Att ta känslan med sig

10426869_774588872597420_8282389007044390843_nJag läser just nu i DN om Hammarbyfansens delade känslor över att ha lämnat Söderstadion för gott. Å ena sidan så var den gamla stadion förfallen och rymde inte tillräckligt med publik. Å andra sidan så rymde den många minnen som knöt klubbmedlemmarna hårdare till klubben.

Liknande känslor finns säker i många av LFK:s medlemmars hjärtan nu när klubben lämnar det gamla klubbområdet efter 80 år. Bort med det gamla, in med det nya. Det kan kännas som vi ersätter något gammalt, tryggt och invant med nytt och opersonligt.

Och visst, den nya hangaren är stor och behöver piffas upp för att få tillbaka klubbkänslan. Bl.a. så håller vi på och inreder en värmestuga. Sedan ska skylten med “Linköpings Flygklubb” upp över en av portarna. Likaså den gamla klockan och lampan som suttit över porten på trähangaren. Vi behöver all medlemshjälp som går att få för att ordna till i den nya hangaren. När flygplanen om någon vecka står på plats i hangaren och vi börjar flyga därifrån så kommer vi att börja bygga upp en ny klubbtradition samtidigt som vi inte ska glömma bort den gamla.

1924918_774588762597431_5254065271820640022_nVid förra helgens utrensning av trähangaren så plockade Håkan Olsson med sig ett par souvenirer. En spegel där yngre medlemmar i klubben fick en önskan om trevlig sommar och God Jul av vår gamle tekniker Kalle Flaps. Den ska upp i nya klubbhuset när det står på plats. En pin-up bild som tillhört en av klubbens flyglärare Arne Strener. Och till sist en gammal skruvmejsel som tillhört Kalle Flaps.

I helgen så bjuds Hammarbyfansen in på Söderstadion för att ta med sig ett minne från tiden där. LFK ska inte vara sämre. Nästa helg så kommer vi att börja rivningen av vår trähangar. Alla medlemmar är välkomna dit och hjälpa till med rivningen. Vill ni samtidigt ta med sig en bit av hangaren hem som minne av klubben så är ni välkomna att göra så.

Hangaren och klubbhuset kan vi inte ta med oss till Norra Plattan/GAC, men klubbkänslan ska vi inte förlora i flytten.

Exodus

P1050403Inom den kristna och judiska historiebeskrivningen var Exodus det stora uttåget ur Egypten till det förlovade landet som Gud hade utsett för dem.

Idag så var det dags för ytterligare ett uttåg, fast i något mindre skala. Om Gud har varit inblandad eller inte låter jag vara osagt.

Med hjälp av massor av medlemmar så tömde LFK det sista i trähangaren och flyttade över det till Norra Plattan/GAC. Om två veckor så kommer vi att flyga från denna platta. Om ytterligare ett par månader så kommer all vår verksamhet att hålla till här. Är det det förlovade landet för LFK? Vi får se. Förhoppningsvis så får vi i varje fall lite bättre kontakt med grannarna än de tidigare uttågen lyckats få till.

Klubben har haft sina lokaler på denna sida fältet under 80 år. Det märks! I hangaren så fanns det en hel del skrot och en och annan liten juvel. Bl.a. hittade vi en komplett motor som vi kommer att se över om den går att lägga ut till försäljning. Vi har hittat en hel del reservdelar (roder m.m.) till MFI som också kommer att säljas.

P1050405I hangaren så började Nicke att måla den värmebod som vi ska förvara olja, flytvästar m.m. i framöver. Den kommer också att fungera som temporär briefinglokal fram tills dess att det nya klubbhuset finns på plats. Jag misstänker att fler av de som har plats för flygplan i hangaren kommer att resa upp liknande bodar för att förvara utrustningen till flygplanen.

P1050397Håkan Olsson, en f.d. medlem i klubben som växt upp med Kalla Flaps, åkte till Linköping för att rädda undan en spegel som kommer att sättas upp i den nya klubblokalen. Det är dessa små detaljer som gör att vi inte glömmer bort klubbens historia. Mycket av det som kanske skulle kunna klassas som skrot är gamla minnen som kommer att förvaras i klubbhuset. En bar är inte en bar i ett klubbhus om det inte finns en böjd propeller från någon misslyckad landning för länge sedan som någon äldre medlem kan berätta skräckhistorier om för de nya medlemmarna i klubben.

P1050408SE-KEG vingar m.m. kommer att förvaras i hangaren fram tills dess att klubbhusets byggrum är klara att använda. Vi flyttade även in SE-KEG skrov från förvaringstältet till den nya hangaren. Den konserverade motorn förvaras varmt i klubbhuset tills vidare.

Förvaringstältet är nu i stort sett proppfullt med prylar från golv till tak. En del av dessa kommer att stoppas in i hangaren när allt är klart. En del kommer att ställas in i det nya klubbhuset. En del kommer att säljas framöver.

Nycklar till den nya anläggningen finns nu att kvittera ut. Depositionsavgiften är 400 kr, men ni får tillbaka depositionen på 200 kr för den gamla klubbnyckeln när ni lämnar tillbaka den. Just nu är det bara vår vicekassör Erik som har tillgång till programmeringsdatorn, men vi ska se till att det även finns någon av lärarna som kan hantera detta.

Stort tack till alla medlemmar som ställde upp med släp och arbetskraft! Det känns skönt att så många engagerar sig i klubben, vilket bådar gott för klubbkänslan i framtiden. Det enda som kvarstår att flytta i trähangaren är simulatorn, men även där så är vi på god väg i demonteringen. Den 15/11 så samlas vi för att plocka ner fönster, el m.m. för att underlätta för rivningsfirman som demonterar trähangaren under december.

I morgon kommer vi att grilla hamburgare och välkomna alla som vill titta på hangaren!

2015 blir ett bra år

Igår kväll så bjöd LFK in alla medlemmar till allmänt klubbmöte på Flygets Hus i Malmslätt.

Syftet med detta möte har historiskt varit att göra en avstämning halvvägs av året som gått samt att baserat på en budgetansats för nästa år bestämma nästa års medlemsavgifter. Från och med förra året så genomförs också ett val av kommande års styrelse. Tanken är att den kommande styrelsen ska få chansen att ta över arbetet från den avgående på ett smidigt sätt.

Ny styrelse 2015

Mötet beslutade enhälligt att anta valkommitténs förslag. Så här kommer LFK styrelse att se ut från 1 januari 2015.

Ordförande Björn Rystedt Omval 1 år

Ledamöter Peter Lundgren Omval 2 år
Jonna Johansson Omval 2 år
Mattias Kastman Nyval 2 år
Nils-Erik Petterson Nyval 2 år
Björn Mårtensson Nyval 2 år

Stefan Ahlgren Vald till 151231
Mats Johansson Vald till 151231
Per Wernholm Vald till 151231
Erik Bodin Vald till 151231
Per Ekhall Vald till 151231

Jag tycker att årets styrelse har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga upp en ny klubb. Den nya styrelsen är även den mycket bra komponerad och kommer att kunna ta tag i arbetet med att bygga upp verksamheten på Norra Plattan/GAC samt öka antalet klubbaktiviteter.

LFK siktar på att starta ungdomsverksamhet under 2015 samt att tillsammans med de andra flygklubbarna i Linköping genomföra en större Fly-In för att inviga hangaren och klubbhuset.

Flytt

Nicke drog utkastet till den nya Driftsinstruktionen för Norra Plattan. Vi siktar bl.a. mot att ha elektroniska lås på alla grindar och dörrar. Detta innebär att alla medlemmar behöver bara en nyckel. Den programmeras sedan för att medge tillgång till de utrymmen som man har behörighet till. Detta underlättar även om någon tappar en nyckel då det är lätt att spärra behörigheten utan att behöva byta lås.

Det kommer att finnas en värmestuga i hangaren där vi ska ha olja, bogstänger, dräneringsutrustning m.m.

I samarbete med Saab-tornet så har det också tagits fram rutiner för hur vi ska taxa ut på banan via taxibana Ludvig och Martin.

Givetvis så kommer driftinstruktionen att behövas finslipas, men vi har i varje fall något att starta upp verksamheten med när hangaren levereras i slutet av veckan.

Ekonomi

Per drog det ekonomiska läget. Vi har trots flytten lyckats bra med ekonomin. Nu vet vi inte ännu exakt hur mycket klubbhusflytten kommer att kosta, men vi räknar att hamna väl inom ramen som bestämdes på det särskilda klubbmötet i början av året. Detta kommer också att medge att vi under 2015 börjar arbetet med att förnya vår flygplansflotta.

Tyvärr så har vi under 2014 flugit mindre än budgeterat. Framför allt är det medlemsuthyrningen och IR-skolningen som sackat efter. IR-skolningen beror på färre elever detta år. Medlemsflygningen beror med stor sannolikhet på att medlemmar upplevt året som turbulent. Att vi dessutom fick ombasera till Norrköping och sedan inte kunde flyga ett antal helger och kvällar när det var bra väder p.g.a. banarbete gjorde inte saken bättre. Som tur väl var så har brandflyget och FFK flugit desto mer, så ekonomiskt så har flygtidsuttaget gått ihop.

Medlemsavgifterna bestämdes att vara oförändrade för ordinarie och gästmedlemmar, d.v.s. 2500 resp 2050.

Detta följdes av en lång diskussion avseende om vi skulle ha kvar associerad medlem eller inte. Associerad medlem är en kategori som infördes framför allt på grund av att LFK hade säkerhetsansvaret för det nuvarande klubbområdet och att man hade fått ett delegat från Saab att ge tillträde till området. På Norra Plattan är det inte så. Alla som har hangarplatser har givetvis också rätt till att komma in på området utan att vara medlem i LFK. Frågan var om vi skulle ha någon avgift för att kunna nyttja klubbhuset eller inte. Kalla det associerad medlem eller klubbhusmedlem?

Till slut beslöt mötet att ta bort associerad medlem. Vi vill att alla de som är medlem i LFK i första hand är så för att flyga klubbens flygplan. Tillgången till klubbhuset kommer som en bonus. De som inte är medlem i LFK är givetvis välkomna att besöka klubbhuset.

Mötet beslöt även att höja avgiften för stödjande medlem då den legat på en konstant nivå d senaste 15 åren. Den nya avgiften beslutades till 300 kr/år.

Alla medlemmar i LFK kommer att mot en avgift kunna kvittera ut nyckel som då gäller till grinden och till klubbhuset. Enbart de som genomgått säkerhetsutbildning kommer att få tillgång till hangarområdet.

En mycket positiv presentation på mötet var ansatsen till nya flygtimpriser. LFK kommer att börja tanka 91/96 i våra PA-28 från 1 januari och det resulterar i ett betydligt lägre flygtimpris. Även priset för 100LL till DA-20 kommer att sänkas något. T.ex. kommer en medlem som betalt in full insats (18.000 kr) att kunna hyra DA-20 samt SE-KII för 950 kr/h. SE-KMH kommer att kosta 1050 kr/h och Archrarna 1150 kr/h. Detta är en sänkning med upp till 250 kr/h från de nuvarande priserna! Förhoppningsvis så kommer detta få medlemmarna att börja flyga igen så att klubben vänder den nedåtgående trenden avseende det årliga flygtidsuttaget. Kom ihåg att ju mer vi flyger, desto billigare blir det per flygtimme då de fasta kostnaderna kan slås ut på fler flygtimmar!

Sammanlagt så ser det ljust ut för LFK inför 2015!

Mer än halvfullt

Är glaset halvtomt, eller är det halvfullt? Ja, det brukar vara en klassisk fråga för att bedöma om man är pessimist eller optimist. Handen på hjärtat. Vilken kategori tillhör du?

Den sista tiden har jag fått en del frågor från medlemmar som är bekymrade och helt enkelt funderar på att sluta flyga då allt verkar vara så jobbigt i klubben. Tyvärr så får jag nog ta på mig en del av skulden för detta. Jag ar hela tiden försökt att gå ut med information om vad som händer i klubben. Det är stora utmaningar och styrelsen samt en hel del medlemmar gör ett hästjobb för att få allting att gå ihop. Utmaningarna kan kanske låta negativt, som vi inte klarar av läget och att allt bara är mörker i tillvaron.

Men det är min klara övertygelse om att vi kommer att lyckas med att övervinna dessa utmaningar! Vi är redan på mycket god väg att göra så:

* Den nya hangaren är snart färdigbyggd. Om ett par veckor kommer vi att kunna flytta in våra flygplan där. Varje flygplan kommer att få ett eget fack och framöver så slipper vi rangera runt flygplan för att komma åt det som står längst in.

* Den nya bränsleanläggningen finns på plats. Nu gäller det bara att koppla in elledningar och få tankarna besiktigade och klara. Sedan kan vi nyttja bränsle som är upp till 4 kr billigare än dagens bränslepris.

* Klubbhuset är lite försenat, men vi får vara kvar i det gamla klubbhuset i ett antal månader längre än vad vi först hade planerat med, så den flytten kommer vi också att klara av på ett bra sätt. Vår skolchef, Jonna, har läget fullt under kontroll för att klara av utbildningarna under hösten och våren oavsett vilka lokaler som blir aktuella från gång till gång.

* De gamla hangarerna är på god väg att monteras ned. Därmed så klarar vi tidplanen mot kommunen och vårt arrendeavtal som går ut den sista december 2014. Klubben har dessutom än så länge gått plus på hangardemonteringarna. Rivningen av trähangaren och klubbhuset kommer dock att kosta en smula, men allt ligger inom ramen för vår flyttkalkyl.

* Vi har ett nytt upplägg för klubbens flygplansunderhåll som kommer att sänka våra kostnader. Dessutom har Transportstyrelsen valt att sänka en hel del avgifter till nästa år. En del redan detta år, så vi kommer faktiskt att få tillbaka lite pengar till klubbkassan!

* Ekonomin i klubben ser bra ut och vi kommer att klara av flytten och ha pengar över för att börja byta ut vår flygplansflotta under nästa år. Detta har vi dessutom klarat av utan att behöva höja flygtimpriserna under 2014 och vi räknar dessutom med att sänka dem något under 2015!

Så läget är inte så dåligt som man skulle kunna tro när man läser nyhetsbreven där vi tar upp allt som händer i klubben. Det har varit ett tufft år, men jag anser att vi kommer att klara av det med flaggan i topp. Glaset är varken halvfullt eller halvtomt. Det är alldeles perfekt fyllt!

Upp och ner

P1050265Det pågår parallella hangararbeten på klubben just nu. Vi bygger upp och vi river ner.

På Norra Plattan/GAC så har alla takstolar kommit på plats och nu läggs taket och väggarna sätts upp. Färgen blir vit för att matcha den hangar som hemmabyggarna håller till i. Den 30 oktober så har vi inspektion av den nya hangaren och sedan är det dags att flytta in våra flygplan.

P1050261Parallellt med detta pågår demontering av plåthagaren vid klubbhuset. Den kommer att flyttas till Ölanda på Öland. Kul att den kommer till användning som hangar och inte bara blir ett förråd någonstans på en industritomt i Sverige. Köparen har meddelat att LFK-medlemmar framöver landar gratis på Ölanda för att kunna hälsa på hangaren!

Nästa steg i flytten blir att städa ur trähangaren och flytta allt till det förrådstält som vi ställt upp på Norra Plattan. Samling kl 10.00 den 25/10. Den 15/11 kl 10.00 så samlas vi igen för att demontera elkablar, element, armaturer, fönster m.m. Sedan kommer trähangaren att rivas under december.

Klubbhuset kommer att bli kvar en bit in på nästa år. Planen är att det nya klubbhuset ska vara klart i februari så att vi kan flytta in i mars och riva det nuvarande klubbhuset i april. Även där kommer vi att behöva medlemshjälp.

Sedan återstår bara det roliga, d.v.s. att inreda det nya klubbhuset och hangaren så att klubbatmosfären återfås.

Bygget har startat! (uppdaterad)

P1050166Under sommaren så har bygget av grunden för den nya hangaren pågått. Man har kanske inte sett så mycket framsteg från avstånd, men det är en hel del arbete som utförts i det dolda. Ett antal tusen kubik grus har förts till området för att skapa en rätt nivå för hangaren och den utökade plattan. Det har gjutits en grund som ska förankra hangaren i backen. Det har dragits kulvertar för el, vatten och avlopp som sedan ska vidare till det nya klubbhuset och den nya tankplattan. Det har byggts dränering längs med hangarväggen för att leda av fukt.

Men nu börjar arbetet nå en fas där det kommer att hända mycket som syns. I helgen började man bygga upp väggarna på den nya hangaren. Idag när jag var förbi hade de första bastanta reglarna som bl.a. ska bära upp portarna kommit på plats. Inom någon vecka kommer hela skalet på hangaren att vara rest. Då övergår arbetet till att dra in elledningar m.m. inuti hangaren.

Någon gång i senare delen av oktober räknar vi med att kunna börja flytta in i den nya hangaren!

P1050163Parallellt med detta så har arbetet med det nya klubbhuset också startats upp. Vi har fått byggtillstånd och vår projektledare Niklas har tillsammans med byggfirman haft ett uppstartsmöte med kommunen. Eftersom vi fick byggtillståndet lite sent så kommer tidplanen för klubbhuset att påverkas. Just nu så ser det ut som att klubbhuset kommer att vara inflyttningsklart någon gång i februari 2015.

Detta kommer i sin tur att påverka rivningsarbetet. Vi kommer att under hösten att fokusera på att få bort de kvarvarande hangarerna så att plattan är tömd innan årets slut. Klubbhuset kommer att behöva finnas kvar på nuvarande plats till det nya går att flytta in i. Detta innebär ett par utmaningar. Bl.a. behöver vi mellanförvara simulatorn då den nuvarande lokalen i trähangaren rivs samtidigt som övriga hangardelar.

När det nya klubbhuset är färdigt så kommer det att behövas en hel del insatser från er medlemmar för att inreda huset efter våra önskemål.

Under tiden så rekommenderar jag alla att titta förbi byggplatsen med jämna mellanrum.

Uppdaterad 14-09-18, 22:05

Nu finns plåthangaren till salu på Blocket!

På rull igen

IMG_4712I helgen så började vi flytta materiel från nuvarande lokaler till Norra Plattan/GAC. Vi har ett förrådstält uppställt på plattan där vi kommer att mellanförvara materielen fram tills dess att den nya hangaren och klubbhuset finns på plats.

Vi började med det som fanns förvarat i plåthangaren. Detta var framför allt sådant som vi tidigare städat ur tillsynshangaren och trähangaren. Men dessutom så flyttade vi skrovet till SE-KEG. Därmed så blev SE-KEG faktiskt det första flygplanet som fick känna på den nya asfalten på Saab-fältet! (Även om det kanske inte kan räknas som transport helt för egen motor…)

Stor tack till Nicke och Peter som ställde upp och transporterade! Övriga medlemmar ska inte vara oroliga. Det kommer fler tillfällen att hjälpa till med flytten!

Bygget har startat

bild 1För ett par veckor sedan så påbörjades arbetet med att bygga upp den nya hangaren. Staketet kring området har flyttats. Jordmassor schaktas bort och fyllningsmassor läggs dit för att skapa en stabil grund för bygget. Visionen från i våras börjar sakta men säkert att få form.

Nu handlar det inte längre bara om att riva ner det vi har haft i 80 år, utan om att bygga upp det vi ska ha i minst 80 år framöver.

Det händer även andra saker i flyttprojektet. LFK har lämnat in en ansökan om byggnadstillstånd för det nya klubbhuset. Så fort det går igenom så kommer även grunden för klubbhuset att byggas upp på samma sätt som för hangaren. Vi har också lämnat in underlag för miljöprövning av den nya bränsleanläggningen.

bild 2För att underlätta flytten av utrustning och materiel från dagens hangar och klubbhus så har vi fått ett byggnadstält som rests upp på plattan framför hemmabyggarnas hangar. Under sommaren så kommer vi att börja flytta tyngre utrustning som borrmaskin, slipmaskin m.m. så att det blir så lite kvar som möjligt inför slutflytten som genomförs i november.

Under sommaren kommer delar av trähangaren att demonteras för att återanvändas på annan plats. Det innebär att vi efter sommaren när vi flyttar tillbaka flygplanen från Norrköping inte kommer att ha tak över huvudet för alla flygplan, men styrelsen ansåg att det var bra om så mycket som möjligt av hangaren kunde bevaras.

Lördagen den 30 augusti så planerar vi en hangarfest och en fly-in där vi tar sista chansen att ha en fest i nuvarande lokaler. Nästa gång så blir det på andra sidan fältet!

Hangarstädning

10423665_10202136235952042_1907795369551471221_nPå 80 år så hinner en flygklubb samla på sig många minnen samt en hel del skräp. Nu när vi ska flytta till nya lokaler är det dags att göra oss av med det som inte behövs. Därför så höll klubben en städdag med tillhörande styrelsegrillning. Vi gick igenom klubbhus och trähangar. Det som inte ansågs vara värt att spara kastades och det som vi behöver framöver eller som är en del av klubbens historia började vi packa ner. Nu kunde vi dock inte packa ner allt, då vi trots allt ska verka i klubbhuset några månader till.

Tanken var också att medlemmar skulle kunna ta en flygtur och varva städandet med, men den kraftiga vinden satte stopp för det mesta flygandet. Ett antal klubbmedlemmar som var på väg till Veterandagen på Skå-Edeby valde att stanna hemma och hjälpte till med städningen.

Till lunch så bjöds det på hamburgare. Lagret efter förra årets Fly-In verkar aldrig ta slut. Korvarna har vi ätit upp, men det finns fortfarande en hel del hamburgare kvar.

10435415_10202136244152247_2763993262067849154_nVi passade även på att fira vår nestor och hedersmedlem, Sture som fyllde 70 för några dagar sedan. Han har varit aktiv i klubben i många år som flyglärare, skolchef m.m. och fortsätter med att stötta styrelsen i vårt arbete. Han och många av våra äldre medlemmar har en mycket viktig roll i flytten att säkerställa att klubbens traditioner tas med till de nya lokalerna.

10369608_10202137130254399_1421973855020339855_nLängst inne i hangaren står det två låsta skåp som ingen har lyckats hitta nycklarna till. Jag har gett mig på låset på det ena skåpet med en borrmaskin, men ett lås är som bekant svårborrat. Nu bröt ett par av medlemmarna, med diger kunskap i inbrottsteknik, upp skåpet och hittade till vår stora glädje ett par flaskor med kvalitetssprit! De lägger vi undan till hangarfesten som vi kommer att hålla i slutet av augusti. Vad som finns i det andra skåpet återstår att se…

I samband med hangarfesten så kommer vi nog också att hålla en liten Loppmarknad och sälja en del sådant som vi inte ville slänga, men som kanske har ett värde för någon flygintresserad.

10245355_10202136234832014_2376880495629756504_nKlubbens prissamling lades varsamt ner i lådor. I prisskåpet fanns även loggboken till klubbens första flygplan, SE-ADZ. Den ska ställas fram på ett mer synligt ställe i det nya klubbhuset. Även prissamlingen som visar på LFK:s framgångar inom flygsporten under 80 år ska visas upp på ett bättre sätt.

En liten tår rann när jag slängde gamla flygtidningar från 70-talet. Det fanns mycket skoj att läsa i dem. Men det var inget som direkt hade med LFK att göra och tidningarna finns trots allt att få tag på andra ställen. Tänk bara om någon kunde göra alla flygnördar i Sverige en tjänst och scanna in dessa tidningar och lägga upp dem digitalt?

En kul tidning som jag sparade för egen del var Flygrevyn nr 7, 1978 med ett reportage om bygget av SE-XCR, tvillingsystern till den Brügger Colibri som jag själv håller på att köpa.

Det kändes tungt när vi plockade ner skylten ovanför porten på hangaren. Men det är bara temporärt! Skylten ska renoveras och sättas upp ovanför porten på den nya hangaren.

Nu gäller det därför att börja planera inför uppbyggnaden av det nya klubbhuset. Klubben är bl.a. intresserad av möbler. Har ni något som ni vill bli av med så hör av er. Vi vill bl.a. få tag på lite skinnfåtöljer, bokhyllar, bardisk med barstolar, ett piano m.m. Vi vill också ha historiska foton som vi ska dekorera väggarna med. Allt annat flygrelaterat som sambon inte tycker får plats i garaget längre är också av intresse.

Stort tack till alla medlemmar som ställde upp idag. Tillsammans så ska vi klara av det här tuffa året och resa oss som Fenix ur askan.

P.S:Facebook finns det fler bilder, alla tagna av Per Wernholm.

Ett hål i mitt hjärta…

02  Klubbhus 1943Tillsynshangaren, servicehangaren, plåthangaren… Kärt barn har många namn. 1938 kom den på plats efter att ha köpts in från Tyskland. Hur gammal den var redan då är svårt att säga utan att gräva sig djupt ner i arkivet. Men nu är tiden i LFK:s tjänst förbi.  Idag så står plattan utanför klubbhuset tom.

I boken “Mot vidare horisonter. Allmänflyg under 50 år i Linköpings Flygklubb 1933-1983” finns följande att läsa.

“Alltsedan starten har flygverksamheten förlagts till ASJA/SAAB:s flygfält där klubben först kunde disponera en av ASJ:s byggnader som hangar vilken dock 1938 ersattes av en från Tyskland inköpt hangar.”

Exakt hur anskaffningen gick till framgår inte av boken, men med tanke på att svensk och tysk flygindustri hade täta samarbeten under 30-talet så kan man tänka sig att en klubbmedlem på resa i Tyskland fått reda på att det fanns en hangar till salu och därför snabbt slagit till.

När man läser Claes Smiths inlägg i samma bok så är ägandeförhållandena bakom hangaren en smula vaga.

“Vi hade en plåthangar, som antogs tillhöra klubben och var placerad vid gamla flygfältet ungefär vid SAAB:s nuvarande garage intill staketet mot ASJ.”

Under många år så var det en oisolerad plåthangar. Men, sommaren 1978 så renoverades hangaren, isolerades och ett värmesystem installerades. Läs Håkans tidigare inlägg om hur det förbättrade tillvaron för våra mekaniker. I det inlägget finns också en bild från uppförandet av hangaren år 1938.

När styrelsen i slutet av förra året fick reda på att vi skulle få flytta vår verksamhet till andra sidan fältet så tittade vi på möjligheterna att flytta med nuvarande hangarer. Vi fick svaret från den byggfirma vi anlitat att Tillsynshangaren, Car-porten och plåthangaren var möjliga att flytta. Den stora trähangaren och klubbhuset var inte det. Kostnaden för flytten skulle dock bli hög. Eftersom alla flygplan inte skulle få plats i dessa tre hangarer så var vi även tvungna att titta på nyanskaffning av hangar för att täcka klubbens behov. Tanken var då att ha plåthangaren för att ställa två flygplan i och anmäla intresse för fyra platser i den nya hangaren. Servicehangaren skulle vi ha för underhåll i uppvärmd miljö.

När planerna på att bygga en ny hangar lades fram så var det inte längre politiskt möjligt att flytta de gamla hangarerna. I kombination med att vi tittar på nya lösningar för det tekniska underhållet av klubbens flygplan och därför inte längre hade behov av en egen varmhangar för underhåll så beslöt vi oss för att så fort som möjligt sälja Tillsynshangaren och Car-porten och hyra in oss på sex platser i den nya hangaren. Den snabba försäljningen berodde på att vårt tillfälliga arrendeavtal för marken under dessa delar av klubbens yta endast är giltigt till den sista april i år.

Vi fick kontakt med en byggfirma i Strängnäs som i sin tur skulle sälja den till Lettland. När de lettiska byggarbetarna den 14 mars började demontera hangarerna så upptäckte de till sin glädje och förtret att Tillsynshangaren var mycket gediget konstruerad. De visste hur man byggde hangarer på 30-talet och tilläggsisoleringen från 1978 var även den välkonstruerad. Demonteringsarbetet, som först var planerat till att vara avklarat på ett par dagar, tog därför en och en halv vecka. Med facit i hand så ska vi nog vara rätt så nöjda med att vi inte försökte flytta hangaren själva.

Nedmonteringen fick också en del konsekvenser för klubben. Det visade sig att all el, vatten och telefoni till klubbens fastigheter gick via en elcentral i Tillsynshangaren. Eftersom det var klubbens äldsta byggnad så var det kanske inte så oväntat. Elen fick vi hjälp med att koppla ur, men när telefonanslutningarna kapades så blev vi och de som kapade kabeln överraskade av resultatet. Det visade sig inte vara bara telefonen som blev urkopplad, utan även Internet, klubbens vindmätare och betalkortsautomaten till Shell:s tankanläggning. Men efter att snabbt införskaffat 3G telefonabonnemang och 4G Internetabonnemang samt att efter ytterligare en veckas arbete kopplat ihop ett par av de kapade telefonkablarna så funkar vår kommunikation och det går åter att använda kortautomaten för tankning.

Lite bilder från demonteringen:

P1030651Tillsynshangaren och Car-porten vid tiden för försäljningen

20140222_130702_resizedInuti Tillsynshangaren

1924545_10203593927673469_228470527_n14-03-16: Först måste Car-porten demonteras

1505657_10203619934043612_1777890931_n (1)14-03-19: En naken Tillsynshangar utan isolering

10151851_10201670511189214_122978276_n (1)14-03-22: Taket nedmonterat

P103071914-03-25: Endast grunden kvar…

Men det är inte bara nedmontering av klubbens fastigheter som pågår under 2014, utan även nybyggnad. På gårdagens klubbmöte så presenterade Nicke den detaljplan som nu finns definierad av området på Norra Plattan. Det återstår en hel del arbete, men det börjar klarna kring hur vårt nya klubbområde kommer att se ut. Hangaren är under upphandling och för klubbhuset finns det ett par bra förslag på lösning. Jag återkommer till detta i ett inlägg mycket snart.

Ett långt kapitel i LFK historiebok är avslutat. 1938 – 2014. 76 år i LFK regi. En av de gamla trotjänarna har lämnat oss.