötsligt så fick den heltidsanställde mekanikern Kalle ”Flaps” Gustafson en dräglig arbetsmiljö.

Trähangaren var bedrövlig i detta avseende. Det var mörkt och kallt att jobba där och man fick släpa runt på sladdlampor för att kunna se vad man höll på med. Att ligga på rygg och tvätta skit under buken på en Cessna med underkylt dränerbränsle var ingen höjdare. I slutet på varje arbetsdag så fick allting packas ihop och flygmaskinen tryckas in i ett hörn längst in i hangaren och allt detta tog tid. Sedan så var ju Kalle tvungen att gå in i klubbstugan och värma upp fingrarna ett antal gånger om dagen och allt detta tog också tid.

Kalle Flaps var glad som en speleman över att äntligen kunna få en någotsånär varm och ljus hangar och det påverkade även tempot på tillsynerna, allting gick fortare och enklare. LFK producerade runt 5000 flygtimmar per år på den här tiden och att tillsynsverksamheten gick snabbare kom ju samtliga medlemmar till godo.

Det är svårt att plocka fram några speciella minnen av hangaren i sig, den blev ju snabbt en del av vardagen på något sätt men den blev ju snabbt en samlingspunkt för alla de som på något sett var involverade i den tekniska tjänsten, ingen nämnd och ingen glömd.

Ett minne beskrev jag för snart ett år sedan i inlägget ”Med aceton i blodet”.

Om jag inte minns fel så tror jag att detta föranledde montaget av en fläkt som kunde suga ut luften ur hangaren. Vad som hände senare, 1990-talet och framåt kanske någon annan kan berätta om?

Visst känns det litet sorgligt nu när hangaren plockas ned men man måste inse att saker och ting förändras och förändringar kan ibland vara av godo. Jag önskar LFK och dess medlemmar all lycka i framtiden. Saker och ting kommer att falla på plats bit för bit även om det är en rörig period just nu.

/Håkan Olsson

Städning pågår!

I morse vaknade jag upp till en strålande dag. Perfekt flygväder skulle man kunna tro. Men i stället så hade jag och ett tjugotal medlemmar valt att lägga förmiddagen på att städa ur servicehangaren och carporten!

Som de flesta vet så håller klubben på att flytta till Norra Plattan. Som en del i denna flytt så har vi nu sålt servicehangaren och carporten. De ska börja demonteras i mars för att vara borta senast 1 maj. Men först så måste de tömmas från en massa verktyg och skräp.

Verktygen och reservdelarna har vi fört in i underhållsutrymmet i trähangaren. Skräpet har vi lagt i en hög vid stängslet mot klubben. Det blev en rejäl hög trots att det nu bara var de små hangarerna som tömdes. Vem vet vad som döljs i vår stora trähangar, eller varför inte i klubbhuset! Medlemmar som är sugna på t.ex. ett träbord är välkomna att plocka med sig dessa. Dock så kommer skräpet att så fort som möjligt att transporteras bort till närmaste återvinningscentral. Medlemmar som har tillgång till släp eller dragkrok är välkomna att komma och ta bort var sitt lass. Jag kommer att ställa ett släp innanför stängslet som kan användas för detta.

Hmm..det var ett tag sedan LFK hade Cessnor i flygplansparken…

Det vi nu ska göra är att koppla ur el och vatten in till servicehangaren. Finns det någon medlem med elektrikerbehörighet så är vi tacksamma för hjälp! Dessutom ska vi montera ner varmluftsaggregatet i servicehangaren, då den är tänkt att återanvändas i det nya klubbhuset.

Nästa steg är att sakta men säkert börja tömma trähangaren och klubbhuset från sådant som ska slängas. Vi kommer att under våren arrangera klubbkvällar parallellt med cubbyggandet där medlemmar som har någon timme ledigt kan hjälpa till med att slänga allt brännbart i sopsäckar och transportera bort från området. Ju mindre vi behöver flytta desto bättre. Historiska minnen ska givetvis sparas, då det är viktigt att skapa flygkänsla i det nya klubbhuset.

En tömd servicehangar

Stort tack till alla medlemmar som ställde upp. Extra stort tack till PeGe som bakade flygplansformade kakor och hade med till kaffet!

Vägen framåt

2014 är ett spännande år med många förändringar för klubben. Störst av allt är den planerade flytten. Alla detaljer är långt ifrån klara, men vi börjar få grepp om tidplaner och de grova dragen på hur vår verksamhet kommer att se ut på Norra Plattan, eller GAC – General Aviation Center som den också kallas.

För att planera flytten på bästa sätt har vi bildat ett samarbetsorgan kallat “Linköpings Aeronauter” som består av LFK, Linköpings Segelflygklubb, Linköpings Fallskärmsklubb, Malmens Veteranflygklubb samt alla privatflygare som har haft sina flygplan baserade i Skywayshangaren.

Vi har tittat på en hel del koncept för att bygga upp en ny hangar, inklusive flytt av nuvarande hangarer och inköp av begagnade hangarer från Barkarby. Men flyttkostnaderna och behovet av att hyra in arbetskraft då vi troligtvis inte kan få ihop lika mycket gratis arbetskraft som t.ex. hemmabyggarna ställde upp med när de byggde sin hangar har inneburit att vi beslutat att avyttra dagens hangarer och bygga nytt. Servicehangaren och Car-porten finns nu utlagda på Blocket. Trähangaren och klubbhuset kommer att rivas innan årets slut och plåthangaren säljs i slutet av året.

Tidplanen är att vi måste ha rivit ner eller sålt Servicehangaren och Car-porten innan 1 maj. Övriga byggnader måste vara borta senast 31 december. Det kommer att behövas mycket stöd från medlemmarna att utrymma dagens lokaler och plocka ihop allt som vi behöver i de nya byggnaderna samt slänga det som vi inte vill ta med oss.

LFK har därför beslutat att anmäla intresse för sex platser i den nya hangaren. Tanken är att den ska rymma ca 16 flygplan. Det kommer att bli en kallhangar där det finns möjligheter med uppvärmning av flygplanen. Inredningen kommer vi att fixa till själva.

Servicehangaren kommer inte att vara tillgänglig från 1 mars. Det innebär att vi måste få till en lösning för underhållet av våra flygplan redan under detta år. Vi tittar tillsammans med vår tekniker på ett antal olika varianter. LFK planerar i dagsläget inte med att bygga upp en egen servicehangar på andra sidan. Möjligtvis kommer vi att isolera en av platserna i kallhangaren för att kunna göra vissa typer av mindre underhåll.

Klubbhuset kommer heller inte att flyttas. Vi tittar på ett nytt klubbhus som är tänkt att ställas upp i närheten av den nya hangaren. Här kommer det att behövas insatser från våra medlemmar för att anpassa det nya huset till vår verksamhet. Tanken är att simulatorn ska in i klubbhuset. Vi planerar också att ha två gästrum för IR-elever och besökare under somrarna. I huset ska också finnas ett par byggplatser för t.ex. renoveringen av SE-KEG samt för övriga klubbars behov. Segelflygklubben behöver vinterunderhåll av sina flygplan och MVFK planerar renovering av en Safir.

Vi har just nu en mycket bra diskussion med alla intressenter runt fältet och får mycket stöd av Saab, LCA, St Kors, NuLink, Flygmex m.m. Begreppet “Flyghuvudstaden” lever upp till sitt namn!

Tanken är att det ska skrivas ett kontrakt avseende byggnation av hangaren inom några veckor och att vi ska komma igång med detaljplanering av området samt söka bygglov. Så fort tjälen går ur marken ska plattorna byggas och grunden läggas för klubbhus. Bilden högst upp är en vision för hur området skulle kunna se ut som vi tog fram inför de första mötena med kommunen. Om några veckor när detaljplanerna är spikade så kommer vi att få se hur det kommer att se ut innan året är slut.