Arbete pågår

NamnlösEl och VVS är nu inkopplat i det nya klubbhuset. I helgen kommer arbetet med att göra i ordning första delen av klubbhuset att starta upp. Det rör sig om en vägg för att göra en korridor mellan fikarummet och simulatordelen utan att behöva gå igenom klassrummet. Det är också en dörr som ska tas upp vid nya lärarrummet samt en annan som ska sättas igen. Ta gärna med er lite verktyg och hjälp Jonna att få i ordning på klubbhuset så att det passar för utbildning.

Simulatorn och gästrum är saker som kommer att göras i senare etapper när vi får tid och råd.

Flytten har som vi har meddelat tidigare ätit upp stora delar av LFK kassa. Vi har därför kallat till ett extra medlemsmöte den 15/2 där vi ska diskutera konsekvenser av detta. Bl.a. måste vi fundera på en ny strategi för att kunna finansiera den planerade förnyelsen av våra skolflygplan.

Planerna på en terrass på taket kommer vi att få skjuta upp en tid framöver. Vi har fått en offert på ca 300.000 för att göra i ordning en parkering, men kommer att avvakta detta. Tills vidare får medlemmar och besökare parkera längs med vägen.

Vi tittar på lösningar för att få till en ändring av staketet mot hangarområdet samt en port in till bygglokalen. Segelflygsklubben är mycket intresserad av att vara med och få igång en lösning för detta så att de kan arbeta med sina flygplan på vintrarna.

02  Klubbhus 1943Ett mycket tufft beslut som vi har varit tvungna att ta ta är att inte flytta med den s.k. “Rundeln” på det nuvarande klubbhuset. Detta är en av de äldsta delara av klubbhuset som varit med sedan början av 40-talet och som från början stod inne på Saab flygprovavdelning. Vi ville flytta med den till nya klubbhuset för att bevara en del av vår historia samt känsla från det nuvarande klubbhus. Men har man inte pengar så får man tyvärr göra avkall på sådana planer. Nu kommer vi i stället att erbjuda er medlemmar att ta till vara på denna veranda i samband med att vi river det gamla klubbhuset i april.

Även om detta är tuffa beslut så har vi i varje fall mycket snart ett mycket bra klubbhus och det är upp till oss medlemmar att avgöra hur det ska inredas och tas i drift. Söndagen den 15/2 så är ni välkomna att titta på klubbhuset och diskutera vägen framåt! Sedan får vi bo in oss ett tag för att känna vilka behov vi har av att anpassa lokalerna ytterligare efter verksamheten.

Klubbhusflytt

5Igår så fraktades vårt nya klubbhus på plats. Arbetet flöt på bra och nu står alla moduler utom en på plats. Den sista modulen kommer att fraktas dit på måndag.

Simulatorn flyttades samtidigt och ställdes in i en av modulerna. Därmed så slipper vi bekymret med att behöva såga upp väggar för att få in simulatorn i huset.

Under helgen så pågår arbetet med att täta taket och väggarna. Sedan kommer elektrikerna och rörmokarna att se till att el och vatten fungerar.

L1010776Efter det så är det upp till oss att göra i ordning klubbhuset till något som vi önskar oss!

Klubbhuset är närmare 600 m2, vilket ger oerhörda utrymmen att bygga upp verksamheten på vårt nya klubbområde. Tanken är att vi ska ha en stor lektionssal, ett bra fikarum med kök, lörarrum, briefingrum, simulatorlokal samt eventuell några övernattningsrum för besökare och t.ex. elever som åker ner till Linköping för IR-utbildning över en helg.

L1010822Vi kommer att ha stort behov av hjälp från alla medlemmar för att få huset i ordning. Den tidigare jourplikten gjorde vi detta år om till s.k. medlemstjänst. Att sitta en helg på klubben när det är dåligt väder fyller ingen större funktion. Då har klubben betydligt större nytta av medlemmar som stöttar med att hålla flygplanen i bra skick, som hanterar bränsleanläggningen och som hjälper till att snickra på klubbhuset.

Under semestrarna när det är bra väder och vi förväntar besökare så är det dock bra med någon typ av jourverksamhet. Vi kommer därför inte att ta bort detta alternativ helt och hållet, men framför allt är det andra uppgifter som kommer att behövas framöver.

Stort tack till Nicke som har lagt ner ett enormt jobb på att få igång hangaren och klubbhuset! Nu närmar sig slutskedet där vi ser resultatet av allt jobb.

Hangarstädning

10423665_10202136235952042_1907795369551471221_nPå 80 år så hinner en flygklubb samla på sig många minnen samt en hel del skräp. Nu när vi ska flytta till nya lokaler är det dags att göra oss av med det som inte behövs. Därför så höll klubben en städdag med tillhörande styrelsegrillning. Vi gick igenom klubbhus och trähangar. Det som inte ansågs vara värt att spara kastades och det som vi behöver framöver eller som är en del av klubbens historia började vi packa ner. Nu kunde vi dock inte packa ner allt, då vi trots allt ska verka i klubbhuset några månader till.

Tanken var också att medlemmar skulle kunna ta en flygtur och varva städandet med, men den kraftiga vinden satte stopp för det mesta flygandet. Ett antal klubbmedlemmar som var på väg till Veterandagen på Skå-Edeby valde att stanna hemma och hjälpte till med städningen.

Till lunch så bjöds det på hamburgare. Lagret efter förra årets Fly-In verkar aldrig ta slut. Korvarna har vi ätit upp, men det finns fortfarande en hel del hamburgare kvar.

10435415_10202136244152247_2763993262067849154_nVi passade även på att fira vår nestor och hedersmedlem, Sture som fyllde 70 för några dagar sedan. Han har varit aktiv i klubben i många år som flyglärare, skolchef m.m. och fortsätter med att stötta styrelsen i vårt arbete. Han och många av våra äldre medlemmar har en mycket viktig roll i flytten att säkerställa att klubbens traditioner tas med till de nya lokalerna.

10369608_10202137130254399_1421973855020339855_nLängst inne i hangaren står det två låsta skåp som ingen har lyckats hitta nycklarna till. Jag har gett mig på låset på det ena skåpet med en borrmaskin, men ett lås är som bekant svårborrat. Nu bröt ett par av medlemmarna, med diger kunskap i inbrottsteknik, upp skåpet och hittade till vår stora glädje ett par flaskor med kvalitetssprit! De lägger vi undan till hangarfesten som vi kommer att hålla i slutet av augusti. Vad som finns i det andra skåpet återstår att se…

I samband med hangarfesten så kommer vi nog också att hålla en liten Loppmarknad och sälja en del sådant som vi inte ville slänga, men som kanske har ett värde för någon flygintresserad.

10245355_10202136234832014_2376880495629756504_nKlubbens prissamling lades varsamt ner i lådor. I prisskåpet fanns även loggboken till klubbens första flygplan, SE-ADZ. Den ska ställas fram på ett mer synligt ställe i det nya klubbhuset. Även prissamlingen som visar på LFK:s framgångar inom flygsporten under 80 år ska visas upp på ett bättre sätt.

En liten tår rann när jag slängde gamla flygtidningar från 70-talet. Det fanns mycket skoj att läsa i dem. Men det var inget som direkt hade med LFK att göra och tidningarna finns trots allt att få tag på andra ställen. Tänk bara om någon kunde göra alla flygnördar i Sverige en tjänst och scanna in dessa tidningar och lägga upp dem digitalt?

En kul tidning som jag sparade för egen del var Flygrevyn nr 7, 1978 med ett reportage om bygget av SE-XCR, tvillingsystern till den Brügger Colibri som jag själv håller på att köpa.

Det kändes tungt när vi plockade ner skylten ovanför porten på hangaren. Men det är bara temporärt! Skylten ska renoveras och sättas upp ovanför porten på den nya hangaren.

Nu gäller det därför att börja planera inför uppbyggnaden av det nya klubbhuset. Klubben är bl.a. intresserad av möbler. Har ni något som ni vill bli av med så hör av er. Vi vill bl.a. få tag på lite skinnfåtöljer, bokhyllar, bardisk med barstolar, ett piano m.m. Vi vill också ha historiska foton som vi ska dekorera väggarna med. Allt annat flygrelaterat som sambon inte tycker får plats i garaget längre är också av intresse.

Stort tack till alla medlemmar som ställde upp idag. Tillsammans så ska vi klara av det här tuffa året och resa oss som Fenix ur askan.

P.S:Facebook finns det fler bilder, alla tagna av Per Wernholm.

Nytt klubbhus

Baron_58_10Förra veckan så hölls ett allmänt klubbmöte på LFK där medlemmarna beslöt om inriktningen för det framtida klubbhuset.

Vägen framåt för den nya hangaren är sedan tidigare beslutad och klubben har valt att skaffa 6 stycken hangarplatser. (Fyra PA-28, en DA-20 och en PA-18 Supercub).

På detta möte så diskuterades i huvudsak tre förslag:

* Bygga ett nytt hus på ca 190 m2

* Flytta ett befintligt hus som är modulbaserat där varje modul är 3,5*12 meter. Totalt kan 14 stycken moduler ge upp till 588 m2.

* Temporärt hyra in oss i en industrilokal för att se om det finns bättre alternativ och inte tvingas in i en lösning för snabbt.

Efter omröstningen så stod det klart att inriktningen var att det modulbaserade huset var mest intressant. Medlemmarna tyckte att styrelsen skulle försöka flytta hela det aktuella huset då det då finns utrymme för framtida expansion av verksamheten i området. Givetvis så måste detta rymmas inom aktuell ekonomi. Klubbstyrelsen fick därför mandat att förhandla med banker om lånevillkor. Hälften av den nuvarande klubbkassan kommer att kunna användas för att delfinansiera huset, resten kommer att tas som lån från bank eller om möjligt från medlemmar. Om inte ekonomin medger att flytta hela huset så kommer färre än 14 moduler att nyttjas.

Presentationen från klubbmötet ligger på MyWebLog under filarkivet.

I det nya klubbhuset så kommer det att finnas en lektionslokal på ca 56 m2, ett fika/samlingsrum på ca 56 m2, plats för vår simulator (minst 30 m2), kök, lärarlokal, expedition, bibliotek, övernattningsrum för IR-elever och besökare samt ett par stora bygglokaler som även medger möjlighet för LFSK och MVFK att renovera flygplan under vintrarna.

En eller två av hangarplatserna ska framöver isoleras för att medge plats för större underhåll. Tanken är då att rotera flygplanen i hangaren, så att om något flygplan behöver ses över så kan det flytta in i den varma hangardelen och det flygplan som redan står där flyttas över till den lediga platsen.

Den närmaste veckan så kommer styrelsen att förhandla om arrendet för marken. Vi ska arrendera mark för både klubbhuset och en bränsleanläggning där vi planerar att ha både 100LL och 91/96.

På området finns redan hemmabyggarnas hangar. Förhoppningsvis så kommer det att komma fler aktörer och därmed vara full flygverksamhet mer eller mindre dygnet runt.

I huset kommer inte bara LFK att hålla till. LSFK har anmält intresse för att fortsätta hyra en byggplats för underhåll av segelflygplan på samma sätt som man gjort sedan klubbarna delades upp 1973. MVFK är också intresserade för underhåll av sina Safirer, men måste först säkra ekonomin inom sin förening. De privatister som hyr in sig i den nya hangaren, samt hemmabyggarna som håller till i den redan existerande hangaren och som inte redan är medlemmar i LFK kommer att erbjudas gästmedlemskap i LFK för att kunna nyttja utrymmena i klubbhuset.

Lösningen ser mycket bra ut. Dock så innebär det ökade kostnader för våra lokaler. Dessa kostnadsökningar måste vi möta genom att effektivisera vår nuvarande verksamhet.

Styrelsen kommer under 2014 att behöva en hel del hjälp från alla medlemmar för att plocka ur de nuvarande lokalerna, att förbereda för rivningen av trähangar och nuvarande klubbhus samt att inreda det nya klubbhuset.

Förhoppningsvis så kommer allt att stå klart i slutet av året och redo för PPL och IR-kurserna 2014-2015. Välkomna!

Baron_58_3

Vägen framåt

2014 är ett spännande år med många förändringar för klubben. Störst av allt är den planerade flytten. Alla detaljer är långt ifrån klara, men vi börjar få grepp om tidplaner och de grova dragen på hur vår verksamhet kommer att se ut på Norra Plattan, eller GAC – General Aviation Center som den också kallas.

För att planera flytten på bästa sätt har vi bildat ett samarbetsorgan kallat “Linköpings Aeronauter” som består av LFK, Linköpings Segelflygklubb, Linköpings Fallskärmsklubb, Malmens Veteranflygklubb samt alla privatflygare som har haft sina flygplan baserade i Skywayshangaren.

Vi har tittat på en hel del koncept för att bygga upp en ny hangar, inklusive flytt av nuvarande hangarer och inköp av begagnade hangarer från Barkarby. Men flyttkostnaderna och behovet av att hyra in arbetskraft då vi troligtvis inte kan få ihop lika mycket gratis arbetskraft som t.ex. hemmabyggarna ställde upp med när de byggde sin hangar har inneburit att vi beslutat att avyttra dagens hangarer och bygga nytt. Servicehangaren och Car-porten finns nu utlagda på Blocket. Trähangaren och klubbhuset kommer att rivas innan årets slut och plåthangaren säljs i slutet av året.

Tidplanen är att vi måste ha rivit ner eller sålt Servicehangaren och Car-porten innan 1 maj. Övriga byggnader måste vara borta senast 31 december. Det kommer att behövas mycket stöd från medlemmarna att utrymma dagens lokaler och plocka ihop allt som vi behöver i de nya byggnaderna samt slänga det som vi inte vill ta med oss.

LFK har därför beslutat att anmäla intresse för sex platser i den nya hangaren. Tanken är att den ska rymma ca 16 flygplan. Det kommer att bli en kallhangar där det finns möjligheter med uppvärmning av flygplanen. Inredningen kommer vi att fixa till själva.

Servicehangaren kommer inte att vara tillgänglig från 1 mars. Det innebär att vi måste få till en lösning för underhållet av våra flygplan redan under detta år. Vi tittar tillsammans med vår tekniker på ett antal olika varianter. LFK planerar i dagsläget inte med att bygga upp en egen servicehangar på andra sidan. Möjligtvis kommer vi att isolera en av platserna i kallhangaren för att kunna göra vissa typer av mindre underhåll.

Klubbhuset kommer heller inte att flyttas. Vi tittar på ett nytt klubbhus som är tänkt att ställas upp i närheten av den nya hangaren. Här kommer det att behövas insatser från våra medlemmar för att anpassa det nya huset till vår verksamhet. Tanken är att simulatorn ska in i klubbhuset. Vi planerar också att ha två gästrum för IR-elever och besökare under somrarna. I huset ska också finnas ett par byggplatser för t.ex. renoveringen av SE-KEG samt för övriga klubbars behov. Segelflygklubben behöver vinterunderhåll av sina flygplan och MVFK planerar renovering av en Safir.

Vi har just nu en mycket bra diskussion med alla intressenter runt fältet och får mycket stöd av Saab, LCA, St Kors, NuLink, Flygmex m.m. Begreppet “Flyghuvudstaden” lever upp till sitt namn!

Tanken är att det ska skrivas ett kontrakt avseende byggnation av hangaren inom några veckor och att vi ska komma igång med detaljplanering av området samt söka bygglov. Så fort tjälen går ur marken ska plattorna byggas och grunden läggas för klubbhus. Bilden högst upp är en vision för hur området skulle kunna se ut som vi tog fram inför de första mötena med kommunen. Om några veckor när detaljplanerna är spikade så kommer vi att få se hur det kommer att se ut innan året är slut.

Nytt ansikte utåt

Vissa kvällar känns bättre än andra. Idag var just en sådan. En mängd medlemmar hade hört styrelsens kallelse att dyka upp på styrelsegrillning samt ta på sig oömma kläder och ta med sig en färgskrapa. Nu skulle klubbhuset få sig en efterlängtad uppfräschning av fasaden.

Det kanske känns fel att göra detta just nu när det är mycket som hänger i luften avseende framtida klubbhus. Men, till vår Fly-In så är det viktigt att allt ser bra ut så att besökarna tycker att det är trevligt att komma hit. Dessutom så ökar trivseln bland medlemmarna och ett välskött klubbhus är trots allt ett yttre tecken på en välskött klubb.
Vi beslöt oss för att börja med fasaden mot vägen, då den var i sämst skick. Först så gällde det att skrapa bort så mycket som möjligt av den färg som flagnat och satt lös. Många skrapor, många medlemmar och många stegar var modellen. En yrkesmålare hade kanske fasat, men vi ersatte skicklighet och yrkeskunskap med mod, vilja och svett.
Fasaden mot vägen innan målning (jämför med bilden ovan efter målning)
Arbetet löpte på snabbt och när det blev dags för nygrillade hamburgare så var alla väl förtjänta av en matbit. Gert bjöd dessutom på hemmagjord kalvdans som efterrätt. Efter maten så fortsatte vi fram till 22.00 innan färgen var slut och vi avbröt dagens arbete.
Stor tack till alla som ställde upp och målade vägar, rensade rabatter och lagade mat! Det känns skönt att se att medlemsintresset för att ställa upp på frivilliga aktiviteter ökar hela tiden. Klubbandan blir bara bättre och bättre.
Ni som missade detta tillfälle får nya chanser. Om två veckor, d.v.s. den 17/7 så kommer vi att måla fasaden mot flygfältet, alla lister, klubbnamnet samt sockeln på huset. Vi samlas även då runt 18.00. Det vore kul med lite nya ansikten!

Mer bilder finns som vanligt på Facebook!

Debatt: Klubbmärken

Vid mitt besök på Stegeborg förra veckan så noterade jag en sak. Våra klubbflygplan är helt anonyma! Andra klubbar har ofta någon typ av klubbmärke eller text som talar om var flygplanet hör hemma. För våra flygplan så ska man vara mycket kunnig och känna igen registreringen eller fråga piloten. Jag tycker att det är synd att så många flygplan och piloter från LFK deltog i Stegeborg, men ingen av besökarna märkte det. Massor av gratisreklam som klubben missade med andra ord.

Men vad ska vi ha för markering på våra flygplan?

Enklast är att ha en text med “Linköpings Flygklubb” på sidan av flygplanen. Jag såg en maskin på Stegeborg från Västerås FK som hade just detta. Enkelt och lätt att se. Även den oinvigde förstår var den kommer från.

Västerås FK Cadet (bakom alla coola LFK-piloter)

Ett annat är att måla vår klubblogo på motorhuven eller fenan. Problemet som jag ser med detta är att vår klubblogo är ganska så anonym. LFK kan stå för vad som helst. Det finns t.ex. ett LFK till i Linköping, Linköpings Fallskärmsklubb. LFK kan också vara Lidköpings Flygklubb. Jag tog upp detta i ett Facebookinlägg och responsen blev blandad. En del ville gå tillbaka till vårt förra märke, medan vissa ville behålla det nuvarande.

På bilden ovan så ser ni våra klubbmärken genom åren:

1933. KSAK logo med texten Linköpings Flygklubb. Antagligen var det för att visa den starka anknytningen till riksförbundet. På den tiden fanns det få klubbar och de var små, så det gällde att stå enade.

1952: Inspirerade av den växande flygverksamheten och civila flygbolags märken.  Framför allt misstänker jag att det är Pan Am som gett inspiration till märket. Skulle också kunna vara inspirerat av Detroit Red Wings klubbmärke, men det finner jag en smula mindre sannolikt.

1963: En smula kubistiskt. Kanske det låg i tiden med en växande konstnärlig Flower Power rörelse? Det enda som jag hittat som skulle kunnat inspirera var gamla F 12 divisionsmärke. L stod där för den 12 flottiljen.

1973: Lite “Fem myror är fler än fyra elefanter” över detta märke. Populärt barnprogram på den tiden. Jag skulle dock vilja tro att det är seriefiguren “Fritz von Flaxen” från den saligt insomnade serietidningen “Pilot” som stod som förebild. Enda problemet med denna teori är att “Fritz” dök upp i “Pilot” först 1976. Men LFK kanske var en föregångare även då?

2007: Vårt senaste byte. Lejonet är Linköpings stadsvapen och vingarna ger koppling till flygverksamhet. Inte alls dumt egentligen, men som sagt var lite för anonymt.

Mitt förslag är följande:

Vi behåller klubbmärket som det är! Möjligtvis renritar det en smula då jag tycker det översta vingparet inte riktigt passar in. Detta duger alldeles utmärkt som t.ex. blazermärke. Men för klubbmärke på flygplan och på väggen på vårt klubbhus så skulle jag vilja lägga till texten “Linköpings Flygklubb” i en cirkel kring märket samt årtalet 1933 för att visa att vi är en av Sveriges äldsta klubbar. Det passar dessutom extra bra nu när vi fyller 80. På planen skulle jag dessutom på sidorna lägga till texten “Linköpings Flygklubb” så att det tydligt syns var de kommer från.

Det vore trevligt om vi kunde få ett samlat beslut om detta i närtid för att märka upp flygplan och klubbhus lagom till vår Fly-In den 24 augusti.

Vad tycker ni? Kolla runt på de övriga KSAK-klubbarnas hemsidor och titta på deras klubbmärken för inspiration.

Uppfräschning pågår

Som ni säkert vet firar LFK 80 år i år och detta ska firas med ett Fly-In lördagen den 24 augusti samt en middag på själva ”födelsedagen” den 16 november. På vårt senaste styrelsemöte kom vi fram till att vi inför vårt Fly-In måste snygga till klubbhuset lite grand och vi beslutade att onsdagen den 3 juli skulle bli ett bra arbetstillfälle. Först var tanken att den 3 juli skulle vara en vanlig grillkväll där styrelsen bjuder in klubbens medlemmar för att umgås och äta lite gott men nu blir det alltså en arbetskväll med grillning där vi självklart både hinner umgås och jobba lite innan vi äter.
Ett första steg i uppfräschningen har varit att ta ner den stora enen som stod i rabatten utanför lektionssalen. I ett av veckobreven som Björn har skickat ut efterfrågades någon som skulle kunna ta ner enen och vips… dagen efter var den borta. Själv var jag iväg på långnav den dagen och när jag kom tillbaka vid 16-tiden och skulle kliva upp på trappan till klubbhuset fick jag känslan av att något inte var som vanligt, jag vände mig om och såg direkt att enen var borta.  Igår fick även den stora granen utanför lärarrummet stryka på foten och gör att det blir lite luftigare i vår lilla trädgård.
Det krävs fortsatt en del arbete för att snygga till runt stubben samt i våra rabatter och om någon av er medlemmar känner att det där med rabatter är ”min grej” så är det fritt fram att planera inköp av blommor, små buskar och jord. Om någon är intresserad av detta uppdrag så hör av er till Carina för mer information. Varför inte komma ner till klubben en onsdagskväll och jobba lite? För er som har missat det så är onsdagskvällar = klubbkvällar och då har man chansen att sticka ner till klubben och ta en fika, prata flyg, renovera KEG eller kanske påta lite i rabatten om man tycker att det är roligt.
Johan och granen innan motorsågen gjorde sitt

Ett stort TACK till vår ”skogshuggare” Johan Linder som fällde både granen och enen!

/Jonna Johansson